Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości 2010 rozdane! – Portal PR - 24PR
Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości 2010 rozdane!

03.06.2010 Kategoria: Konkursy. Autor: ipis

31 maja w Madrycie zostały przyznane nagrody laureatom tegorocznej edycji Europejskich Nagród Przedsiębiorczości. Zwycięzców uhonorowano podczas uroczystej ceremonii wręczenia nagród, która odbyła się w Real Fábrica de Tapices w Madrycie. Gospodarzami wydarzenia byli Antonio Tajani, komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości oraz Miguel Sebastián, minister przemysłu, turystyki i handlu Królestwa Hiszpanii. Wśród 350 gości znaleźli się przedstawiciele wszystkich krajów, z których pochodziły nominowane projekty.

W 28 krajach europejskich zgłoszono łącznie 338 projektów. Spośród 53 ocenionych jako najlepsze na poziomie krajowym, międzynarodowe jury wybrało 12 projektów w 5 kategoriach: promowanie ducha przedsiębiorczości, rozwój umiejętności, rozwój środowiska biznesowego, wspieranie internacjonalizacji biznesu, przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne. Główną nagrodę jury otrzymał francuski projekt “Przedsiębiorcy na rezydencji”.

Zwycięskim projektem w kategorii „Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne” był projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, zatytułowany „Projekt budowa mieszkań realizowany poprzez system szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych”. Jest to autorski program budowy mieszkań będący jednocześnie odpowiedzią na problem bezrobocia
i wsparciem dla budownictwa społecznego. Efektem szkolenia było oddanie w 2008 roku, dwupiętrowego bloku z 12 mieszkaniami. W projekcie wzięło udział 176 osób.

W pozostałych kategoriach zwyciężyły następujące projekty:
Promowanie ducha przedsiębiorczości – Samozatrudnienie na Uniwersytecie Kreatywności, Austria.
Rozwój środowiska biznesowego – Program wspierania przedsiębiorców w celu ograniczenia liczby zamykanych firm, Słowenia.
Wspieranie internacjonalizacji biznesu – Inicjatywa Nowego Biznesu dla Euregionu, Holandia i Niemcy.
Rozwój umiejętności – Företagsamt Halland, Szwecja.
Specjalne wyróżnienie – „Czas na etykę”, Niemcy.

Celem „Europejskich Nagród Przedsiębiorczości” jest wskazanie i wyróżnienie najciekawszych inicjatyw promujących i wspierających przedsiębiorczość. W konkursie mogły wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego, regionalne i lokalne organizacje przedsiębiorców oraz inne podmioty, które w ostatnich dwóch latach zrealizowały z powodzeniem projekt promocji przedsiębiorczości w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_en.htm

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.