Eurokody w projektach budowlanych – Portal PR - 24PR
Eurokody w projektach budowlanych

29.06.2010 Kategoria: NIERUCHOMOŚCI. Autor: admin

Podstawą wykonania każdego projektu budowlanego budynku powinny być normy podające zasady projektowania i wykonania konstrukcji oraz sposoby weryfikacji cech wyrobów budowlanych o znaczeniu konstrukcyjnym. Źródłem informacji o normach stosowanych obowiązkowo jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zawiera ono szczegółową listę przede wszystkim Polskich Norm, mających znaczenie  dla poprawności wykonania projektu budowlanego w świetle przepisów polskiego prawa budowlanego.

Jednak od kilku lat ma miejsce proces wdrażania Norm Europejskich do polskiego porządku prawnego, podyktowany między innymi potrzebą zapewnienia zgodności standardów stawianych obiektom budowlanym i ich konstrukcji z podstawowymi wymaganiami unijnego prawodawstwa (chodzi tutaj o Dyrektywę Rady 89/106/EWG w sprawie zbliżenia przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych, gdzie jednymi z głównych kryteriów była nośność i stateczność oraz bezpieczeństwo pożarowe).

Te Normy Europejskie (zwane też Eurokodami) składają się z 9 specjalistycznych pakietów, uporządkowanych tematycznie, obejmujących takie zagadnienia jak: oddziaływanie na konstrukcję, projektowanie konstrukcji z betonu, konstrukcji stalowych,  konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych, drewnianych, murowych, projektowanie geotechniczne, projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom oraz projektowanie konstrukcji aluminiowych.

Starając się w dużym uproszczeniu scharakteryzować Eurokody, trzeba powiedzieć, że stanowią one zestaw najbardziej zaawansowanych zasad projektowania konstrukcji na świecie. Są przejrzystym źródłem metod projektowania, uwzględniających innowacje w projektowaniu konstrukcji. – mówi Anna Macina specjalista ds. marketingu firmy architektonicznej ARCHETON Sp. z o.o. Ponadto zwiększają one możliwość wymiany handlowej wyrobów konstrukcyjnych i usług inżynierskich na rynku europejskim i światowym. Dlatego tak ważne jest skuteczne wdrożenie systemu tych norm, co wymaga wspólnego wysiłku i ścisłej współpracy takich  uczestników rynku budowlanego jak przedstawiciele władz krajowych, krajowych instytucji normalizacyjnych, stowarzyszenia branżowe,  środowisko akademickie  czy przedstawiciele przemysłu.

Ważne jest to, że do końca 2010 roku wszelkie normy krajowe sprzeczne z Eurokodami powinny zostać wycofane. Zaś jedna z dróg ich wdrożenia polega na nadaniu danej Normie Europejskiej statusu normy krajowej.


Źródło: www.archeton.pl

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.