Audytorzy strażnikami finansów firm – Portal PR - 24PR
Audytorzy strażnikami finansów firm

28.05.2010 Kategoria: Finanse firmy. Autor: ipis

Niepewna sytuacja w światowej gospodarce wymaga od przedsiębiorstw nowego podejścia do swoich finansów. Firmy są zmuszone do dostosowania zarządzania finansami do zmiennych warunków rynkowych aby zapewnić sobie stabilny rozwój. Powinny w tym pomóc nowo powstające przy Radach Nadzorczych firm Komitety Audytu oraz zewnętrzni audytorzy.

W jaki sposób poradzić sobie z brakiem stabilności w otoczeniu firmy? Nad tym problemem zastanawiali się uczestnicy Debaty Publicznej “Na straży stabilności przedsiębiorstwa – czyli o roli audytu w firmie w warunkach ciągłej zmienności rynków”, która 26 maja odbyła sie w Warszawie. W debacie, która była drugą
z kolei, zorganizowaną przez ACCA, udział wzięli przedstawiciele biznesu, firm audytorskich, a także reprezentanci Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Związku Banków Polskich, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz członkowie ACCA.

W trakcie debaty paneliści zwrócili uwagę, że Polska w ślad za innymi krajami
od tego roku wprowadziła obowiązek powołania w spółkach publicznych Komitetów Audytu. Fakt ten będzie miał przełomowe znaczenie dla jakości kontroli nad finansami firmy. Zwłaszcza, że do tej pory aż 80 proc. spółek giełdowych takiego ciała nie posiadała. Nową jakość jaką przyniesie działalność Komitetów – co podkreślali mówcy – będzie zależeć od tego czy zachowają one niezależność, a ich uwagi i zalecenia będą brane pod uwagę przez zarządy. Komitety Audytu muszą brać pod uwagę, akceptując bądź nie sprawozdania finansowe, nie tylko interesy zarządu, ale wszystkich interesariuszy” – zgodzili się paneliści.

– W okresie recesji, w tym szczególnym momencie cyklu koniunkturalnego rola Komitetów Audytu szczególnie wzrośnie. Nie zawsze bowiem CEO rozumieją problemy związane ze standingiem finansowym. Powierzenie analizy tych problemów Komitetowi Audytu może pomóc. Lepiej też układa się współpraca i zrozumienie między Komitetem a CFO” – podkreślał Glenn Collins, moderujący dyskusję członek i szef działu doradztwa brytyjskiego oddziału ACCA. Dodał też,
że w trudnych czasach audytorzy, odpowiedzialni za finanse, regulatorzy a także zwykli pracownicy firmy muszą zidentyfikować i wdrożyć sprawnie działający model zarządzania finansami, który pomoże w systematycznym podnoszeniu zyskowności.

Przedmiotem dyskusji podczas Debaty była też nowa rola audytorów zewnętrznych. Po pierwsze musi się zmienić postrzeganie audytora jako „złego policjanta”.
Zarządy powinny traktować zewnętrznych audytorów jako, tych którzy wykrywają zagrożenia dla finansów spółki i wspólnie z nią zastanawiać się jak im zaradzić.

Po drugie, w trudnych czasach wychodzenia z recesji audytorzy biorą na siebie nową odpowiedzialną rolę identyfikujących i ostrzegających przed możliwymi ryzykami finansowymi. Przedsiębiorcy wskazywali jednak, że w obecnie przyjętej praktyce biegli rewidenci nie są w stanie na bieżąco strzec przestrzegania reguł księgowych
i pilnowania płynności finansowej. Trzecim ważnym zagadnieniem poruszonym podczas Debaty była rola audytu dla małych i średnich firm (MSP). Wnioski w tym zakresie nie są optymistyczne. MSP nie są chcą poddawać się audytowi, nie dostrzegają korzyści z tego tytułu.

Osobnym problemem jest etyka audytorów. W trudnych dla firm czasach audytorzy są pod presją badanych spółek, by nie opatrywać badanych sprawozdań zastrzeżeniami, lub co gorsza, opiniować je negatywnie.

Podsumowując spotkanie Małgorzata Sawicka, dyrektor zarządzająca polskiego odziału ACCA, zwróciła uwagę, że przez minione 12 miesięcy, od poprzedniej Debaty, środowisko finansistów wciąż szuka rozwiązań, które sprostają wymaganiom, jakie stawiają przed nimi trudne czasy w biznesie.

-Tegoroczna Debata Publiczna zorganizowana przez ACCA jest kontynuacją rozpoczętego roku temu dialogu między wszystkim interesariuszami.
Wówczas tematem dyskusji była rola audytu po kryzysie. Nasza inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska biznesowego, dlatego w tym roku poszliśmy o krok dalej. ACCA – organizacja, której głównym zadaniem jest szerzenie wiedzy, tworzenie dobrych praktyk oraz dzielenie się nimi ze środowiskiem finansistów zaproponowała wspólnie z Polskim Instytutem Dyrektorów opracowanie zbioru Dobrych Praktyk Komitetów Audytu dla spółek giełdowych oraz członków rad nadzorczych – poinformowała Małgorzata Sawicka.
Nasze działania na świecie mają na celu pomoc gospodarkom lokalnym, wykorzystując międzynarodowe rozwiązania oraz wdrażanie najlepszych praktyk biznesowych czego przykładem jest właśnie zbiór Dobrych Praktyk. Wkrótce zaprezentujemy również publikację pt. „Komitety Audytu – pierwsze kroki”, opisującą zasady funkcjonowania Komitetów Audytu w Polsce. Będziemy rekomendować przyjęcie zawartych w niej zasad środowisku finansistów – dodała Małgorzata Sawicka.

Zdaniem Małgorzaty Sawickiej rola stowarzyszenia będzie rosła jako środowiskowego autorytetu. Opinie ACCA są bardzo często brane pod uwagę przy tworzeniu strategii biznesowych w przedsiębiorstwach. Jednym z dowodów na to jest coraz częstszy udział członków ACCA w randze dyrektora finansowego
w strukturach decyzyjnych firm.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.