Coaching i jego zastosowanie w biznesie – Portal PR - 24PR
Coaching i jego zastosowanie w biznesie

25.05.2010 Kategoria: Zarządzanie. Autor: ipis

NLP – neurolingwistyczne programowanie, którego zadaniem jest wsparcie w rozwiązywaniu problemów oraz wyznaczaniu i realizacji celów – ma swoje zastosowanie w wielu dziedzinach: m.in. coachingu, zarządzaniu, edukacji, sporcie czy marketingu. Metody NLP charakteryzują się wysoką użytecznością w odkrywaniu potencjału i doskonaleniu ludzi. Zastosowanie NLP w coachingu nadaje mu praktyczny charakter, pomaga wypracować pozytywne i efektywne zachowania, umiejętności, przekonania w organizacjach, a także wspiera przy realizacji zadań i celów.

Coaching jest formą pracy i wspierania rozwoju osób oraz grup w różnych obszarach aktywności zawodowej i życiowej. Polega na aktywizowaniu mocnych stron ludzi (tzw. wewnętrznych zasobów), pomocy w przekraczaniu osobistych barier i ograniczeń oraz ułatwianiu im bardziej efektywnego współdziałania w zespole. Pomaga jednostkom i grupom w realizacji zadań i celów oraz pokonywania związanych z nimi wyzwań.
Kwalifikowani coachowie służą doświadczeniem i wiedzą z zakresu zarządzania organizacjami i ludźmi. Coachowie wspierają w działaniach zmierzających do rozwoju kariery, doskonalenia indywidualnych zdolności, odkrywania i zarządzania własną motywacją czy rozwiązywania problemów.

Coaching może dotyczyć m.in. następujących tematów:
• Wprowadzanie zmian w organizacjach
• Budowanie zespołów i zwiększanie efektywności ich pracy
• Rozwiązywanie bieżących problemów
• Wypracowywanie rozwiązań w konfliktowych sytuacjach
• Radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi
• Efektywne podejmowanie decyzji
• Doskonalenie umiejętności komunikowania się
• Motywowanie siebie i innych
• Organizacja czasu i działań
• Zarządzanie emocjami
• Radzenie sobie ze stresem
• Zwiększenie efektywności uczenia się
• Rozwijanie kreatywności
• Planowanie ścieżek kariery
• Inne

Ludzie są z natury twórczy i posiadają zasoby niezbędne do osiągnięcia swoich celów – zadaniem coacha jest pomoc w odszukaniu i wdrożeniu u klienta tych rozwiązań i strategii działania, które są dla niego najbardziej efektywne i naturalne.

Można wyróżnić cztery podstawowe rodzaje coachingu:
• Coaching wykonawczy (executive coaching) – adresowany jest do prezesów, dyrektorów, kluczowych menedżerów w firmie. Dostarcza umiejętności radzenia sobie z trudnościami w prowadzeniu biznesu i podnosi skuteczność działań, jakich wymaga pełnienie tak odpowiedzialnych ról;
• Coaching zawodowy (firmowy) – dotyczy rozwoju zawodowego na danym stanowisku pracy, uzyskaniu umiejętności, przekonań i postaw niezbędnych do dalszego rozwoju kariery zawodowej;
• Coaching zespołowy (team coaching) – obejmuje rozwój potencjału uczestników (pracowników) w formie pracy zespołowej. Wykorzystuje potencjał doświadczenia członków zespołu pod okiem doświadczonego. coacha. Może służyć lepszej realizacji zadań w zespole, wsparciu przy konkretnym projekcie czy przeprowadzaniu zmian w firmie lub w poradzeniu sobie z trudną, konfliktową sytuacją;
• Coaching życiowy, osobisty (life coaching) – dotyczy osobistej sfery życia. Koncentruje się na rozwoju osobistym, poprawie funkcjonowania w życiu codziennym. Celem może być wzbogacenie umiejętności osobistych w relacjach z bliskimi (rodziną, przyjaciółmi), przejście do nowego etapu w życiu, związanego na przykład z nową rolą (rodzicielstwo, zmiana zainteresowań zawodowych), itd.

We wszystkich przypadkach zadania coacha są jednak podobne – jest to przede wszystkim pomoc w osiągnięciu celów, wskazanie możliwości i pomoc w wyborze nowej drogi czy wsparcie w utrzymaniu zmiany i zachowaniu nowego kierunku działania.

Benedykt Peczko, Dyrektor Polskiego Instytutu NLP
Miroslawa Huflejt-Łukasik współtwórczyni Polskiego Instytutu NLP

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.