ARCUS skutecznie realizuje strategię rozwoju – Portal PR - 24PR
ARCUS skutecznie realizuje strategię rozwoju

19.10.2010 Kategoria: Wieści za spółek. Autor: admin

Arcus S.A. dynamicznie rozwija swoją działalność integratorską na rynku teleinformatycznym. Do kilkunastu kontraktów zawartych od początku bieżącego roku przez łódzki oddział ARCUS – ARCUS Systemy Informatyczne, dołączyły dwie umowy na łączną kwotę ponad 11,5 mln zł brutto zawarte z Województwem Łódzkim.Umowy realizowane są w ramach programu budowy zintegrowanego systemu e-usług publicznych województwa łódzkiego oraz stworzenia Regionalnego Systemu Informacji Medycznej (RSIM). Pierwszy projekt o wartości ponad 3 mln zł brutto polega na rozbudowie systemue-Administracji, a jego celem jest wyeliminowanie tradycyjnego sposobu załatwiania spraw na rzecz rozwoju komunikacji za pomocą Internetu.

Drugi z projektów, o wartości prawie 8 mln zł brutto, to stworzenie Regionalnego Systemu Informacji Medycznej (RSIM) obejmującego cały obszar województwa łódzkiego. Spółka ARCUS realizować będzie część projektu obejmującą placówki ochrony zdrowia na terenie województwa łódzkiego w zakresie: uporządkowania, modernizacji i rozbudowy systemów teleinformatycznych i infrastruktury teleinformatycznej, poprawy bezpieczeństwa danych w systemach teleinformatycznych, a także dostosowania systemów teleinformatycznych placówek do  systemów rozliczania z Płatnikiem (NFZ) oraz do wymogów interoperacyjności i zgodności ze standardami wymiany danych elektronicznych.

Równoległym celem realizowanym w ramach RSIM jest stworzenie regionalnej hurtowni danych z funkcjami analityczno-raportującymi.

„Dzięki zawartym umowom Arcus ma udział w realizacji ważnego w skali kraju procesu informatyzacji urzędów. Dostarczane przez nas rozwiązania i sprzęt wpłyną pozytywnie na wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w administracji samorządowej i służbie zdrowia. W rezultacie poprawi się dostęp do usług publicznych, a dzięki temu korzyści odniosą mieszkańcy województwa łódzkiego, włączając w to również przedsiębiorców. Podpisane kontrakty, realizowane za pośrednictwem ARCUS Systemy Informatyczne, potwierdzają pełną zdolność operacyjną utworzonego w ubiegłym roku oddziału oraz potencjał rozwojowy naszej firmy.”  – mówi Wojciech Kruszyński, Prezes Zarządu ARCUS SA.

Obydwa projekty realizowane przez ARCUS Systemy Informatyczne dla Województwa Łódzkiego współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Od początku br. ARCUS Systemy Informatyczne zrealizował wiele innych kontraktów związanych ze sprzedażą i integracją sprzętu i rozwiązań teleinformatycznych. Jednym z nich było wdrożenie systemu informatycznego w Powiecie Łaskim w ramach projektu „Budowa e-Administracji w Powiecie Łaskiem”. Kwota brutto wdrożenia wynosiła 775 920 zł.  ARCUS S.A., jako lider konsorcjum, zapewnił  oraz zainstalował urządzenia sieciowe, zestawy komputerowe, serwery i pamięci masowe wraz z oprogramowaniem do backup’u i archiwizacji danych oraz systemy antywirusowe i antyspamowe. Oprócz integracji systemów teleinformatycznych ARCUS Systemy Informatyczne dostarczył i wdrożył System Wspomagania Zarządzania Powiatem – spójny system informatyczny wspomagający zarządzanie jednostką administracji samorządowej szczebla powiatowego w tzw. obszarze back office oraz portal internetowy Starostwa Powiatowego w Łasku, na którym zostaną uruchomione elektroniczne usługi. ARCUS Systemy Informatyczne realizował także projekty teleinformatyczne w: Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Łódź Sp. z o.o., Politechnice Łódzkiej, Muzeum Sztuki w Łodzi, Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz urzędach miejskich w Łodzi i Zelowie.

Stworzenie Działu ARCUS Systemy Informatyczne jest jednak tylko jednym z ostatnich przedsięwzięć giełdowej Spółki. – Grupa Arcus poszerzyła także działalność związaną z zarządzaniem dokumentem i korespondencją masową o nowe formy sprzedaży tj. outsourcing i dzierżawę, które cieszą się dużym zainteresowaniem klientów, zarówno z sektora MSP, jak i klientów korporacyjnych. Niebawem będziemy mogli poinformować o kolejnych sukcesach w realizacji strategii rozwoju naszej Spółki. – podsumowuje Wojciech Kruszyński, Prezes Zarządu ARCUS S.A.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.