Szansa dla młodych wizjonerów informatyki – Portal PR - 24PR
Szansa dla młodych wizjonerów informatyki

19.02.2010 Kategoria: Konkursy. Autor: ipis

Jeśli masz już udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie informatyki i nie więcej niż 30 lat, ten konkurs jest dla Ciebie!
Prześlij swoje zgłoszenie do 19 kwietnia br. – daj szansę, by doceniło Cię grono czołowych autorytetów polskiej informatyki. Zwycięzcę wybiorą profesorowie: Paweł Idziak, Jan Madey, Wiktor Marek, Zygmunt Mazur, Leszek Pacholski, Marcin Paprzycki, Andrzej Tarlecki (przewodniczący Rady Nagrody), Władysław M. Turski, Igor Walukiewicz. Obok prestiżu, na laureatów czeka nagroda: 10 000 złotych.

– Kapituła premiuje aktywność młodych adeptów nauki w pracy badawczej oraz ich twórcze podejście do problemów informatycznych – mówi prof. Andrzej Tarlecki, przewodniczący Rady Nagrody – Z każdym rokiem konkurs cieszy się coraz większą popularnością i renomą. Wśród laureatów są wybitni młodzi naukowcy z całego kraju, m.in. z Gdańska, Warszawy, Wrocławia. Ich osiągnięcia dowodzą ogromnego potencjału Polaków w tej dziedzinie.

Konkurs adresowany jest do pracowników, doktorantów i studentów szkoły wyższej lub instytucji – tak państwowej, jak i prywatnej – prowadzącej badania naukowe w dziedzinie informatyki. Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem: http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl. Ogłoszenie wyników – w październiku br. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Konkurs, który odbywa się corocznie od 2005 roku, wpisał się do kalendarza prestiżowych wydarzeń polskiej informatyki. Organizowany jest przez Fundację Rozwoju Informatyki, Polskie Stowarzyszenie dla Maszyn Liczących i Polskie Towarzystwo Informatyczne, przy wsparciu firmy Sage sp. z o.o. Patronami medialnymi tegorocznej, szóstej już edycji są: tygodnik „Computerworld” oraz miesięcznik „Świat Nauki”.

Dr hab. Witold Lipski – patron Nagrody – był wybitnym, przedwcześnie zmarłym polskim informatykiem. Stworzył imponujący dorobek naukowy obejmujący trzy kierunki badawcze: kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. W każdej z dziedzin wprowadził nowe idee i uzyskał ważne do dziś wyniki, które przyniosły mu światowy rozgłos.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.