Amber Gold Sp. z o.o. Pierwszy Dom Składowy – bezpieczne inwestycje alternatywne – Portal PR - 24PR
Amber Gold Sp. z o.o. Pierwszy Dom Składowy – bezpieczne inwestycje alternatywne

15.04.2010 Kategoria: OSOBISTE. Autor: ipis

Firma Amber Gold Sp. z o.o. jest pierwszym w Polsce Domem Składowym oferującym inwestycje alternatywne – przechowywanie i obrót metalami szlachetnymi: srebrem, złotem i platyną. Ta forma działalności, tak popularna w innych krajach europejskich otwiera nowe możliwości lokowania środków pieniężnych w Polsce.

Amber Gold Sp. z o.o. Dom Składowy zajmuje się przechowywaniem i obrotem metalami szlachetnymi w imieniu Klienta. Oferuje m.in. lokaty w złoto z oprocentowaniem 10% w skali roku niezależnie od kursu złota i w ramach lokaty fizycznie przechowuje w skrytkach depozytowych zakupione przez Klientów złoto.

W Polsce przechowywanie dóbr przemysłowych w imieniu Klienta jest zastrzeżone wyłącznie dla Domów Składowych i takiej działalności nie mogą prowadzić inne instytucje finansowe, np. banki. Sposób działania domów składowych reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o domach składowych oraz zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw.

Domy Składowe działają na podstawie otrzymanej zgody Ministerstwa Gospodarki oraz wpisu do Rejestru Przedsiębiorstw Składowych prowadzonego przez Ministra Gospodarki. Jako pierwszy Dom Składowy w Polsce firma Amber Gold Sp. z o.o. ma wpis nr 1/10 i została wpisana do rejestru w dniu 6 stycznia 2010 roku.

Bezpieczeństwo lokat

Środki finansowe klientów ulokowane w Domu Składowym Amber Gold Sp. z o.o. są całkowicie bezpiecznie. Przede wszystkim Dom Składowy fizycznie posiada zakupione metale szlachetne, w przypadku lokat w złoto, to sztabki złota. Każda lokata jest zawierana w formie umowy, która gwarantuje 100% kapitału i ustalone odsetki w skali roku, niezależnie od kursu zakupionego metalu szlachetnego. Każda umowa jest indywidualnie ubezpieczona, bez obciążania Klienta kosztami ubezpieczenia, a kwota ubezpieczenia obejmuje właśnie kapitał plus gwarantowane odsetki. Amber Gold Sp. z o.o. jest zobowiązany przechowywać taką ilość metali szlachetnych, jaka odpowiada bieżącej wartości lokat. To oznacza, iż w przypadku spadku kursu np. złota, musi odpowiednio zabezpieczyć jego większą ilość.

Warte zaznaczenia jest również to, że Amber Gold Sp. z o.o. zajmuje się przechowywaniem dóbr przemysłowych, które są własnością klientów, a nie Domu Składowego, zatem w przypadku upadłości spółki złoto przechowywane w imieniu Klientów nie jest jej masą upadłościową. To kolejna gwarancja bezpieczeństwa w przypadku inwestowania środków, gdyż Syndyk sprzeda przechowywane metale szlachetne i wypłaci Klientom zainwestowany kapitał i ustalone w umowach odsetki. W przypadku różnic w wartości np. złota na dzień sprzedaży względem wartości lokat, różnice pokryje indywidualne ubezpieczenie. Dzięki temu Klienci mają 100% gwarancję zwrotu kapitału i odsetek.

Ponadto szczegółowy nadzór nad bezpieczeństwem i właściwym sposobem działania Domu Składowego pełni Ministerstwo Gospodarki. Do zadań Ministra należy m.in. obowiązkowa co pół roku kontrola funkcjonowania Domu Składowego oraz fizyczna kontrola ilości przechowywanego złota.

Dowód składu

Co więcej każdy Klient wraz z umową lokaty otrzymuje Dowód Składu – papier wartościowy, który może zostać odsprzedany, zastawiony bądź może stanowić zabezpieczenie np. zaciąganego w banku kredytu.

Atrakcyjne oprocentowanie

Inwestycje alternatywne są szczególne korzystne dla Klientów, gdyż jako inwestycje w dobra przemysłowe nie są objęte tzw. podatkiem Belki. Zatem oferowanie lokaty np. w złoto z 10% odsetkami, oznacza, że cały 10% zysk trafia na konto Klienta.

Amber Gold Sp. z o.o. oferuje lokaty już od 1000zł, na elastycznie wybrane okresy, m.in. 6, 12 i 24 miesiące. To indywidualne podejście pozwala, aby inwestowanie w metale szlachetne stało się tak proste jak zakładanie lokat w banku.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.