Spółka SMT Software otrzymała 600 tys. zł dotacji – Portal PR - 24PR
Spółka SMT Software otrzymała 600 tys. zł dotacji

11.03.2010 Kategoria: Finanse firmy. Autor: ipis

SMT Software SA (spółka zależna Grupy ADV, działająca w sektorze IT) otrzymała dotację od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na wdrożenie projektu, integrującego systemy informatyczne wszystkich spółek należących do Grupy ADV. Dofinansowanie w wysokości 600 tys. zł stanowi ponad 50% łącznej wartości projektu Wdrożenie systemu zaplanowane jest na okres od 1 kwietnia 2010 r. do 31 stycznia 2011 r.

Dofinansowany projekt nosi nazwę „Wzrost konkurencyjności SMT Software SA poprzez wdrożenie kompleksowego Systemu Koordynacji Projektów i Integracje z istniejącymi systemami spółek Grupy ADV SA”

„Nowy projekt SMT Software zautomatyzuje wymianę informacji pomiędzy systemami informatycznymi wszystkich spółek z naszej grupy kapitałowej w obszarach: sprzedażowym, operacyjnym oraz zarządczym. Dzięki ujednoliceniu przebiegu procesów biznesowych na tych poziomach współpraca pomiędzy spółkami z grupy przebiegać będzie sprawniej i efektywniej.” – powiedział Rafał Dziedzic, prezes zarządu Grupy ADV. – „Dotacja od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest kolejnym, obok zakończonej niedawno prywatnej emisji akcji, zastrzykiem finansowym pozwalającym SMT Software intensywnie się rozwijać.”

„Korzyści płynące z wdrożenia systemu widoczne będą w szczególności podczas wymiany informacji na temat działalności poszczególnych spółek i zrealizowanych przez nie projektów. Pomogą w identyfikowaniu potencjalnych okazji sprzedażowych, wspólnym harmonogramowaniu i budżetowaniu prac. – powiedział Sebastian Łękawa, prezes zarządu SMT Software. „System B2B zapewni również prowadzenie spójnych relacji z klientami poprzez sprawne identyfikowanie ich potrzeb oraz profilu działalności. Ponadto ułatwi zarządzanie projektami m.in. przez bieżące monitorowanie realizacji danego zlecenia czy stworzenie wspólnej platformy do przechowywania dokumentów i produktów prac projektowych.”

Dotacja została przyznana SMT Software w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach III rundy aplikacyjnej Działania 8.2.

SMT Software SA jest producentem oprogramowania biznesowego i świadczy usługi outsourcingu kadr programistycznych. Spółka zakończyła właśnie ofertę prywatną akcji serii C, z której pozyskała ponad 1 mln zł i planuje debiut na rynku NewConnect na przełomie I i II kwartału bieżącego roku. Pozyskane z emisji środki SMT Software przeznaczy na rozwój usług związanych z monitoringiem i lokalizacją pojazdów i osób, poszerzenie kompetencji w obszarze systemu Google Android oraz Nokia Maemo, zwiększenie potencjału produkcyjnego w zakresie tworzenia aplikacji dedykowanych, a także zbudowanie działu oferującego wdrożenia systemów GIS w administracji publicznej.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.