Wyniki sprzedaży polskiego klopidogrelu – Portal PR - 24PR
Wyniki sprzedaży polskiego klopidogrelu

02.07.2010 Kategoria: Wieści za spółek. Autor: ipis

Adamed – wiodący polski producent farmaceutyków – dzięki efektywnemu zarządzaniu wykazał się do maja 2010 roku przychodami ze sprzedaży polskiego kropidogrelu w wysokości 11,05 mln pln.

Warszawa, 2 lipca – Adamed w sierpniu 2009 roku  pomyślnie ukończył rejestrację leku kardiologicznego z substancją czynna kropidogrel. Produkowany przez firmę farmaceutyczną lek jest jednym z pierwszych polskich leków, dla którego pozytywnie została zakończona europejska zdecentralizowana procedura rejestracji (DCP, z ang. Decentralized Procedure). Sprzedaż polskiego klopidogrelu na zagraniczne rynki od 2009 roku do maja 2010 roku przyniosła Adamedowi przychód o łącznej wartości ponad 10 mln pln.

„Naszym celem było wprowadzenie polskiego klopidogrelu na rynki Europy Środkowej i Wschodniej. W zeszłym roku rozpoczęliśmy dostawy naszego produktu do Czech, Estonii, Litwy, Słowenii, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Bułgarii oraz na Węgry. Otrzymany rejestr dał szansę nam i naszym partnerom wprowadzić klopidogrel na kilka rynków jednocześnie. Z uwagi na to, że dopiero sprzedaż jest wzmacniana, liczymy na to, że przychody ze sprzedaży leku w dalszej perspektywie będą rosnąć” – powiedziała Kamila Dobrowolska, Dyrektor Działu  Projektów Zagranicznych Adamedu.

Leki zawierające klopidogrel stosuje się w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, udarów niedokrwiennych mózgu oraz w chorobach tętnic obwodowych. Klopidogrel znacząco obniża śmiertelność z powodu zawału mięśnia sercowego. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (European Society of Cardiology)  w swoich wytycznych dotyczących „Prewencji wtórnej u chorych na miażdżycę tętnic wieńcowych lub innych tętnic”, zaleca przyjmowanie Klopidogrelu każdemu pacjentowi po epizodzie ostrego zespołu wieńcowego (OZW) lub po zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) z wszczepieniem stentu.

Klopidogrel – wskazany jest u dorosłych w profilaktyce przeciwzakrzepowej w objawowej miażdżycy:

  • U pacjentów z zawałem mięśnia sercowego (od kilku dni do mniej niż 35 dni), z udarem niedokrwiennym (od 7 dni do mniej niż 6 miesięcy) oraz z rozpoznaną chorobą tętnic obwodowych.
  • U pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym:
  1. Bez uniesienia odcinka ST (niestabilna dławica piersiowa lub zawał mięśnia sercowego bez załamka Q) w tym pacjentów, którym wszczepia się stent w czasie zabiegu przezskórnej angioplastyki wieńcowej, w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ang. ASA),
  2. Z ostrym zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, w skojarzeniu z ASA, u pacjentów leczonych zachowawczo kwalifikujących się do leczenia trombolitycznego.

Adamed – lider na polskim rynku leków nowej generacji dla wielu grup terapeutycznych m.in. kardiologii, psychiatrii, pulmonologii, ginekologii i leczeniu infekcji dróg moczowych.

Adamed zaangażowany jest w  badania nad innowacyjnymi terapiami na choroby cywilizacyjne. Obecnie firma prowadzi prace w ramach trzech programów badawczych. Poszukuje innowacyjnej terapii mającej zastosowanie w leczeniu cukrzycy typu II oraz leku będącego polską odpowiedzią na choroby ośrodkowego układu nerwowego. Trwają także prace nad opracowaniem skutecznej terapii przeciwnowotworowej, selektywnie oddziałującej na tkankę nowotworową. W laboratoriach firmy opracowano ponad 20 patentów na własne formuły leków. Odrębne 3 zgłoszenia patentowe dotyczyły innowacyjnych molekuł.

Adamed w 2010 roku dokonał dwóch akwizycji – nabył Polfę Pabianice oraz Agropharm. Firma ze 100% udziałem kapitału polskiego powstała w 1986 roku. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Maciej Adamkiewicz.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.