Zmiany w Samsung Electronics – Portal PR - 24PR
Zmiany w Samsung Electronics

04.01.2010 Kategoria: Wieści za spółek. Autor: ipis

Nowe stanowiska dyrektora ds. operacyjnych i dyrektora finansowego oraz nowa osoba na stanowisku dyrektora generalnego, wzmocnią kadrę kierowniczą koreańskiej firmy Samsung. Ponadto działy biznesowe koncernu otrzymają uprawnienia autonomicznych „spółek”.

Samsung Electronics Co. Ltd., jedna z wiodących na świecie firm technologicznych wyznaczyła nowego dyrektora generalnego. Został nim Geesung Choi. Zmiany dokonano w ramach restrukturyzacji organizacyjnej, mającej na celu zwiększenie wyników i wzmocnienie niezależności działów biznesowych firmy.
„Dzięki umiejętnościom zarządzania przez Yoon-woo Lee oraz umiarkowanej reakcji na światowy kryzys finansowy, Samsung w ciągu ubiegłego roku zdołał utrzymać swoją mocną pozycję” – powiedział Geesung Choi, nowo wybrany dyrektor generalny. – „Śmiało patrząc w przyszłość, wierzymy, że właśnie teraz nadeszła odpowiednia chwila na dokonanie ważnych zmian organizacyjnych. Chcemy być dobrze przygotowani na nadchodzące wyzwania i jak najlepiej wykorzystać pojawiające się na rynku szanse”.
Geesung Choi, mianowany prezesem i dyrektorem generalnym Samsung Electronics, był wcześniej prezesem i przewodniczącym działu mediów cyfrowych i komunikacji biznesowej. Zajmował również stanowisko prezesa działu Telecommunications Networks Business i prezesa działu Digital Media Business.
Jay Y. Lee, wyznaczony na nowo utworzone stanowisko dyrektora ds. operacyjnych, otrzymał awans ze starszego wiceprezesa na wiceprezesa wykonawczego. Wcześniej był również m.in. dyrektorem ds. klienta i wiceprezesem ds. planowania strategicznego.
Ju-Hwa Yoon, mianowany dyrektorem finansowym, był wcześniej prezesem i przewodniczącym korporacyjnego zespołu audytorów. Zajmował także m.in. stanowisko przewodniczącego zespołu wsparcia zarządu.

Zgodnie z wchodzącym w życie zarządzeniem, prezesi wszystkich działów biznesowych Samsung Electronics będą podlegać panu Choi oraz nowemu zespołowi zarządzającemu. Nowy format zarządu ma ujednolicić i poprawić wydajność zespołu zarządzającego zgodnie ze światowymi modelami biznesowymi. Utworzono go wzorem struktur kierowniczych wielu wiodących międzynarodowych koncernów.
Samsung poinformował również, że w celu ustanowienia większej autonomii na poziomie operacyjnym zostanie wdrożony tzw. „system spółki”, który polega na tym, że każda jednostka biznesowa będzie zarządzana tak jak autonomiczna spółka. Te zmiany, zarówno organizacyjne, jak i w zakresie zarządzania, mają na celu stworzenie bardziej skoncentrowanej i otwartej struktury korporacyjnej.
Poprzednio Samsung posiadał 10 działów operacyjnych, skupionych w dwóch podstawowych jednostkach biznesowych: Digital Media and Communications oraz Device Solutions. Bieżąca reorganizacja zastępuje dwuczłonową strukturę biznesową siedmioma niezależnymi spółkami, podlegającymi pojedynczej jednostce korporacyjnej i jednolitej kadrze kierowniczej. Poza Koreą Południową podmioty zależne, odpowiedzialne za elementy takie jak: półprzewodniki i panele LCD, będą kontynuować działalność jako jednostki w pełni niezależne od Samsung IT i CES.
Wraz z poszerzeniem zakresu autonomii na szczeblu operacyjnym, nowa struktura przyczyni się również do skrócenia procesu podejmowania decyzji oraz umożliwi przyspieszenie tempa realizacji strategii biznesowej i inwestycyjnej. Na większej niezależności decyzyjnej i szybszym reagowaniu na potrzeby rynku zyskają przede wszystkim klienci.

Od pierwszego kwartału 2010 roku Samsung przyjmie również Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (International Financial Reporting Standards; IFRS), czyli obowiązujące na całym świecie reguły księgowości, ustanowione przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting Standards Board; IASB) i stosowane w praktyce przez wiele światowych korporacji.

O Samsung Electronics

Samsung Electronics jest światowym liderem w produkcji półprzewodników, sprzętu telekomunikacyjnego, cyfrowych nośników informacji oraz rozwiązań integrujących technologie cyfrowe. W roku 2008 sprzedaż spółki holdingowej osiągnęła wartość 96 miliardów USD. Firma zatrudnia około 164 000 pracowników w ponad 179 oddziałach w 61 krajach i składa się z siedmiu niezależnych działów biznesowych: Visual Display, Mobile Communications, Telecommunications Systems, Digital Appliances, IT Solutions, Semiconductor oraz LCD. Firma Samsung Electronics, uznawana za jedną z najszybciej rozwijających się marek globalnych, jest czołowym producentem telewizorów cyfrowych, układów pamięci, telefonów komórkowych oraz ciekłokrystalicznych ekranów TFT. Więcej informacji na stronie www.samsung.pl.

Samsung Electronics Polska

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.