Ponad pół miliona oszczędności dzięki zarządzaniu pomysłami – bezpłatny raport – Portal PR - 24PR




Ponad pół miliona oszczędności dzięki zarządzaniu pomysłami – bezpłatny raport

18.01.2010 Kategoria: Badania rynkowe. Autor: ipis

Innovatika, firma doradcza specjalizująca się w zarządzaniu innowacjami, przeprowadziła ogólnopolskie badanie porównawcze programów zarządzania pomysłami w dużych firmach.

Innovatika od ponad 5 lat pomaga firmom wdrażać nowoczesne programy zarządzania pomysłami. Jak pokazało badanie, takie rozwiązania mają rzeczywisty wpływ na innowacyjność organizacji, doskonalenie procesów i podnoszenie przychodów z nowych produktów.

Dziś na całym świecie robi się wszystko, by skutecznie wykorzystywać wiedzę i pomysły pracowników. W Polsce systemowe zarządzanie pomysłami pracowników jest wciąż czymś nowym. W listopadzie 2009 Innovatika zaprosiła praktyków, którzy prowadzą takie programy w największych polskich firmach do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w tym obszarze. Firmy biorące udział w badaniu, po dokonaniu samooceny własnych systemów, spotkały się na dedykowanym warsztacie, gdzie dzieliły się swoimi doświadczeniami, barierami oraz wskazówkami jak radzić sobie z napotkanymi trudnościami.

Badanie pokazało, że większość firm nie mierzy bezpośrednich zysków lub oszczędności wygenerowanych przez program zarządzania pomysłami. Firmy, które je mierzą, mają widoczne efekty. W jednej z firm średnia oszczędność roczna w latach 2007 -2009 z tytułu wdrożeń pomysłów to 578.000 zł.

Jak pokazało badanie programy znacznie różnią się skalą działania – w ramach programów zbiera się co roku od kliku do kilku tysięcy pomysłów. Taki rozstrzał wyniku zależy od stopnia zaangażowania pracowników, efektywności samego narzędzia oraz komunikacji wewnątrz firmy. Choć zazwyczaj badanym trudno zaangażować w zgłaszanie pomysłów więcej niż 10% pracowników, kilku firmom udało się zaangażować prawie 1/3 załogi. Najczęściej zgłaszane pomysły dotyczą usprawnień procesów. Jak pokazują wyniki badań istnieją również programy generujące pomysły na produkty i usługi. Głównym wyzwaniem firm posiadających programy do zarządzania pomysłami, jest podniesienie jakości pomysłów i zwiększenie liczby zaangażowanych pracowników.

Doświadczenie Innovatiki pokazuje ewolucję w podejściu do zarządzania pomysłami: od koncepcji otwartej skrzynki, gdzie pracownicy zgłaszają swobodnie swoje pomysły do podejścia kampanijnego, które pozwala na zbieranie odpowiedzi na jasno postawione przez management wyzwania. Formularz w takim podejściu jest dopasowany do każdej kampanii tak, aby osoby zgłaszające sugestie uwzględniały kontekst problemu. Innym znaczącym trendem w zarządzaniu pomysłami jest przede wszystkim otwarcie się nie tylko na pomysły pracowników, ale również klientów, wiodących użytkowników, dostawców oraz partnerów. Przykłady takich firm jak P&G, Pfizer czy polskiego BZWBK pokazują, że takie podejście może być bardzo wartościowe.

Dla firm, które dopiero rozważają wdrożenie programu zarządzania pomysłami, Innovatika – na podstawie wyników badania – przygotowała bezpłatny raport z sugestiami doświadczonych praktyków. Dostępny jest na stronie www.innovatika.pl.

Innovatika ( http://www.innovatika.pl ) jest pierwszą w Polsce firmą doradczą wyspecjalizowaną w tworzeniu innowacji. Wspiera duże firmy i korporacje w rozwoju nowych produktów i usług i poszukiwaniu nowych źródeł przychodów. Zapewnia wsparcie w tworzeniu i wdrażaniu strategii, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie wiedzy i pomysłów pracowników, klientów i partnerów firmy. Współpracuje z zagranicznymi liderami w dziedzinie innowacji, dzięki czemu oferuje wiedzę, narzędzia i metody na najwyższym światowym poziomie. Pracuje dla wiodących firm w Polsce, Europie i USA takich jak: Akzo Nobel, TP, Goodyear, Wolters Kluwer, Giełda Papierów Wartościowych, BRE Bank, NBP, Novo Nordisk.

Podobne wpisy:







Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.