Nefrotest. Rusza ogólnopolska akcja promująca badania nerek. – Portal PR - 24PR
Nefrotest. Rusza ogólnopolska akcja promująca badania nerek.

11.03.2010 Kategoria: zdrowie. Autor: ipis

W Światowym Dniu Nerek (11 marca 2010) startuje Nefrotest, ogólnopolska akcja edukacyjno-informacyjna, mająca przekonać Polaków do regularnych badań profilaktycznych pod kątem chorób tego jednego z najważniejszych dla człowieka narządów. W Polsce na przewlekłą chorobę nerek cierpią ponad cztery miliony osób, drugie tyle jest nią zagrożone. Akcję organizuje Nefron Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska (Nefron), zrzeszający właścicieli publicznych i niepublicznych stacji dializ.

Większość osób cierpiących na choroby nerek nie zdaje sobie sprawy ze swoich problemów.. Pacjenci trafiają do lekarzy najczęściej dopiero wtedy, gdy zatrucie organizmu jest tak duże, że wpływa na działanie innych organów. „Niezależnie od faktu, że choroby nerek często przebiegają przez wiele lat skąpoobjawowo, głównym czynnikiem późnego rozpoznawania jest nie branie pod uwagę w procesie diagnostycznym tych schorzeń przez lekarzy. Wciąż nierzadko choroba nerek stwierdzana jest w stadium, w którym jedyną formą leczenia jest dializoterapia, która odbywa się najczęściej 3 razy tygodniu po 4-5 godzin w stacji dializ. Tak późne rozpoznanie to nie tylko utrata możliwości wcześniejszego wyleczenia czy opóźnienia postępu choroby nerek ale również znacznie większe ryzyko powikłań szczególnie ze strony układu krążenia oraz krótsze przeżycie w porównaniu z pacjentami przygotowanymi do leczenie nerkozastepczego w ramach specjalistycznej opieki nefrologicznej ” – mówi dr Dariusz Aksamit, prezes Nefron.

W Polsce nie ma obowiązku przeprowadzania regularnych badań krwi i moczu pod kątem chorób nerek. Jednak proste testy pozwalają je wykryć i szybko zapobiec trwałemu uszkodzeniu tego organu. Celem akcji Nefrotest jest uświadomienie Polakom roli, jaką w organizmie człowieka pełnią nerki i faktu, iż na wczesnych etapach chorobę można całkowicie wyleczyć, albo znacznie spowolnić jej rozwój. Głównym przesłaniem kampanii jest natomiast nakłonieniu do regularnego badania moczu i krwi pod kątem chorób nerek (przede wszystkim: poziomu kreatyniny we krwi z GFR). O skierowanie nie bezpłatne badania wykrywające dolegliwości nerek można poprosić swojego lekarza rodzinnego. Niepokój powinny wzbudzić wyniki:
• [mocz] powyżej 10 leukocytów;
• [mocz] powyżej 5 erytrocytów w polu widzenia;
• [krew] stężenie kreatyniny powyżej 115 μmol/l (lub powyżej 1,5 mg/dl);
• [krew] GFR poniżej 60 ml/min.

Inauguracja akcji Nefrotest odbędzie się w Świebodzinie, w województwie lubuskim na tamtejszej stacji dializ. W jej ramach mieszkańcy powiatu będą mogli za darmo zbadać krew i zasięgnąć porady lekarza (w niedzielę, 21 marca). Do lokalnej gazety dołączone zostały ulotki informacyjne, a w mieście zawisną plakaty zachęcające do przeprowadzenia badań. Akcja koordynowana przez Nefron, rozszerzana będzie stopniowo na inne miasta kraju. „My, pracownicy stacji dializ, na co dzień stykamy się z chorymi na nerki. Widzimy ile szkód może wyrządzić ich bagatelizowanie i ile pożytku niesie wczesna diagnoza. Zachęcamy do regularnych badań, bo tylko mając ich wyniku w ręku, możemy skutecznie pomagać pacjentom” – tłumaczy dr Zbigniew Telesiński, szef stacji dializ B.Braun Avitum Poland w Świebodzinie. #

* Nefron Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska powstała w czerwcu 2008 roku. Dziś zrzesza operatorów niemal 160 publicznych i niepublicznych stacji dializ w Polsce. Przy Sekcji powołano Komitet Naukowy, złożony z wybitnych przedstawicieli środowiska nefrologicznego w kraju. Podczas negocjacji SNIGMP z Narodowym Funduszem Zdrowia, Sekcja reprezentuje również wiele placówek nie będących jej członkami.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.