United PR realizuje dwa projekty dla Komisji Europejskiej – Portal PR - 24PR
United PR realizuje dwa projekty dla Komisji Europejskiej

27.01.2010 Kategoria: Agencje PR. Autor: ipis

W ramach współpracy z siecią Ketchum Pleon Agencja United PR rozpoczęła pracę przy dwóch kampaniach społecznych realizowanych przez Komisję Europejską.
W ramach zobowiązań kontraktowych Agencja jest odpowiedzialna za promocję public relations obchodów „Europejskiego Roku 2010 Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym”.

Europejski Rok 2010 jest rocznym programem realizowanym w krajach członkowskich Unii oraz w Islandii i Norwegii. Jego celem jest uświadomienie społeczeństwom, rządom oraz szerokiej opinii publicznej problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Drugim projektem wspieranym przez United PR jest kampania informacyjna „Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji”. Celem zainicjowanej przez Komisję Europejską w 2003 roku kampanii jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie problemu dyskryminacji, jak również promocja korzyści płynących z różnorodności społeczeństw europejskich.

W przypadku obu projektów Agencja jest odpowiedzialna m.in. za utrzymywanie relacji z mediami i wsparcie PR imprez towarzyszących.

Za działania komunikacyjne z ramienia United PR odpowiadają Dariusz Kozdra i Janusz Wróblewski. Podstawowe informacje o agencji:

United PR prowadzi działalność od 1996 roku, a od grudnia 2000 należy do Związku Firm Public Relations, którego jest współzałożycielem. W maju 2001 Agencja podpisała umowę partnerską z międzynarodową siecią Ketchum Worldwide, stając się tym samym jej oficjalnym i wyłącznym reprezentantem w Polsce. Firma świadczy pełen zakres usług PR w ramach zintegrowanej komunikacji podmiotów i marek. Spektrum jej doświadczeń obejmuje pracę dla klientów reprezentujących zasadniczo wszystkie sektory gospodarki. Doświadczenia Agencji dotyczą także marketingu politycznego oraz sektora usług publicznych. Obecnie klientami United PR są między innymi: Alior Bank, Centrum Development & Investments, Genesys Telecommunications Laboratories, IBM Polska, Newell Rubbermaid, PepsiCo, Procter & Gamble, Sikorsky Aircraft, Wojskowa Akademia Techniczna.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.