Fundacja Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Godne Życie” na Facebooku – Portal PR - 24PR
Fundacja Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Godne Życie” na Facebooku

15.09.2010 Kategoria: Agencje PR, Social media. Autor: ipis

Fundacja Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Godne Życie” utworzyła profil na portalu społecznościowym – Facebook. Jest to wielkie ułatwienie dla wszystkich osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz przyjaciół. Nowe narzędzie komunikacyjne będzie pełniło funkcje informacyjne i edukacyjne.Profil Fundacji na Facebooku ma informować, uczyć, przestrzegać oraz bawić. Oprócz informacji z życia organizacji tematyka będzie skupiała się na sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, ich zmaganiach na rynku pracy, problematyce związanej z dostępem do profesjonalnej opieki medycznej oraz napotykanych barierach architektonicznych. Konto na Facebooku pozwoli również na bieżąco przekazywać informacje związane z kolejnymi etapami budowy ośrodka dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo w Grodzisku Mazowieckim.

Nie zabraknie również ciekawych kampanii i inicjatyw społecznych z tego zakresu. Za obsługę konta odpowiadają założyciele Fundacji przy wsparciu agencji Spolita PR.

Fundacja Osób Trwale Niepełnosprawnych Godne Życie została utworzona 30 grudnia 2002 roku w Grodzisku Mazowieckim. Statusowym celem organizacji jest budowa specjalistycznego ośrodka stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie godnych warunków życia osobom niepełnosprawnym ruchowo, cierpiącym na porażenie mózgowe oraz osobom, które ucierpiały wskutek urazów rdzenia kręgowego. Od 2004 roku Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. W lutym 2010 roku honorowy patronat nad budową ośrodka dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo objął Prezydent Lech Wałęsa.

Źródło: Spolita PR

Podobne wpisy:

Tagi: ,Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.