Edula.pl – Społeczność zaangażowanych rodziców – Portal PR - 24PR
Edula.pl – Społeczność zaangażowanych rodziców

20.02.2010 Kategoria: INTERNET. Autor: ipis

Polacy z coraz większym zaangażowaniem korzystają z możliwości jakie daje im Internet. Szukają miejsc gdzie mogą rzetelnie wymienić się informacjami na interesujący ich temat. W odpowiedzi na tę potrzebę powstał nowy serwis – Edula.pl

Do tej pory w ofercie polskich stron internetowych brakowało miejsca, gdzie w łatwy i przejrzysty sposób młodzi rodzice mogliby w rzetelny sposób zasięgnąć informacji na temat możliwości rozwoju swojego dziecka. Jak wiadomo, temat ten już od momentu narodzin dziecka, staje się priorytetem dla większości z nas. Taka idea przyświecała stworzeniu Społeczności Zaangażowanych Rodziców. Chcąc ułatwić wymianę informacji z dziedzin edukacji, wychowania i rozwoju dziecka stworzony został serwis Edula.pl. Celem serwisu jest zintegrowanie w jednym miejscu wszystkich stron mających wpływ na poszczególne etapy rozwoju dziecka, w taki sposób, aby ułatwić rodzicom podejmowanie właściwych decyzji.

Dzięki unikalnej konstrukcji serwisu, placówki edukacyjne (zarówno publiczne jak i prywatne) mają możliwość zaprezentowania w ciekawy i nowoczesny sposób własnej oferty. Jednocześnie rodzice otrzymują możliwość uzyskania informacji pomocnych przy wyborze placówki dla swojego dziecka. Dzięki zaawansowanym funkcjom zamieszczania indywidualnych opinii, każdy rodzic może poznać zdanie innych, a także podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Podstawowym założeniem serwisu jest umożliwienie komunikacji pomiędzy placówkami edukacyjnymi i rodzicami przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Twórcy Edula.pl postawili sobie również za cel usystematyzowanie informacji o placówkach edukacyjnych, w taki sposób aby rodzice mogli porównać poszczególne z nich na jednej skali i w jednym miejscu. Dzięki Eduli publiczne placówki mogą zaprezentować się równie atrakcyjnie co prywatne, przy dużo niższych kosztach. Walory serwisu Edula.pl są również nieocenione w procesie wypełniania przez szkoły ich funkcji wychowawczej, wszędzie tam gdzie wymagane są doskonałe mechanizmy komunikacji pomiędzy wszystkimi podmiotami bezpośrednio i pośrednio zaangażowanymi w życie szkoły i w edukację. Edula.pl integruje najważniejsze spośród tych grup czyli dyrekcję i administrację szkoły, nauczycieli, uczniów oraz rodziców.

„Myśląc o koncepcji serwisu Edula.pl, chcieliśmy stworzyć nową jakość na polskim rynku edukacyjnym. Sami jesteśmy rodzicami i podczas wyboru szkoły dla naszych dzieci i poszukiwania ciekawych zajęć poza lekcyjnych doszliśmy do wniosku, że brakuje nam kompleksowych informacji na te tematy. Po dłuższym zastanowieniu postanowiliśmy coś z tym zmienić, tak aby kolejni rodzice, którzy angażują się w wychowanie swoich dzieci mieli trochę łatwiej.” mówi Wojciech Korabiewski, twórca Edula.pl. „Każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej, dlatego tak ważne jest, aby podczas podejmowania kluczowych dla jego przyszłości decyzji mógł zasięgnąć wiedzy u ekspertów w tej dziedzinie. W tym wypadku najbardziej bezstronnymi ekspertami są przede wszystkim inni rodzice, którzy mają już doświadczenie w tej dziedzinie.” – kontynuuje Korabiewski.

Edula.pl jest tak zaprojektowana, aby poszukujący informacji rodzic bez trudu mógł poruszać się w obrębie swojego regionu. Dzięki takiemu rozwiązaniu dotarcie do interesującej informacji zajmuje mniej czasu i pozwala na łatwiejsze planowanie. Zakres ofert w serwisie, podzielony jest pod względem geograficznym i pozwala na dobór placówek (szkoły, zajęcia dodatkowe, korepetycje itp.) w obrębie miast, gmin czy powiatów. Pozwala to rodzicom na zorganizowanie czasu pozalekcyjnego dzieci. Na stronach Edula.pl z łatwością znaleźć można zajęcia dodatkowe dla swojego dziecka korzystając z zaawansowanych opcji wyszukiwania. Wszystko to by maksymalnie uprościć proces wyboru i jak najlepiej dopasować się do konkretnych potrzeb i możliwości. Dodatkowo w na stronach Edula.pl rodzice będą mogli znaleźć szereg informacji oraz porad specjalistów nt. rozwoju i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, informacje o dostępności w okolicy specjalistów i różnych placówek pomocnych w wychowaniu i opiece nad dziećmi (np. lekarze, psycholodzy, poradnie, biblioteki itp.).

„Serwis Edula.pl jest w pewnym sensie inicjatywą oddolną. Tworzony jest przez każdego z nas i dla każdego, przez rodziców i dla rodziców, jest podstawą społeczności zaangażowanych rodziców.” – mówi Wojciech Korabiewski z Edula.pl. „Dzięki równomiernemu zaangażowaniu po każdej ze stron (szkół, nauczycieli oraz rodziców) będziemy mogli wprowadzać do serwisu nowe funkcjonalności, które będą rozwijać tę społeczność zarówno wirtualnie, jak i na poziomie społeczności lokalnych.”

Good One PR

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.