Zielone technologie GreenEvo na EXPO 2010 w Szanghaju – Portal PR - 24PR
Zielone technologie GreenEvo na EXPO 2010 w Szanghaju

05.05.2010 Kategoria: Imprezy. Autor: ipis

Ministerstwo Środowiska promotorem uczestnictwa firm zakwalifikowanych do projektu GreenEvo w największych targach z branży ochrony środowiska „IFAT CHINA + EPTEE + CWS Show for Water, Air, Waste, Energy and Recycling” EPTEE, 5-7 maja 2010 w Szanghaju.
W dniach 3 – 8 maja br. wybrani uczestnicy projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii wezmą udział w misji gospodarczej do Chin w ramach programu gospodarczego, związanego z targami EPTEE oraz z udziałem Polski w Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju. Celem misji jest promocja polskich technologii w dziedzinie ochrony środowiska oraz ułatwienie nawiązania kontaktów rodzimych firm z potencjalnymi nabywcami polskich rozwiązań. Promotorem wyjazdu firm – uczestników projektu GreenEvo jest Ministerstwo Środowiska. Misję organizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju. Zarówno PARP, jak i placówki zagraniczne MG i MSZ, są partnerami Ministerstwa Środowiska przy realizacji programu GreenEvo i tworzą platformę na rzecz optymalnego wdrożenia projektu.
W czasie misji każda z polskich firm spotka się z co najmniej trzema przedsiębiorcami chińskimi, którym zaprezentuje swoje własne przedsiębiorstwo, technologię zgłoszoną do projektu GreenEvo oraz przekaże informacje na temat rynku zielonych technologii w Polsce. Rekrutację firm na spotkania matchmakingowe przeprowadziła Chińska Rada Promocji Handlu Międzynarodowego. Odbędą się również spotkania z przedstawicielami chińskich izb gospodarczych i stowarzyszeń z branży ekologicznej, zajmujących się produkcją i handlem międzynarodowym. Przedstawiciele polskich firm wezmą udział w jednej z najważniejszych w Chinach imprez targowych w zakresie ochrony środowiska – targach łączonych IFAT China (International Fair for Waste, Sewage, Refuse, Recycling and Natural Energy), EPTEE (China Environmental Protection Expo) oraz CWS (Show for Water, Air, Waste, Energy and Recycling). Odbędą się one w Szanghaju w dniach 5-7 maja na terenach wystawowych Shanghai New International Expo Center (SNIEC). W czasie targów na polskim stoisku planowane jest seminarium, na którym zaprezentowany zostanie projekt GreenEvo i jego unikalna oferta rozwoju dla polskich zielonych technologii. Seminarium otworzy Pan Bernard Błaszczyk, Podsekretarz Stanu MŚ, przewodniczący kapituły konkursu GreenEvo.
Zdaniem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju, największym zainteresowaniem na targach będą cieszyły się przedsiębiorstwa oferujące rozwiązania do oczyszczania ścieków, ochrony powietrza oraz utylizacji odpadów komunalnych. Są to dziedziny szczególnie istotne w związku z rozwojem chińskiej gospodarki. Takie między innymi technologie zaprezentują chińskim partnerom polskie firmy. W misji gospodarczej do Szanghaju bierze udział 6 firm uczestniczących w projekcie GreenEvo: Biogradex-Holding Sp. z o. o. z Elbląga, Ecotech Polska Sp. z o.o. z Łomianek, Marbet-Will Sp. z o. o. z Bielska-Białej, Rzemieślnicza Wytwórnia Chemiczna „Alchemik” Andrzej Piotrowski Piotr Piotrowski S.C. z Inowrocławia, Sunex Sp. z o. o. z Raciborza oraz Watt Sp. z o. o. z Piekar Śląskich. Firma Biogradex-Holding zaoferuje technologię oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, Ecotech oraz Marbet-Will – technologie unieszkodliwiania i odzysku substancji szkodliwych dla środowiska. Wszystkie firmy posiadają wcześniejsze doświadczenia we współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym z partnerami chińskimi.
– Po tym wyjeździe możemy spodziewać się pierwszych efektów projektu. Jego celem jest krzyżowanie partnerów odległych od siebie geograficznie, ale bliskich w sensie technologicznym i biznesowym – powiedziała Agnieszka Korbicz-Kozłowska, koordynator projektu GreenEvo w Ministerstwie Środowiska.
Wystawa EXPO 2010 w Szanghaju otwarta będzie od 1 maja do 31 października 2010 roku i ma być największą w historii wystaw światowych. Odwiedzi ją 70 mln osób, w tym ok. 5 mln gości zagranicznych.
Polska jest największym partnerem gospodarczym Chin w Europie Środkowej. Duży wpływ na wzrost zainteresowania Polską miało jej wejście do Unii Europejskiej, w wyniku czego polskie produkty zaczęły być postrzegane jako wyroby o wysokiej, europejskiej jakości, tańsze jednak niż ich zachodnioeuropejskie odpowiedniki.
Podstawowym celem projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii jest wspieranie aktywności międzynarodowej firm – uczestników projektu i eksportu polskich technologii prośrodowiskowych. Projekt pomaga w identyfikacji korzystnych kierunków ekspansji zagranicznej dla technologii zakwalifikowanych do projektu. Firmy uczestniczące w projekcie korzystają z zagranicznych misji handlowych oraz wsparcia organizacyjnego udziału w międzynarodowych targach. Mogą też ubiegać się o dofinansowanie kosztów tych działań w ramach dostępnych instrumentów wspierania eksportu, oferowanych przez Ministerstwo Gospodarki i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Partnerem finansującym projekt GreenEvo jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pełna lista uczestników oraz wybranych do projektu technologii znajduje się na stronie projektu: http://www.greenevo.gov.pl/pl/konkurs/
***
Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii w ramach 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która odbyła się w Polsce w grudniu 2008 roku. Jest on zbieżny z ideą Poznańskiej Strategii Transferu Technologii, przyjętej na zakończenie szczytu. Zakłada ona zwiększanie efektywności transferu technologii przez dobre rozpoznanie potrzeb krajów rozwijających się w tym zakresie. Ministerstwo Środowiska prowadząc projekt w praktyczny sposób realizuje założenia najważniejszego strategicznego dokumentu środowiskowego, Polityki Ekologicznej Państwa, dotyczące transferu technologii oraz prowadzenia działań proekologicznych.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.