Powołanie Komitetu Programowego Mazowieckiej Agencji Energetycznej – Portal PR - 24PR
Powołanie Komitetu Programowego Mazowieckiej Agencji Energetycznej

22.04.2010 Kategoria: EVENT. Autor: ipis

W dniu 29 marca 2010 r. w siedzibie Mazowieckiej Agencji Energetycznej zostały wręczone nominacje członkom Komitetu Programowego Mazowieckiej Agencji Energetycznej.

W skład Komitetu Programowego Mazowieckiej Agencji Energetycznej weszło siedem osób, uznanych autorytetów reprezentujących kluczowe dla działalności Agencji dziedziny, a wśród nich eksperci techniczni w dziedzinie energii odnawialnej, efektywności energetycznej, gospodarki energetycznej i finansowania tych dziedzin, przedstawiciele biznesu, uczelni wyższych oraz pozarządowych organizacji ekologicznych.

Komitet programowy funkcjonuje jako organ doradczy Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej. Jego zadaniem jest doradztwo i opiniowanie spraw związanych z realizacją celów Spółki, m.in. w zakresie rocznych programów działania Spółki i wieloletnich planów strategicznych.

„Z punktu widzenia działalności merytorycznej MAE to niesłychanie istotne, że nasz Komitet Programowy zasiliły tak wybitne autorytety. Ich wiedza i doświadczenie będzie cennym wsparciem dla wszystkich projektów realizowanych przez Mazowiecką Agencję Energetyczną. Nominowani eksperci pomogą nam jeszcze precyzyjniej zdefiniować potencjał i potrzeby regionu oraz budować efektywną strategię działania – powiedział Marek Palonka, Prezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej.”

Członkowie Komitetu Programowego Mazowieckiej Agencji Energetycznej:

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. Dorota Chwieduk – Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej, Zakład Aparatury Procesowej i Chłodnictwa, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej, Przewodnicząca Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej (International Solar Energy Society-Europe), ekspert Unii Europejskiej w IEEA Inteligent Energy Europe Agency , członek Grupy doradczej ds. Energii w Programach Ramowych Unii Europejskiej przy Komisarzu ds. Nauki Komisji Europejskiej.
Jacek Furga – wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. przy Związku Banków Polskich, Prezes Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu nieruchomościami (AMRON), ekspert rynku finansowania nieruchomości, doświadczony praktyk i wieloletni menedżer w sektorze bankowym, specjalizujący się m.in. w obszarze finansowania hipotecznego, rynku nieruchomości, sprzedaży i zarządzania majątkiem.

Doc. dr Stanisław Jachowicz – Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania, Zakład Organizacji i Metod Pracy Kierowniczej, Dyrektor Fundacji na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert funduszy unijnych, specjalista m.in. w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu regionalnym i lokalnym, zarządzania w sektorze publicznym.

Dr Andrzej Kassenberg – Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju (fundacja), pozarządowej organizacji typu think-tank zajmującej się promowaniem i wdrażaniem zasad oraz rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi Polski, geograf i planista przestrzenny, specjalista m.in. w zakresie polityki ekorozwoju czyli działań integrujących w sposób równoprawny aspekty gospodarcze, społeczne i ekologiczne.

Włodzimierz Mazurek – Prezes Zarządu firmy PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o., elektroenergetyk, specjalista w zakresie transformacji sektora energetycznego, ochrony środowiska, energetyki, ciepłownictwa, finansowania inwestycji, oceny projektów inwestycyjnych.

Paweł Stępniak – specjalista w Zakładzie Współpracy Międzynarodowej Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Sklanego (jednostka badawczo-rozwojowa), ekspert projektu EEN (Enterprise Europe Network) i Wastetrans w zakresie przeprowadzania audytów finansowych, przygotowywania ofert i zapotrzebowań technologicznych, konsultant w zakresie finansowania inwestycji.

Jerzy Timm – Prezes Zarządu Baugeschaft GmbH, Bautzen (Budziszyn), ekspert w zakresie efektywności energetycznej i budownictwa pasywnego.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.