Nowy skład Rady Etyki Public Relations – Portal PR - 24PR
Nowy skład Rady Etyki Public Relations

10.07.2010 Kategoria: Praktyka PR. Autor: ipis

7 lipca, w siedzibie PKPP Lewiatan w Warszawie, odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie nowego składu Rady Etyki Public Relations. W trakcie spotkania ustalono zasady pracy Rady. Opracowano również plan działań w sprawie MM Consultants zgłoszonej do rozpatrzenia przez ZFPR.

Obecny skład Rady Etyki Public Relations:

·         Bogdan Biniszewski, delegowany przez ZFPR

·         Jerzy Ciszewski, delegowany przez internetPR.pl

·         Zbigniew Chmielewski, delegowany przez PSPR

·         dr Monika Kaczmarek-Śliwińska, delegowana przez internetPR.pl

·         Sławomir Pawlak, delegowany przez internetPR.pl

·         dr Andrzej Stolarczyk, delegowany przez ZFPR

·         dr Dariusz Tworzydło, delegowany przez PSPR

·         Marek Woźniak, delegowany przez PSPR

·         Małgorzata Zaborowska, delegowana przez ZFPR

Członkowie Rady zostali wybrani na dwuletnią kadencję i dla zachowania pełnej niezależności nie mogą zostać odwołani przez organizacje delegujące.

Rada Etyki Public Relations została powołana przez Fundację internetPR.pl, Polskie Stowarzyszenie Public Relations i Związek Firm Public Relations.

Celem funkcjonowania Rady jest promowanie standardów etycznych w PR, edukacja w dziedzinie etyki PR, wydawanie opinii dotyczących praktyk rynkowych, które mogłyby wpłynąć na funkcjonowanie i postrzeganie branży PR oraz wydawanie orzeczeń dotyczących konkretnych sytuacji, rodzących podejrzenia o stosowanie praktyk niezgodnych  ze standardami etyki profesjonalnej. Rada dąży do jak najszerszej reprezentacji środowiska public relations i deklaruje wolę współpracy z różnymi środowiskami mającymi zbieżne cele.

Szczegółowe informacje o działaniach Rady znajdują się na stronie www.radaetykipr.pl

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.