Serenity S.A. dynamicznie realizuje swoją strategię – Portal PR - 24PR




Serenity S.A. dynamicznie realizuje swoją strategię

27.01.2010 Kategoria: Wieści za spółek. Autor: ipis

4 lutego 2010 roku Serenity S.A., będzie świętować otwarcie w Gdańsku nowej placówki rehabilitacyjnej. Oddanie do użytku ośrodka o powierzchni niemal 600m2 to nie tylko element planu rozwojowego spółki, ale przede wszystkim odpowiedź na duże zapotrzebowanie rynku.
Docelowo spółka planuje wyjście poza obszar Trójmiasta, otwierając kolejne ośrodki na terenie najważniejszych aglomeracji miejskich, takich jak: Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław.
„W Polsce brakująca liczba łóżek na oddziałach rehabilitacji wynosi ponad 600, przy zapotrzebowaniu na ok. 763 łóżek” komentuje Marek Bylina Dyrektor Zarządzający Serenity S.A.
W dalszej przyszłości strategia Serenity S.A. zakłada skoncentrowanie się na świadczeniu usług profesjonalnej opieki nad osobami starszymi. Spółka planuje poszerzyć swoją ofertę usług o specjalistyczne domy stałej opieki. Pierwsze dwa małe domy (68 pensjonariuszy) mają zostać otwarte na początku 2013 roku na posiadanych nieruchomościach w Straszynie i Jankowie.
„Dane demograficzne wskazują, że w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim liczba osób w wieku 80+ wzrośnie z 98 tys. w 2008 roku do 109 tys. w 2010 roku. Oznacza to częstsze ujawnianie się chorób wieku starczego, wymagających zapewnienia specjalistycznej opieki pielęgnacyjnej i medycznej” dodaje Marek Bylina.
Uroczystość otwarcia placówki w Gdańsku przy ulicy Schuberta 1 A będzie miała miejsce w czwartek 4 lutego o godzinie 16.00.

Od 30 października 2009 roku Serenity S.A. notowana jest na NewConnect. Akcje debiutowały po 17 groszy. Cena była o 325 proc. wyższa od kursu odniesienia (4 grosze). W czasie pierwszej sesji walory drożały o ponad 1100 proc. Na koniec dnia wyceniono je na 40 groszy (+900 proc.). Obecnie cena za akcję waha się w granicach 45 groszy.
„Dobra znajomość rynku lokalnego, kompetentna kadra zarządzająca oraz konsekwencja w realizacji strategii to czynniki, dzięki którym Serenity S.A. z powodzeniem buduje długofalowe zaufanie Inwestorów” komentuje Marcin Duszyński, Prezes Zarządu Capital One Advisers, Autoryzowanego Doradcy spółki.

INFORMACJE DLA WYDAWCÓW
Informacja o Serenity S.A.
Serenity S.A. (www.serenitysa.eu) istnieje od 2007 roku. Pierwotnie strategia rozwojowa Spółki koncentrowała się wokół jednego obszaru usług opieki medycznej, polegających na opiece nad ludźmi starszymi, przebywającymi na stałe w specjalnie do tego przeznaczonych i wyposażonych ośrodkach. Szczegółowa analiza ekonomiczna pierwotnego planu rozwoju działalności pod kątem dostępnych zasobów finansowych oraz możliwości finansowania inwestycji kapitałowych niezbędnych do jego realizacji, doprowadziła do wniosków, które stały się podstawą do przekonstruowania istniejącej strategii rozwojowej i wypracowania nowej, możliwej do realizacji w kontekście uwarunkowań ekonomicznych.
Informacja o Capital One Advisers Sp. z o.o.
Capital One Advisers (www.capitalone.pl) działa na rynku od 2002 roku, specjalizując się w transakcjach kapitałowych – obsłudze przejęć i sprzedaży przedsiębiorstw, emisjach z udziałem funduszy private equity, organizacji kompleksowego finansowania dłużnego oraz pełnym doradztwie w niepublicznych i publicznych ofertach papierów wartościowych.
Od 2007 roku Capital One Advisers Sp. z o.o. posiada status Autoryzowanego Doradcy NewConnect, na który wprowadził 7 spółek, z czego notowania jednej zostały przeniesiona na parkiet główny; brał również udział w tworzeniu prospektu i doradztwie 3 podmiotów, które zadebiutowały na GPW. W roku 2008 dołączył do organizacji M&A Europe, będąc jedynym przedstawicielem Polski. Od kwietna 2008 roku pełni funkcję Członka Wspierającego Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Capital One Advisers jest też inicjatorem powstania Stowarzyszenia Autoryzowanych Doradców Rynku NewConnect.

Podobne wpisy:







Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.