e-commerce: wybolduj i wypunktuj! – Portal PR - 24PR
e-commerce: wybolduj i wypunktuj!

10.06.2010 Kategoria: Handel, INTERNET. Autor: ipis

Na sprzedaż produktów w e-sklepie wpływa formatowanie opisów – to fakt z którym intuicyjnie zgodzi się każdy. Serwis OpisyProduktow.pl zmierzył w jaki sposób dobrze sformatowane opisy stymulują sprzedaż, wpływają na wizerunek marki, a także spotykają się z uznaniem e-shopperów.

– Postanowiliśmy sprawdzić jaki wpływ ma formatowanie opisów na chęć zakupu produktów, zapamiętywalność informacji o produktach, a także na ich wiarygodność, wystarczalność dla e-shopperów oraz ciekawość – mówi Wojciech Mocarski – dyrektor zarządzający serwisem OpisyProduktow.pl.

Na potrzeby badania „wirtualnie zaimportowano” z zagranicy cztery nieznane polskim konsumentom produkty FMCG oraz przygotowano do nich opisy – dla każdego po cztery:
• opis w którym pogrubiono kluczowe informacje
• opis w którym wypunktowano kluczowe informacje
• opis „ciągły” używający kwiecistego języka
• opis krótki
Na tej podstawie dokonano przeszło 100 symulacji sytuacji w których e-shopperzy podejmowali decyzję o zakupie danego produktu.

Bolduj lub punktuj istotne informacje w opisie produktu
Badanie jednoznacznie udowadnia, że kompletny, dobrze przygotowany opis, który efektywnie edukuje shoppera nt. cech produktu ma silny wpływ na podejmowanie przez niego pozytywnej decyzji zakupowej. Im więcej e-shopper zrozumie z opisu, tym jest bardziej prawdopodobne, że kupi produkt – nawet o 50% częściej. Shoperzy, którzy zdecydowanie kupiliby dany produkt zapamiętali z opisu aż 75% istotnych informacji o produkcie, podczas gdy shoperzy, którzy byli zdecydowanie przeciwni zakupowi – mieli najmniejszą wiedzę, tylko 32%.

Jak poprawić zapamiętywalność cech? Boldy i wypunktowania.
Zarówno opisy z pogrubionymi cechami produktu, jak i te z wypunktowanymi okazały się równie efektywne. „Niewspomagana zapamiętywalność” cech produktu oscyluje dla obu w okolicach 48-51%, natomiast wspomagana jest na poziomie 63-64%. W obu przypadkach opis „kwiecisty” był zdecydowanie mniej efektywny – odpowiednio na poziomie 38% i 55%.

Podobne różnice widoczne są, gdy analizujemy jaki procent respondentów nie zapamiętał jakiejkolwiek cechy produktu: zaledwie 13% respondentów czytających opisy zawierające pogrubienia i wypunktowania nie zapamiętało żadnej cechy danego produktu, podczas, gdy przy opisie „kwiecistym”, pisanym ciągłym tekstem wskaźnik ten to już 21%.

– Zwróćmy uwagę, że zapamiętywalność informacji o produkcie nie tylko stymuluje sprzedaż, jest to też ważne narzędzie dla marketingowców w budowaniu spójnego i wyrazistego wizerunku marki, a to z kolei buduje lojalność – podkreśla Wojciech Mocarski.

Wiarygodność opisu
Wiarygodność opisu ma wpływ nie tylko na decyzje zakupowe, ale również na wizerunek e-sklepu. Zdecydowanie najbardziej wiarygodnymi opisami, według badanych internautów, są te zawierające wypunktowane cechy produktu – tak uważa aż 58% ankietowanych. Ku sporemu zaskoczeniu wszystkie pozostałe formy (w tym krótka) są bardzo zbliżone do siebie i ich wiarygodność kształtuje się tylko na poziomie 38-42%.

Wystarczalność opisu
Na pytanie „Czy informacje zawarte w opisie są Pani/Pana zdaniem wystarczające?” najwięcej odpowiedzi „tak” i „zdecydowanie tak” zebrały opisy zawierające wyboldowania – 65%. Opisy zawierające wypunktowania oraz opisy „kwieciste” uzyskały podobną ilość takich odpowiedzi odpowiednio 46% i 50%.
Ciekawość opisu
Podobnie – opisy z wypunktowaniami okazały się najbardziej interesujące, osiągając 50% wskazań („zdecydowanie tak” oraz „tak”). Z kolei najmniej interesujące okazały się – zgodnie z oczekiwaniami – opisy krótkie, uzyskując zaledwie 31% wskazań.

– Przedstawione badanie jest pierwszym z serii – zapewnia Mocarski i dodaje – Pracujemy już nad kolejnym, równie ciekawym, dotykającym tematu prezentowania produktów w sklepach internetowych.

Osoby zainteresowane włączeniem się do dyskusji na temat formatowania opisów w e-sklepach mogą odwiedzić stronę: http://opisyproduktow.pl/kc/index/id/7. Serwis OpisyProduktow.pl jest również otwarty na sugestie dotyczące tematów kolejnych badań.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.