Spłata długu w ratach zamiast sądu i komornika – Portal PR - 24PR
Spłata długu w ratach zamiast sądu i komornika

09.08.2010 Kategoria: Finanse osobiste. Autor: admin

W pierwszej połowie 2010 roku Grupa Kapitałowa KRUK skierowała do sądu blisko 67 tysięcy pozwów o zapłatę. To ponad dwukrotnie więcej niż w tym samym okresie w 2009 roku. Do sądu trafiają dłużnicy Grupy KRUK, którzy unikają kontaktu z windykatorem i uchylają się od spłaty długu w sposób ugodowy.

– Naszym celem jest przede wszystkim osiągnięcie porozumienia na drodze polubownej. Konsekwentnie jednak składamy pozwy do sądu wobec wszystkich, którzy uporczywie unikają kontaktu z wierzycielem i windykatorem i nie szukają porozumienia w spłacie swojego zadłużenia – wyjaśnia Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

I to nie są zapowiedzi na wyrost. Największa polska firma zarządzająca wierzytelnościami od stycznia b.r. przekazała ponad 48 tysięcy spraw do komornika. To oznacza wzrost o 26% w porównaniu z pierwszym półroczem 2009 r. Część spraw KRUK kieruje do lubelskiego e-Sądu w ramach elektronicznego postępowania upominawczego. Od startu tej instytucji w styczniu 2010 roku firma złożyła tą drogą kilka tysięcy pozwów o zapłatę. E-Sąd gwarantuje szybkie zakończenie prostych spraw, w których dłużnicy są winni niewielkie kwoty. Zwykle na wyrok czeka się tylko kilka dni.

Większa liczba pozwów i egzekucji komorniczych to wynik rosnącej liczby spraw w obsłudze firm windykacyjnych. Polacy w okresie prosperity 2008 roku bardzo chętnie zaciągali kredyty. Rok później przyszło spowolnienie gospodarcze. Wiele osób popadło w tarapaty finansowe. Zadłużenie części z nich trafiło do obsługi firm zarządzających wierzytelnościami.

Nie musi być jednak tak, że sprawa zadłużenia trafi do sądu, a dług będzie ściągać komornik. Dogadując się z KRUK S.A. i podpisując ugodę osoby zadłużone mają możliwość spłacania swoich zaległości w niskich miesięcznych ratach. Ich wysokość jest dostosowana do ich aktualnych możliwości finansowych. Do tej pory w sumie ponad 200 tys. osób skorzystało z ratalnej możliwości spłaty długu.

Korzyści z podpisania ugody z firmą windykacyjną jest wiele. Dla wielu dłużników to skuteczny sposób na wyjście z pętli zadłużenia. Dzięki podpisaniu umowy ratalnej można też uniknąć dodatkowych kosztów sądowych i egzekucyjnych.

Jeśli jednak dłużnicy unikają kontaktu, odmawiają spłaty i nie dążą do współpracy, nie dają sobie samym szansy na polubowne rozwiązanie problemu zadłużenia, a firmie windykacyjnej pozostaje skierowanie przeciwko nim wnioski do sądu i komornika.

Firma KRUK S.A. została założona w 1998 r. Niezmiennie od kilku lat to największy podmiot na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami – multioperator windykacyjny, który w swojej Grupie posiada spółkę zajmującą się windykacją polubowną wierzytelności konsumenckich i gospodarczych (KRUK S.A.). Spółka posiada również uprawniania do serwisowania wierzytelności sekurytyzowanych przez fundusze sekurytyzacyjne. W ramach Grupy Kapitałowej KRUK działają ponadto kancelaria radców prawnych zajmująca się inicjowaniem postępowań sądowych i egzekucyjnych (Kancelaria Prawna RAVEN), biuro informacji gospodarczej gromadzące dane o płatnościach i dłużnikach (Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.), Biuro Detektywistyczne KRUK oraz spółka sekurytyzacyjna. Grupa specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu wierzytelnościami na skalę masową. KRUK zarządza wierzytelnościami banków, pośredników kredytowych, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych, pakietami spraw telefonii stacjonarnych i komórkowych, telewizji kablowych, platform cyfrowych, zakładów energetycznych, gazowni, firm z sektora FMCG. Centrala operacyjna spółki mieści się we Wrocławiu. Na terenie całej Polski firma posiada 8 oddziałów regionalnych i prawie 50 przedstawicielstw terenowych. Obecnie spółka zatrudnia prawie 1000 osób.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.