KRUK z licencją jeszcze skuteczniejszy – Portal PR - 24PR
KRUK z licencją jeszcze skuteczniejszy

27.09.2010 Kategoria: Wieści za spółek. Autor: admin

KRUK S.A., największa polska firma zarządzająca wierzytelnościami, w ostatnim dniu sierpnia 2010 roku otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego zezwolenie na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami. Dzięki temu wrocławski windykator będzie mógł jeszcze skuteczniej dochodzić długów.

Licencja jest niezbędna do zarządzania aktywami funduszy sekurytyzacyjnych, czyli specjalistycznych funduszy, które inwestują pieniądze swoich uczestników w „trudno ściągalne” wierzytelności. KRUK jest jedną z pierwszych firm mogących pochwalić się takim zezwoleniem. – Jego uzyskanie nie jest łatwe, a firma musi spełniać warunki podobne do tych, które są wymagane od towarzystw funduszy inwestycyjnych – tłumaczy Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. Proces uzyskania licencji jest wieloetapowy i przeprowadzany bardzo skrupulatnie przez Komisję Nadzoru Finansowego. W trakcie postępowania firma ubiegająca się o zezwolenie jest dokładnie badana i musi wykazać się najwyższymi standardami działania.

Dzięki otrzymaniu licencji KRUK będzie mógł jeszcze skuteczniej dochodzić spłaty zadłużenia. Dotychczas bowiem firma windykacyjna mogła prowadzić wobec dłużników, których zobowiązania zakupiono do funduszu, wyłącznie działania windykacyjne. Oznaczało to, że decyzje dotyczące podjęcia czynności prawnych były zastrzeżone dla TFI, które zarządzało funduszem. Teraz KRUK może nie tylko prowadzić działania windykacyjne (wysyłać wezwania do zapłaty, kontaktować się telefonicznie z dłużnikami), ale również samodzielnie decydować o rozłożeniu długu na raty, czy też o innej zmianie warunków spłaty. W znaczący sposób ułatwi to planowanie i przede wszystkim realizację działań zmierzających do odzyskania należności, skróci czas podejmowania decyzji, uelastyczni proces zarządzania wierzytelnościami i pozwoli niemal natychmiast reagować na wszelkie zmiany. To wszystko przełoży się na wzrost skuteczności windykacji, a tym samym poprawi wyniki funduszy sekurytyzacyjnych należących do Grupy Kapitałowej KRUK.

Uzyskanie licencji przez KRUK S.A. to potwierdzenie wysokiego standardu usług jakie świadczymy – mówi Piotr Krupa. – Powierzając nam swoje środki inwestorzy mogą być pewni, że są one w dobrych rękach.  Świadczą też o tym wyniki funduszy sekurytyzacyjnych serwisowanych przez KRUK S.A. W okresie trzyletnim fundusz Prokura NS FIZ osiągnął stopę zwrotu przekraczającą 584%.

Firma KRUK S.A.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.