Polscy podatnicy dziękują Parlamentowi niemieckiemu za wsparcie – Portal PR - 24PR
Polscy podatnicy dziękują Parlamentowi niemieckiemu za wsparcie

13.01.2010 Kategoria: Imprezy. Autor: ipis

W dniu 12 stycznia 2010 roku, w hotelu Sympozjum w Krakowie Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec, dr Heinz Peters odebrał z rąk Przewodniczącego Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Podatników w Polsce, Prof. Apoloniusza Kosteckiego nagrodę „Złotówka Podatnika 2009”, która przyznana została Parlamentowi niemieckiemu – Bundestagowi za skuteczne i szybkie reagowanie na kryzys finansowy oraz przyczynienie się do ożywienia gospodarczego w Polsce.

Symbolicznie nadgryziona „Złotówka Podatnika” to honorowe wyróżnienie przyznawane corocznie przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce osobie lub instytucji, która poprzez swoje działania przyczyniła się do znacznego zmniejszenia obciążeń podatkowych, zwiększenia wpływów do Skarbu Państwa oraz uproszczenia procedur i sprawozdawczości podatkowej w Polsce.

Niespodziewanie, nagroda dedykowana zazwyczaj polskim instytucjom i prawodawcom, trafiła po raz pierwszy poza granicę naszego kraju – do niższej izby parlamentu Republiki Federalnej Niemiec – Bundestagu.

Uzasadnienie przyznania nagrody i wyjaśnienie, w jaki sposób niemiecki parlament poprawił sytuację w Polsce, podał członek zarządu Stowarzyszenia Podatników w Polsce – Mariusz Stodolski, wręczający nagrodę, kierowaną do Przewodniczącego Niemieckiego Bundestagu, prof. dr Roberta Lammert’a.

-Ubiegły rok minął pod znakiem kryzysu finansowego i kurczących się europejskich gospodarek. W związku z tym przy przyznawaniu nagrody za 2009 rok, trudno było nie odnieść się do tego problemu. Ponieważ Polska odczuła skutki kryzysu w minimalnym stopniu, naturalnym pretendentem do nagrody był urzędujący Minister Finansów, Jacek Rostowski. W istocie jednak przyznanie nagrody Ministrowi Rostowskiemu byłoby, naszym zdaniem, gratyfikacją braku podjęcia działań w tym zakresie. Porównując dokonanie polskiego rządu i niemieckiego parlamentu zdecydowaliśmy o przyznaniu temu drugiemu – wyjaśnia szef kapituły konkursowej Mariusz Stodolski.
Parlament niemiecki wdrażając tzw. „Premię Środowiskową”, wprowadzoną Pakietem Koniunkturalnym, zdecydował o przyznaniu dodatkowych ulg dla swoich obywateli za zakup nowych samochodów, przy równoczesnym złomowaniu starych. Nie ograniczył jednak możliwego miejsca zakupu samochodu do terytorium swojego kraju. Przy niskim kursie złotego, cena samochodów w Polsce okazała się o wiele korzystniejsza niż w Niemczech, w konsekwencji czego spora część samochodów została zakupiona przez naszych sąsiadów właśnie w Polsce.
Ta sytuacja niewątpliwie miała duży wpływ na wyniki sprzedaży nowych samochodów w I półroczu 2009 r. W Polsce odnotowany został niewielki wzrost, podczas gdy w innych krajach europejskich spadki procentowe sprzedaży były często wynikami dwucyfrowymi. Zakup nowych samochodów w Polsce przez niemieckich obywateli przełożył się na zwiększenie wpływów do Skarbu Państwa, ale również na wzrost optymizmu wśród Polaków, który ma niebagatelny wpływ na nasz popyt wewnętrzny.

-Godne podziwu jest to, że nasi sąsiedzi czują się tak mocno Europejczykami, że prowadzą swoją politykę gospodarczą, nie patrząc na granice. Tegoroczna kampania wymiany samochodów dała temu wyraz. W powiązaniu ze znacznym spadkiem kursu złotego, mogliśmy w Polsce odnotować wzrost sprzedaży samochodów, co przełożyło się bezpośrednio na osiągnięcie dobrych wskaźników gospodarczych w naszym kraju. W uznaniu dla postawy niemieckiego parlamentu, gdzie z jednej strony zaprzestano stawiania nowych barier dla własnych obywateli, a z drugiej nie wykluczono by na zmianach skorzystali obywatele innych krajów – kapituła zadecydowała o przyznaniu nagrody „Złotówka Podatnika 2009” ustawodawcy niemieckiemu – komentuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia Podatników w Polsce, Marek Niemczyk.
Złotówka Podatnika jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce, za szczególne działania wpływające na stan finansów publicznych, podnoszenie poziomu kultury prawno podatkowej w społeczeństwie i ograniczanie obciążeń publicznoprawnych. W ubiegłym roku trafiła ona do Minister Zyty Gilowskiej za całokształt działań na rzecz usprawnienia systemu podatkowego w Polsce.
Nagroda przyznana została podczas corocznego spotkania przedsiębiorców z urzędnikami administracji skarbowej organizowanego przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce i HLB Zespół Doradców Podatkowych J. Czernecki Sp. z o.o. w Krakowie.

Stowarzyszenie Podatników w Polsce powstało w 1999 roku i podejmuje działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Misją Stowarzyszenia jest służenie ogółowi społeczeństwa poprzez wywieranie wpływu na politykę i gospodarkę finansową, obronę praw obywatelskich i uzasadnionych interesów podatników oraz kształtowanie etyki podatkowej.
W ramach działalności Stowarzyszenia organizowane są cykliczne spotkania przedsiębiorców z przedstawicielami administracji publicznej i specjalistami z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, szkolenia prawne, podatkowe oraz z zakresu zarządzania i marketingu, a także zgłaszane są interpelacje i opinie do projektów ustaw wydawanych przez Ministerstwo Finansów.
W ubiegłych latach Stowarzyszenie przyznało nagrody podatników m.in.: „Rzeczpospolitej” – za dodatek „Dobra Firma”, Krajowej Informacji Podatkowej, jako systemowi ogólnodostępnej pomocy podatkowej oraz Premier Zycie Gilowskiej za konsekwentne działania, zmierzające do ulepszenia systemu podatkowego w Polsce.
Członkiem Stowarzyszenia Podatników w Polsce mogą zostać zarówno osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorcy oraz osoby prawne.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.