Ciszewski Public Relations partnerem 10-lecia Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Portal PR - 24PR
Ciszewski Public Relations partnerem 10-lecia Forum Odpowiedzialnego Biznesu

07.06.2010 Kategoria: EVENT. Autor: ipis

Agencja Ciszewski Public Relations została wybrana do całorocznej obsługi wydarzeń związanych z obchodzonym w tym roku jubileuszem powstania FOB-u, największej pozarządowej organizacji w Polsce, zajmującej się promocją idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

W 2010 roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu obchodzi 10. rocznicę powstania. W związku z tym organizacja zaplanowała na ten wyjątkowy dla niej czas kilka zmian i wiele ciekawych wydarzeń. Od marca FOB posługuje się nowym logotypem, zaś na jesień przewiduje nową odsłonę portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl. Do końca roku odbędą się również liczne debaty, warsztaty na temat CSR-u i spotkania w ramach Programu Partnerstwa. Zaplanowano także wydanie specjalnych publikacji. Główne wydarzenia i kulminacja obchodów 10-lecia przypadnie na ostatni kwartał 2010 roku, kiedy to w październiku odbędą się Targi dobrych praktyk CSR wraz z towarzyszącymi im seminariami i wykładami, zaś w grudniu będzie miała miejsce uroczysta Gala 10-lecia.

Cieszymy się bardzo, że w tym tak ważnym dla nas roku, będziemy współpracować z jedną z najczęściej nagradzanych ostatnio agencji PR – mówi Mirella Panek-Owsiańska Prezes Zarządu, Dyrektorka Generalna FOB – Przy wyborze agencji szczególnie ważne było dla nas to, czy firma, z którą mamy współpracować jest odpowiedzialna społecznie, czy przestrzega standardów CSR-u i zasad etycznego komunikowania – dodaje.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą pozarządową organizacją w Polsce, która zajmuje się promocją społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR – corporate social responsibility). Stowarzyszenie powstało w 2000 roku i ma status organizacji pożytku publicznego. FOB prowadzi działania umożliwiające dialog i wymianę doświadczeń w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju pomiędzy firmami, przedstawicielami władz publicznych, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskami akademickimi. Misją FOB-u jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska. Podstawowym partnerem FOB-u jest biznes. Firmy, które chcą rozwijać ideę CSR-u i dzielić się w tym zakresie swoją wiedzą i doświadczeniami, działają w ramach Programu Partnerstwa (ok. 40 dużych korporacji).

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.