„O podatkach w 2010 roku i nie tylko” Otwarte szkolenie dla przedsiębiorców – Portal PR - 24PR
„O podatkach w 2010 roku i nie tylko” Otwarte szkolenie dla przedsiębiorców

07.01.2010 Kategoria: EVENT. Autor: ipis

12 stycznia br. w hotelu Sympozjum w Krakowie odbędzie się bezpłatne
szkolenie dla przedsiębiorców w zakresie zmian w przepisach podatkowych
od 2010 roku. Spotkanie organizowane jest przez Stowarzyszenie Podatników
w Polsce i Zespół Doradców Podatkowych J. Czernecki Sp. z o.o. Wśród
wykładowców i zaproszonych gości będzie m.in. Dyrektor Izby Skarbowej
w Krakowie oraz naczelnicy krakowskich urzędów skarbowych,
parlamentarzyści i wiele innych specjalistów z dziedziny podatków.
Szkolenie rozpocznie się we wtorek, 12 stycznia o godzinie 10:00 w sali hotelu
Sympozjum, przy ul. Kobierzyńskiej 47 (obok TESCO). W programie znajdziemy m.in.:
szkolenia prowadzone przez doradców podatkowych na temat zmian w podatku
dochodowym i podatku VAT, wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Podatników w Polsce,
Marka Niemczyka, podsumowujące działalność Stowarzyszenia oraz wystąpienie
Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, Adama Pietruszka, podsumowujące zmiany
w administracji skarbowej w 2009 roku.
Tegoroczne nowości podatkowe to m.in.: zmiany w podatku od towarów i usług – zmiana
limitu zwolnienia od VAT, zmiana miejsca świadczenia usług, zmiany w informacjach
podsumowujących oraz sposobu i terminach ich przekazywania) oraz zmiany w podatku
dochodowym (definicja małego podatnika, ulgi i odliczenia oraz limity podatkowe).
Przedsiębiorcy dowiedzą się, w jaki sposób wprowadzone zmiany podatkowe, będą
wpływały na ich działalności i sposób prowadzania rozliczeń z fiskusem. Szkolenia
przeprowadzą doradcy podatkowi, z długoletnim staŜem: Ewa Piskorz-Liskiewicz, Halina
Garbacik i Janusz Piotrowski.
-Coroczne spotkanie dla przedsiębiorców do równieŜ okazja do ogłaszania wyników
rankingów i konkursów organizowanych przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce i
przyznanie nagród dla przedsiębiorców i osób związanych z środowiskiem – mówi Prezes
Zarządu SP-PL, Marek Niemczyk.
Jedną z nich jest nagroda Złotówka Podatnika 2009, która
jest najwyŜszym wyróŜnieniem przyznawanym przez
Stowarzyszenie za szczególne działania wpływające na stan
finansów publicznych, podnoszenie poziomu kultury prawno
podatkowej w społeczeństwie i ograniczanie obciąŜeń
publicznoprawnych. Wyjątkowo w tym roku trafi ona poza
Member of Taxpayers Association of Europe (TAE)
Headquarter: Avenue de la Renaissance 1B-1000 Brussels
granice naszego kraju. Polscy podatnicy niespodziewanie przyznali ją Parlamentowi
Republiki Federalnej Niemiec, którzy poprzez swoje działania legislacyjne przyczynił się
do wzrostu wpływów podatkowych i wskaźników gospodarczy w Polsce. Szczegóły tego
wyróŜnienia zostaną zaprezentowane podczas szkolenia.
Innym ciekawym tematem, który poruszony zostanie podczas konferencji są wyniki
corocznego rankingu Buble i hity podatkowe 2009.
-Ranking „Buble i Hity” rozstrzygnięty zostanie juŜ po raz szósty. Ustawodawca co roku
dostarcza nam nowych przepisów, które uznawane mogą być za ułatwienie dla
podatników lub przeciwnie znacznie utrudniające rozliczenia z fiskusem. Spośród
rozwiązań legislacyjnych, które zostały uchwalone lub zaczęły obowiązywać w 2009 roku,
wybranych zostało kilka typów, na które następnie przedsiębiorcy i doradcy podatkowi
mogli oddawać swoje głosy za pośrednictwem ankiety – mówi Jacek Czernecki, Członek
Zarządu Stowarzyszenia, doradca podatkowy i ekspert społeczny SP-PL.
Szczegółowy program szkolenia znaleźć moŜna na stronie
http://www.podatnicy.org/program.pdf
Rejestracji naleŜy dokonywać za pośrednictwem telefonu, pod numerem: 012 260 98 15
lub mailowo: podatnicy@podatnicy.org. Dla zarejestrowanych uczestników WSTĘP
WOLNY.
Stowarzyszenie Podatników w Polsce powstało w 1999 roku i podejmuje działania na rzecz
rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Misją Stowarzyszenia jest słuŜenie ogółowi społeczeństwa
poprzez wywieranie wpływu na politykę i gospodarkę finansową, obronę praw obywatelskich i
uzasadnionych interesów podatników oraz kształtowanie etyki podatkowej.
W ramach działalności Stowarzyszenia organizowane są cykliczne spotkania przedsiębiorców z
przedstawicielami administracji publicznej i specjalistami z zakresu prowadzenia działalności
gospodarczej, szkolenia prawne, podatkowe oraz z zakresu zarządzania i marketingu, a takŜe
zgłaszane są interpelacje i opinie do projektów ustaw wydawanych przez Ministerstwo Finansów.
W ubiegłych latach Stowarzyszenie przyznało nagrody podatników m.in.: „Rzeczpospolitej” – za
dodatek „Dobra Firma”, Krajowej Informacji Podatkowej, jako systemowi ogólnodostępnej pomocy
podatkowej, oraz Premier Zycie Gilowskiej za konsekwentne działania, zmierzające do ulepszenia
systemu podatkowego w Polsce.
Członkiem Stowarzyszenia Podatników w Polsce mogą zostać zarówno osoby fizyczne, nie
prowadzące działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorcy oraz osoby prawne.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.