KP w czołówce najbardziej odpowiedzialnych firm w Polsce – Portal PR - 24PR
KP w czołówce najbardziej odpowiedzialnych firm w Polsce

29.04.2010 Kategoria: Wieści za spółek. Autor: ipis

Kompania Piwowarska, największa firma piwowarska w Polsce, uzyskała drugie miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2010, opracowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i PricewaterhouseCoopers, a opublikowanego przez Dziennik Gazetę Prawną. KP została także Liderem Odpowiedzialności w obszarze zaangażowania społecznego.

„Niewątpliwy sukces na polu społecznej odpowiedzialności, mający przełożenie w opublikowanym Rankingu Odpowiedzialnych Firm, jest efektem pracy wszystkich pracowników firmy, pokłonem dla wypracowanych metod zarządzania i naszej wielkiej pasji, jaką jest warzenie najlepszego piwa. Nasza współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami trzeciego sektora w ramach inicjatywy społecznej „Warto być za!” czy programu wolontariatu pracowniczego przynosi wymierne korzyści lokalnym społecznościom, których jesteśmy częścią.”” – powiedział Paweł Sudoł Prezes Kompanii Piwowarskiej po ogłoszeniu rankingu.

Jak powstał ranking
Ranking został przygotowany w oparciu o pięć kryteriów/kategorii: podstawy społecznej odpowiedzialności, relacje z klientami, relacje z pracownikami, odpowiedzialność ekologiczna oraz zaangażowanie społeczne. W każdej z sześciu kategorii znalazło się 10 pytań. W każdym wymienionym obszarze można było uzyskać maksymalnie 100 punktów. Kompania Piwowarska uzyskała 541 punktów z maksimum możliwych do zdobycia 600. Dodatkowo Kompania Piwowarska została Liderem Odpowiedzialności w obszarze zaangażowania społecznego, zdobywając maksimum punktów.

Społeczna odpowiedzialność Kompanii
„Dla Kompanii Piwowarskiej odpowiedzialne działanie biznesu jest kluczowym dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju firmy oraz jej partnerów biznesowych. Prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny jest spójną koncepcją zarządzania realizowaną przez wszystkich pracowników firmy. Podejmując decyzje biznesowe kierują się oni m.in. zasadami etycznymi czy środowiskowymi, przy założeniu ograniczonych zasobów i optymalizacji ich wykorzystania” – wyjaśnia Małgorzata Walędzińska, Manager CSR z Kompanii Piwowarskiej SA.

Społeczna odpowiedzialność w kontekście obszarów zrównoważonego rozwoju to integralna część filozofii Kompanii Piwowarskiej. W ramach prowadzonej działalności firma zidentyfikowała 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju, świadczących o odpowiedzialnym podejściu do biznesu.

Odpowiedzialna konsumpcja i zaangażowanie lokalne
W ramach przeciwdziałania nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu Kompania Piwowarska wraz z branżą uczestniczy w wielu przedsięwzięciach promujących odpowiedzialną konsumpcję (Pozory mylą, dowód nie, Prowadzący – niepijący) a także proponuje własne, nowatorskie rozwiązania (Sprawdź promile).
Firma angażuje się także w życie lokalnych społeczności, w których funkcjonuje, przynosząc trwałe korzyści partnerom biznesowym czy społecznym oraz organizacjom pożytku publicznego (inicjatywa przeciwdziałająca wykluczeniu społecznemu z powodu ubóstwa „Warto być za”! oraz kompleksowy program wolontariatu pracowniczego Ekipa nie tylko od święta). Prowadzi także nieprzerwany dialog z partnerami biznesowymi, czyli dostawcami i odbiorcami, na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Firma przyjazna środowisku
Działania środowiskowe są jednym z najważniejszych elementów polityki zrównoważonego rozwoju i przynoszą firmie wymierne korzyści ekonomiczne. Efektem przeprowadzonych w ostatnich latach przez Kompanię Piwowarską inwestycji mających związek z ekologią jest między innymi oszczędność wody, energii elektrycznej i ciepła, z czym wiąże się również obniżenie kosztów produkcji. W ciągu ostatnich 3 lat Kompania Piwowarska zaoszczędziła 10% wody, 29% ciepła oraz ograniczyła emisję CO2 aż o 47%. Dodatkowo dla pracowników uruchomiony został specjalny program ekologiczny „Zgrani z naturą”, stanowiący rozszerzenie prowadzonej przez firmę polityki ochrony środowiska. Jest on naturalną stymulacją pracowników i ich rodzin do zmniejszania ilości wytwarzanych odpa¬dów i świadomej ich segregacji, oszczę¬dzania wody, energii elektrycznej czy energii cieplnej na gruncie prywatnym.

Dodatkowe informacje o Rankingu
O pierwsze miejsca w Rankingu Odpowiedzialnych Firm ubiegało się 70 największych firm w Polsce, z czego ok. 50 było firmami z kapitałem międzynarodowym, a pozostałe 20 firm było firmami polskimi. Wszystkie firmy, które wzięto pod uwagę przy konstruowaniu Rankingu, poddano audytowi przeprowadzonemu przez PricewaterhouseCoopers. Odpowiedzi zawarte w próbie ankiet zostały porównane z dokumentami źródłowymi i dodatkowymi informacjami uzyskanymi w trakcie rozmów z przedstawicielem każdej zgłoszonej do rankingu firmy. Po zestawieniu ankiet z danymi i skorygowaniu zgodnie z wytycznymi powstało ostateczne zestawienie Ranking Odpowiedzialnych Firm w Polsce 2010. liderem w 2010 roku została firma Danone, na drugim miejscu Kompania Piwowarska, natomiast trzecie zaszczytne miejsce zajęła firma Procter & Gamble.

***

Kompania Piwowarska – Lider branży piwowarskiej w Polsce
Kompania Piwowarska jest największym przedsiębiorstwem piwowarskim w Polsce. Kilkusetletnie doświadczenia w warzeniu piwa, nowoczesne technologie i rygorystyczne przestrzeganie zasad produkcji na światowym poziomie gwarantują najwyższą jakość naszych produktów. Do portfela marek KP należą najpopularniejsze polskie piwa – m.in. Tyskie, Żubr, Lech, Dębowe Mocne, Redd’s, a także międzynarodowe marki premium: Pilsner Urquell, Grolsch oraz Peroni Nastro Azzurro. Kompania Piwowarska (utworzona w 1999 roku) posiada trzy browary (w Tychach, Poznaniu i Białymstoku) oraz czternaście oddziałów handlowych na terenie całego kraju. Kompania Piwowarska prowadzi także działalność społeczną nastawioną na walkę z wykluczeniem społecznym na tle ubóstwa („Warto być za”) oraz programy edukacyjne popularyzujące odpowiedzialność i umiar w konsumowaniu alkoholu. Wielkość sprzedaży osiągniętej przez KP w roku finansowym zakończonym 31 marca 2009 r. wyniosła 15,1 mln hektolitrów piwa.

SABMiller – jeden z największych na świecie producentów piwa
Kompania Piwowarska jest częścią jednego z największych na świecie producentów piwa – SABMiller plc. Grupa produkuje lub dystrybuuje piwo na sześciu kontynentach, a jej ogólnoświatowy portfel obejmuje międzynarodowe piwa premium, takie jak Grolsch, Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro czy Pilsner Urquell oraz czołowe marki lokalne, takie jak Aquila, Castle, Miller Lite, Snow czy Tyskie. SABMiller jest jedną z największych na świecie (poza USA) firm rozlewających produkty Coca-Coli. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2009 SABMiller osiągnął przychody w wysokości 25,3 mld USD oraz wypracował zysk brutto w wysokości 3,4 mld USD. SABMiller plc jest notowany na giełdach papierów wartościowych w Londynie i Johannesburgu.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.