Biznes dla biznesu – sztuka skutecznego inwestowania – Portal PR - 24PR
Biznes dla biznesu – sztuka skutecznego inwestowania

22.06.2010 Kategoria: Przedsiębiorczość. Autor: admin

Jaką pomoc oferują Aniołowie Biznesu, jakie są najczęstsze błędy w kontaktach z inwestorem przy tworzeniu biznesplanów, jakie branże są najbardziej poszukiwane przez inwestorów – to jedne z wielu pytań, na które podczas czata biznesowego odpowiadała Grażyna Cieślak, kierownik projektu „Biznes dla biznesu“.

Internauta : Projekty z jakich branż są najbardziej poszukiwane przez inwestorów?

Grażyna Cieślak : Najczęściej poszukiwane są  projekty w takich obszarów jak hi-tech, biotechnologia, IT oraz z innych, które rokują wysoką stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Internauta : Jaką pomoc oferują ze swojej strony Aniołowie Biznesu? Czy działają oni podobnie jak fundusze Venture Capital?

Grażyna Cieślak : Business Angels oferują wiedzę biznesową, doświadczenie i kontakty. Inwestują niższe kwoty w pomysły na wcześniejszym etapie rozwoju w stosunku do funduszy VC.

Internauta : Jakie są najczęstsze błędy popełniane przy kontaktach pomysłodawców z BA?

Grażyna Cieślak : Pomysłodawcy bardzo często nie potrafią dobrze „sprzedać” swojego pomysłu, a także zwykle nie posiadają umiejętności autoprezentacji i negocjacji.

Internauta : Jakich błędów należy wystrzegać się w przygotowaniu biznes planów przez przedsiębiorców?

Grażyn Cieślak : Należy unikać opisywania nierealnych wizji i działań nie zawsze możliwych do realizacji. Przede wszystkim trzeba jednak przygotować rzetelne prognozy finansowe, analizę rynku i konkurencji oraz dobrze opracować model biznesowy.

Internauta : Jakich informacji oczekują zazwyczaj Aniołowie Biznesu, aby znalazły się w biznes planie, a jakich informacji zazwyczaj brakuje?

Grażyna Cieślak : Aniołowie Biznesu do oceny projektu potrzebują m. in. analizy rynku, obiektywnych i zweryfikowanych danych, realnych prognoz finansowych, czy odpowiednio zaplanowanych kadr przyszłej spółki – tych podstawowych punktów często brakuje.

Internauta : Przy wycenie spółek z branży nowych technologii często pojawiają się odmienne opinie na płaszczyźnie spółka – inwestor. Jak tego uniknąć?

Grażyna Cieślak : Przede wszystkim należy solidnie przygotować się do negocjacji z inwestorem. Dobrze jest też dysponować opracowaniem przygotowanym przez niezależnego eksperta.

Internauta : Ile trwają przeciętnie rozmowy między inwestorem a spółką?

Grażyna Cieślak : W tym obszarze nie ma reguły. Przy dobrej woli obu stron negocjacje mogą potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy.

Internauta : Czy organizują Państwo jakieś szkolenia, które wspierają spółki w prowadzeniu biznesu?

Grażyna Cieślak : Tak. Oferujemy udział w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych oraz stacjonarnych. Tematyka szkoleń związana jest z przekazywaniem wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej wspólnie z inwestorem, np. stworzenie Biznesplanu, autoprezentacja i negocjacje.

Internauta : Czym dokładnie zajmuje się Państwa projekt i dla kogo jest przeznaczony?

Grażyna Cieślak : Najogólniej można powiedzieć, że projekt „Biznes dla biznesu” zajmuje się inicjowaniem kontaktów pomiędzy pomysłodawcami a inwestorami. Projekt przeznaczony jest więc dla osób, które poszukują kapitału na dobre pomysły biznesowe.

Internauta : Czy w ramach projektu można uzyskać finansowanie na ciekawe projekty od Państwa jako ARP, czy też są Państwo tylko łącznikami z podmiotami posiadającymi kapitał?

Grażyna Cieślak : Jesteśmy „łącznikami”, aczkolwiek Agencja posiada Fundusz Kapitałowy inwestujący w innowacyjne pomysły biznesowe.

Internauta : Co oferujecie inwestorom, którzy się do Was zgłoszą? Co zyskają inwestorzy prócz dostępu do projektów?

Grażyna Cieślak : Pomysły z przygotowanym Biznesplanem, kontakt z pomysłodawcą oraz możliwość kontaktu z innymi inwestorami.

Internauta : Jak może wyglądać zainicjowanie współpracy w praktyce? Od czego należy zacząć?

Grażyna Cieślak : Na początek zapraszamy na www.inwestornia.pl. Tam opisana jest procedura zamieszczania pomysłów w Bazie udostępnianej inwestorom. Inwestor może kontaktować się bezpośrednio z pomysłodawcą.

Internauta : Czy umieszczenie oryginalnego pomysłu na platformie nie wiąże się z ryzykiem jego skopiowania przez kogoś innego?

Grażyna Cieślak : W Bazie Pomysłów widoczne są tylko podstawowe informacje o pomysłach. Pomysłodawcy sami decydują jak szczegółowo i komu chcą udostępnić informacje. Inwestor musi podpisać Deklarację Inwestora i Umowę o zachowaniu poufności.

Internauta : Dla przedsiębiorstw na jakim etapie rozwoju przeznaczona jest konferencja i warsztaty? Seed, start-up, wczesny rozwój?

Grażyna Cieślak : Projekt przeznaczony jest dla przedsiębiorstw na każdym z wymienionych etapów. Sieci BA i inwestorzy, z którymi współpracujemy inwestują bowiem w firmy na różnych etapach rozwoju.

Internauta : Czy w konferencji będą brali udział Aniołowie Biznesu? Jeśli tak, czy będzie znany ich profil inwestycyjny i preferencje?

Grażyna Cieślak : Tak, oczywiście. W każdej naszej konferencji bierze udział przynajmniej jedna sieć BA. Przedstawiają całą swoją ofertę oraz wymagania i oczekiwania.

 Pełny zapis czata znajduje się pod adresem http://czat.ipo.pl/archiwum

 Autor: Redakcja Grupy IPO.pl

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.