Bezpieczeństwo informatyczne w sieciach radiowych – Portal PR - 24PR
Bezpieczeństwo informatyczne w sieciach radiowych

13.05.2010 Kategoria: Agencje PR, INNE, INTERNET, Technologie, Telekomunikacja. Autor: Anna Skiba

Sieci radiowe WLANSieci bezprzewodowe Wi-Fi jako medium transmisyjne wykorzystują fale radiowe. Stanowi to ich największą zaletę, ale jednocześnie stwarza różnego rodzaju zagrożenia, których są pozbawione sieci kablowe. Świadomość tych zagrożeń pozwoli ich uniknąć lub zminimalizować ich skutki.

Kwestie związane z bezpieczeństwem informatycznym mają szczególne znaczenie w przypadku sieci bezprzewodowych. W odróżnieniu od sieci kablowych, do których dostęp jest fizycznie ograniczony, sieci bezprzewodowe są narażone na znacznie większe niebezpieczeństwo.

Wynika to z charakterystyki samego medium transmisyjnego, którym są fale radiowe. Rozchodzą się one wokół punktu dostępowego i nie można tu polegać na ograniczaniu fizycznego dostępu. Możliwy jest podsłuch lub nadawanie z innego miejsca, np. samochodu stojącego na parkingu lub okna sąsiedniego budynku.

Wyróżnia się trzy główne zagrożenia:

 przechwycenie i ujawnienie transmitowanej informacji,

 – zniekształcenie informacji,

 – uniemożliwienie przesłania informacji.

Zagrożenia te mogą się pojawić w wyniku celowego działania intruza, przypadkowej i niezamierzonej działalności użytkownika lub w efekcie działania wirusów, koni trojańskich itp.

Środki bezpieczeństwa, mające przeciwdziałać tym zagrożeniom powinny być dostosowane do przeznaczenia sieci, poziomu poufności i znaczenia transmitowanych informacji, rodzaju użytkowników oraz wymaganego poziomu niezawodności sieci.

Sposoby zabezpieczenia sieci bezprzewodowych wykraczają poza tematykę tego artykułu. Jednakże należy podkreślić, że istnieją mechanizmy pozwalające na osiągniecie bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa zupełnie wystarczającego dla potrzeb powszechnych zastosowań sieci WLAN.

Anna Skiba
www.netiona.pl – Projekty i wdrożenia sieci bezprzewodowych,
www.cyberbajt.pl – Dostawa i dystrubucja urządzeń WLAN,
www.gdzienet.pl – Bezpłatna mapa zasięgu sieci bezprzewodowych,
www.optobridge.pl – Łącze optyczne OptoBridge

Podobne wpisy:

Tagi: ,Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.