ATON-HT liderem obrotów na NewConnect – Portal PR - 24PR
ATON-HT liderem obrotów na NewConnect

08.07.2010 Kategoria: Wieści za spółek. Autor: ipis

Obrót akcjami ATON-HT S.A. w czerwcu br. wyniósł blisko 12 mln zł i stanowił aż 12,4 proc. całego obrotu na NewConnect w tym okresie. To najlepszy wynik na całym NewConnect.

– Od początku obecności na NewConnect akcje ATON-HT należą do najbardziej płynnych walorów na tym rynku. Wynik osiągnięty przez naszą Spółkę w czerwcu jest tym bardziej imponujący, jeśli porówna się go z sytuacją na całym rynku NC, gdzie obroty w ostatnich dwóch miesiącach znacznie spadły – mówi Robert Barczyk, prezes ATON-HT S.A.

W czerwcu obrót akcjami na NewConnect wyniósł około 111,6 mln zł i był podobny jak w maju, a więc o kilkadziesiąt procent mniejszy, niż średnia z poprzednich czterech miesięcy.
W sumie zaledwie 24 spółki notowane na NC przekroczyły w czerwcu próg 1 mln zł obrotów. Aż 37 nie przekroczyło bariery 10 tys. zł.

Kryterium płynności obrotów jednym z warunków przynależności do prestiżowego segmenty NewConnect LEAD. Został on utworzony by wyróżnić największe i najpłynniejsze spółki notowane na NewConnect, mające największe szanse przenieść się na główny parkiet Giełdy. Skład segmentu NC LEAD jest zmienny i aktualizowany raz na kwartał. Do tej pory skład NC LEAD ogłaszano dwa razy, tj. 30 marca br. i 30 czerwca br.
ATON-HT jako jedna z niewielu spółek z NC spełniła wszystkie kryteria ilościowe (m.in. kapitalizacja, płynność obrotu, okres pozostawania spółką publiczną) oraz jakościowe (stosowanie zasad Dobrych Praktyk i rzetelne wypełnianie obowiązków informacyjnych) i znalazł się w tym segmencie dwukrotnie.

ATON-HT S.A. działa na rynku od 2005r., a od lutego 2008 r. jest notowana na NewConnect. Firma funkcjonuje w obszarze bezodpadowych innowacyjnych technologii utylizacji odpadów niebezpiecznych i odzysku cennych materiałów. Opracowywane i wdrażane technologie oparte są o autorską metodę MTT (Microwave Thermal Treatment), której Spółka jest właścicielem i która została zastrzeżona w kraju i zagranicą. Proponowane rozwiązanie umożliwia budowę reaktorów,
w których unieszkodliwiać można w bardzo wysokich temperaturach szeroką gamę niebezpiecznych odpadów, przy czym praca tych urządzeń nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego i co równie ważne – koszt eksploatacji jest mniejszy od kosztów eksploatacji znanych urządzeń i instalacji. Przykłady zastosowań technologii MTT: utylizacja odpadów azbestowych i odpadów biologicznych, usuwanie uciążliwych zapachów, rozkład (piroliza) tworzyw sztucznych, karbonizacja odpadów biologicznych, usuwanie zanieczyszczeń organicznych np. zanieczyszczeń ropopochodnych. Spółka jest laureatem wielu prestiżowych wyróżnień, m.in. nagrody na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO, nagrody GPW w kategorii „Wybór rynku NewConnect jako wsparcia dla rozwoju innowacji”, oraz tytułu Krajowego Lidera Innowacji 2008. Spółka zwyciężyła także w prestiżowym Konkursie Innowatorów podczas Globe Forum 2009.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.