Realna szansa na powiększenie Parku Dębnickiego – Portal PR - 24PR
Realna szansa na powiększenie Parku Dębnickiego

12.01.2010 Kategoria: NIERUCHOMOŚCI. Autor: EchoInvestment

Spółka deweloperska Echo Investment, właściciel terenu przylegającego do Parku Dębnickiego zaoferowała pomoc w zagospodarowaniu terenów miejskich i utworzeniu na nich ogólnodostępnego parku o powierzchni 1,5 ha.

Echo Investment jest właścicielem działki przy ul. Czarodziejskiej w Krakowie. Obecnie ten teren to zdewastowana działka zabudowana starymi, nieużywanymi budynkami magazynowymi i przemysłowymi. Spółka, w ramach zagospodarowania terenu, planuje wybudować zespół kameralnych willi miejskich. Projekt zakłada realizację siedmiu 1- i 2-piętrowych budynków o łącznej liczbie 45 apartamentów.

Opracowywany plan miejscowy „Bulwary Wisły”, którym objęta jest ww. działka, w obecnej wersji nie pozwala Echo Investment na realizację inwestycji w proponowanym kształcie. Założenia planu dopuszczają  zabudowę jedynie części działki, pozostałą część przeznaczając pod tereny zielone.

Do realizacji planu „Bulwary Wisły” w proponowanej wersji konieczne byłoby odkupienie terenu od właściciela (Echo Investment) – pod warunkiem uzyskania jego zgody – a także poniesienie nakładów na projektowanie, urządzenie i późniejsze utrzymanie terenów zielonych. Miasto nie dysponuje środkami na takie przedsięwzięcie, nie ma też możliwości prawnych pozwalających na wywłaszczenie terenu, w związku z czym plan nie będzie mógł być wykonany.

Przedstawiciele Echo Investment złożyli na ręce wiceprezydenta miasta Krakowa Kazimierza Bujakowskiego propozycję uwzględnienia zmiany przeznaczenia wzmiankowanego terenu przy ul. Czarodziejskiej. Spółka, w ramach realizacji swojej inwestycji, zajęłaby się również uporządkowaniem i urządzeniem sąsiadujących z działką terenów miejskich. Takie rozwiązanie pozwoli na istotne, blisko 1,5 hektarowe powiększenie istniejącego Parku Dębnickiego.

Wg Piotra Laszkiewicza, dyrektora działu projektów mieszkaniowych Echo Investment, przyjęcie propozycji spółki to najlepsza z możliwych opcji – korzystna dla miasta, inwestora i przede wszystkim mieszkańców Dębnik i całego Krakowa. „Obecny plan zagospodarowania „Bulwary Wisły” utrwali tylko istniejący stan rzeczy na naszej działce – szpecące i niszczejące baraki pozostaną tam na kolejne lata. Alternatywa, jaką jest zamiana działek jest mało realna i również bardzo dla miasta kosztowna. Nasza propozycja pozwala na szybkie zagospodarowanie niszczejącego terenu w sposób, który znacząco uatrakcyjni i podniesie jego wartość urbanistyczną i architektoniczną.  Dodatkowe nakłady na powiększenie parku to wkład jaki zobowiązaliśmy się wnieść w rozwój dzielnicy. Przyjęcie naszej oferty rozwiązuje trzy istotne problemy: Echo będzie mogło realizować swoje zamierzenie inwestycyjne, mieszkańcy – w miejscu starych niszczejących baraków – zyskają nową, przyjazną jakość architektoniczną i estetyczną, miasto – a więc wszyscy mieszkańcy Krakowa – bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów otrzyma półtora hektara parku, który utworzy integralną całość z istniejącym Parkiem Dębnickim i z pewnością stanie się jednym z najpiękniejszych terenów rekreacyjnych w Krakowie.” – powiedział P. Laszkiewicz.

Szczegóły planu zagospodarowania parku, zdjęcia ilustrujące stan obecny i wizualizacje projektu mieszkaniowego znajdują się w załącznikach.

Informacje dostępne są również na stronie www.echo.com.pl.

ECHO INVESTMENT SA to jedna z największych firm inwestycyjno-deweloperskich z polskim kapitałem. Spółka realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych i handlowo-rozrywkowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym.

Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do dzisiaj firma zrealizowała w 28 miastach Polski ponad 80 projektów o łącznej powierzchni ok. 700 tys. mkw. Spółka realizuje również projekty komercyjne  w Rumunii, na Węgrzech i na Ukrainie.

Projekty mieszkaniowe firmy to głównie zespoły mieszkaniowe o wysokim standardzie, a także luksusowe budynki apartamentowi. Apartamentowce realizowane przez spółkę otrzymały wiele nagród i wyróżnień przyznawanych przez klientów, profesjonalistów, media i organizacje branżowe. W grudniu 2009 roku poznański projekt spółki był nominowany do dorocznej nagrody przyznawanej przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.

W Krakowie Echo Investment jest obecne od początku swojej działalności. Zrealizowane przez spółkę projekty mieszkaniowe to „Kasztel” przy ul. Turniejowej, „Cztery Pory Roku” przy ul. Królowej Jadwigi i „Dom pod Pegazem” przy ul. Pola. Spółka zrealizowała również zespół hotelowy Novotel-Ibis przy ul. Włóczków, hotel Qubus przy ul. Nadwiślańskiej i siedzibę banku BNP Paribas Fortis przy ul Lea.

www.echo.com.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Wojciech Gepner
Public Relations Manager
Echo Investment SA
Solidarności 36
25-325 Kielce
tel. +48 41 33 33 700
fax +48 41 33 32 700
mob. +48 664 900 700
e-mail: wojciech.gepner@echo.com.pl

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.