NextiraOne wdrożyła system chroniący … żółwie – Portal PR - 24PR
NextiraOne wdrożyła system chroniący … żółwie

06.09.2010 Kategoria: Ekologia, Systemy IT. Autor: ipis

NextiraOne, europejski ekspert w obszarze usług komunikacyjnych został wybrany przez organizację A CUPULATTA powołaną w celu ochrony i zachowania żółwi do wdrożenia systemu zapewniającego bezpieczeństwo żółwi  w rezerwacie na Korsyce.

Rezerwat często pada ofiarą włamań i kradzieży gadów. Z tego względu organizacja A CUPILATTA postanowiła zainstalować system bezpieczeństwa fizycznego w celu ochrony żółwi i ich gniazd oraz nadzoru osób odwiedzających teren rezerwatu. W założeniach rozwiązanie musiało spełniać wiele kryteriów, w tym m.in. gwarantować możliwość dowolnego rozmieszczenia kamer w strategicznych miejscach w zależności od bieżących potrzeb, a także umożliwiać swobodne nagrywanie i odtwarzanie obrazu oraz uproszczone i scentralizowane zarządzanie systemem. Cechą rozwiązania musiała być także jego niezawodność i elastyczność tak, by mogło być łatwo rozbudowane w przyszłości.

Wdrożony przez ekspertów NexitraOne system bezpieczeństwa fizycznego dla rezerwatu to kompletne rozwiązanie Sony IP, w którego skład wchodzi 15 kamer VMS RSM oraz system zapisu obrazu Raid 5 NSR oparty na sieci LAN firmy Alcatel-Lucent i łączach WiFi Cisco. Wdrożone rozwiązanie obejmuje swoim zasięgiem wewnętrzne i zewnętrzne obszary rezerwatu, szczególnie w okolicy wejść i wyjść z terenu.

Projekt został zrealizowany etapowo. Najpierw na terenie rezerwatu rozmieszczone zostały światłowody i pozostałe urządzenia techniczne, a następnie została wdrożona sieć IP oraz system nadzoru wideo. W najbliższym czasie planowane jest pokrycie całego terenu rezerwatu siecią WiFi, co umożliwi lokalizację żółwi oraz korzystanie z telefonii mobilnej. Organizacja A CUPULATTA zakłada, że inwestycja zwróci się w ciągu dwóch lat.

W rezerwacie A Cupulatta przebywa w stanie wolnym ponad 3000 żółwi ze 170 gatunków, zamieszkujących wszystkie kontynenty. Rezerwat finansuje swoją działalność wpływami z biletów – siedlisko odwiedza rokrocznie w sezonie letnim ponad 50 000 osób – oraz sprzedając jaja żółwi, szczególnie gatunków rzadkich.

NextiraOne to wiodący europejscy eksperci w zakresie usług komunikacyjnych. Projektujemy, wdrażamy, utrzymujemy i wspieramy rozwiązania komunikacyjne od transmisji głosu, danych i obrazu po mobilność, bezpieczeństwo i aplikacje. We współpracy z globalnymi liderami technologicznymi dostarczamy całościowe rozwiązania komunikacyjne maksymalizujące korzyści biznesowe naszych klientów. Więcej informacji: www.nextiraone.pl

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.