Public relations w ramach restrukturyzacji firmy – Portal PR - 24PR
Public relations w ramach restrukturyzacji firmy

22.09.2010 Kategoria: Praktyka PR. Autor: Maciej Misiąg

Restrukturyzacja to bardzo ważny okres dla firmy. Cały proces, od początku do końca, należy opracować, a następnie zrealizować bardzo dokładnie. Działania w sferze zarządzania ale również dotyczące komunikacji nie mogą zostać zaniedbane w żadnym elemencie. Każde uchybienia mogą doprowadzić do bardzo poważnych w skutkach zdarzeń, jakim jest np. sytuacja kryzysowa przedsiębiorstwa. Tymczasem restrukturyzacja ma za zadanie usprawnić funkcjonowanie firmy w konkretnych obszarach.Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to strategia wzrostu firmy, przebudowa systemowa lub rekonstrukcja struktury. To okres zmian zasadniczych, gruntownych, spowodowanych przeważnie przez czynniki zewnętrzne, m. in. sytuacje krytyczne w rozwoju struktur. Restrukturyzacja zazwyczaj dotyczy struktury majątkowej, organizacyjnej, zatrudnienia, produkcyjno-asortymentowej, techniczno-technologicznej, rynków zaopatrzenia i zbytu. Cały proces można ocenić jako postępowanie diagnostyczno-projektowe, które ma za zadanie usprawnić system zarządzania i system wykonawczy (eksploatacyjny) przedsiębiorstwa, zapewnić maksymalne uwzględnienie uwarunkowań otoczenia i wykorzystać posiadany potencjał przy realizacji na nowo sformułowanej strategii przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja może mieć charakter naprawczy lub rozwojowy, w praktyce są to: fuzje, przejęcia oraz redukcje zatrudnienia.

Proces zmian w firmie to bardzo ważny moment dla specjalistów ds. komunikacji. Restrukturyzacja przypomina sytuację kryzysową, jednak jest całkowicie zaplanowana. Wydarzenia wymagają opracowania odpowiedniej strategii działań PR. Bardzo często zdarza się, że zmianom towarzyszą zwolnienia grupowe. Utrzymanie wizerunku przedsiębiorstwa to poważne wyzwanie dla specjalistów od public relations. W takim wypadku bardzo ważny jest odpowiedni kontakt z otoczeniem zewnętrznym firmy. Dzięki temu wszelkie niepokojące sygnały można wykryć stosunkowo szybko, dzięki czemu pozostaje ewentualny czas na podjęcie wymaganych decyzji przez kierownictwo. Dobry kontakt daje  również możliwości pertraktacji na temat sposobów naprawienia wyrządzonych szkód oraz strat.

Podczas restrukturyzacji firmy można wyodrębnić 5 podstawowych etapów w dziedzinie public relations:

1.    Ocena sytuacji: rozpoznanie wymaganych działań podczas procesu i identyfikacja ewentualnych zagrożeń oraz grup docelowych;

2.    Przygotowanie projektu restrukturyzacji: cele i zakres działań public relations;

3.    Opracowanie strategii działań PR;

4.    Realizacja strategii oraz obserwacja jej realizacji;

5.    Ocena wdrożonych działań PR oraz dalsza aktywność w konkretnych obszarach.

Analiza potrzeb firmy opiera się na ocenie newralgicznych punktów w jej funkcjonowaniu oraz rozpoznaniu przyczyn takiej sytuacji. Szybkość rozpoznania problemów wpływa na szanse ich wyeliminowania. Podstawowymi sprawami na jakie należy zwrócić uwagę to charakter i funkcjonowanie firmy, aktualna sytuacja finansowa oraz ocena szans na przyszłość. Proces restrukturyzacji dotyka najbardziej otoczenie wewnętrzne i dlatego działania public relations muszą być głównie ukierunkowane na poprawę komunikacji w tej dziedzinie. To jedno z podstawowych założeń podczas prac nad projektem, które należy też oprzeć o cele i charakter restrukturyzacji. Opracowanie strategii musi uwzględniać wymagane zmiany. Sama zaś strategia musi zachowywać konsekwencję przesłania, bez względu na sposób komunikacji. W procesie zmian w przedsiębiorstwie niezbędna jest prawidłowo funkcjonująca komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. Następnym etapem jest realizacja opracowanego projektu. Trwa on najdłużej i jest jednocześnie w całym cyklu najważniejszy. W jego trakcie nie można zaniedbać dokładnych obserwacji realizowanych założeń. Na koniec należy podsumować działania public relations oraz stworzyć wstępny plan działania w przyszłości w podobnych sytuacjach. Analiza procesu musi dotyczyć stopnia realizacji celów kampanii oraz metod, które zostały użyte. Po restrukturyzacji firma wraca do typowych działań, podczas których w zakresie public relations realizowane są standardowe działania. W tym momencie kończy się ewentualnie również czas współpracy ze specjalnie zatrudnionym zewnętrznym doradcą lub agencją. Dalsze prace wykonuje pracownik przedsiębiorstwa.

Każda firma podczas procesów restrukturyzacji wymaga indywidualnego podejścia i analizy sytuacji, gdyż posiada swoje cechy specyficzne. Niemniej jednak są też standardowe elementy otoczenia zewnętrznego: rada nadzorcza, zarząd, związki zawodowe, właściciele i akcjonariusze, kierownictwo średniego szczebla i pracownicy z rodzinami oraz zewnętrznego: władze lokalne, społeczność lokalna, klienci, dostawcy towarów i usług, konkurenci, instytucje finansowe oraz media. Zawsze więcej uwagi należy przed procesem poświęcić środowisku wewnętrznemu. Są to ludzie z przedsiębiorstwem związani najbardziej, a przecież to od ich zaangażowania zależy prawidłowe funkcjonowanie firmy. W zasadzie to wszystkie działania komunikacyjne zaczynają się od wewnątrz. Fakt że zmiany wywołują liczne niepokoje oznacza dla specjalistów od PR potrzebę pozyskania dla pomysłu aprobaty poszczególnych środowisk. Cel należy osiągnąć, dzięki odpowiednim działaniom oraz narzędziom. Jednym ze skuteczniejszych sposobów jest wprowadzenie gazetki zakładowej, która świetnie się sprawdza podczas komunikacji na linii kierownictwo – załoga. Dzięki niej szybko oraz sprawnie można przekazać pracownikom wydarzenia oraz sytuację w firmie. Do pozostałych narzędzi PR należą, w komunikacji wewnętrznej: doradztwo zarządowi, biuletyn wewnętrzny (gazetka zakładowa), broszura restrukturyzacyjna, skrzynki i tablice informacyjne dla pracowników, szkolenie kierowników średniego szczebla, cykliczne spotkania zarządu i kierowników średniego szczebla z pracownikami, badania komunikacji w  firmie, imprezy dla pracowników i ich rodzin, oraz w komunikacji zewnętrznej: serwis internetowy, oświadczenia dla prasy, biuletyn informacyjny, współpraca z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi, listy zarządu do klientów lub kontrahentów itp., organizacja tzw. „Drzwi Otwartych”.

Restrukturyzacja w przedsiębiorstwie jest momentem w którym wszystkie działania mają niezwykle duże znaczenie. Każdy błąd może wywołać bardzo poważne lub nawet nieodwracalne w skutkach szkody. Z tego względu bardzo uważnie należy przeanalizować pomysł zatrudnienia przy realizacji projektu odpowiednich specjalistów z niezbędnym doświadczeniem. Osoby z zewnątrz gwarantują bardzo potrzebną w tym okresie obiektywną ocenę sytuacji. Okres restrukturyzacji firmy nie jest bowiem wskazanym momentem na eksperymenty i zbieranie doświadczenia na własnych niepowodzeniach.

Autor: Maciej Misiąg

Literatura: Osadnik J. – „Działania public relations w okresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa” w „Public relations w zarządzaniu firmą” – (red.) Tworzydło D. i Soliński T.

Foto: http://www.sxc.hu

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.