Badanie Etnomedia – Portal PR - 24PR
Badanie Etnomedia

11.10.2010 Kategoria: Badania rynkowe, media. Autor: ipis

Firma Izmałkowa Consulting zrealizowała III falę badania Etnomedia na zlecenie domu mediowego PanMedia Western. Każda fala etnomediów przeprowadzana jest w celu lepszego zrozumienia zjawisk mediowych.Główne cele badania:

– Zbadać obszar używania nowych mediów ze szczególnym naciskiem na portale społecznościowe

– Porównać media nowe z mediami starymi – oraz opisać relacje między nimi

– Próba przewidywania przyszłości nowych mediów i ludzi jako użytkowników nowych mediów w ogóle

– sprawdzenie jak dostęp/potrzeba/częstotliwość korzystania z nowych mediów zmieniła lub zmienia mentalność ludzi i jak wpływa na funkcjonowanie i obszary, w których się poruszają

– zauważyć jak funkcjonują reklamy w różnych miejscach w Internecie i porównać je ze skutecznością działań reklam w innych mediach

Grupa docelowa:

2 typy użytkowników Internetu:

Tzw. Heavy Userzy (HU) – osoby intensywnie korzystające z Internetu oraz Light Userzy Internetu (LU) – osoby mniej intensywnie korzystający z Internetu. Jednak należy zaznaczyć, że obie grupy korzystają z Internetu każdego dnia.

Poza kategoriami Heavy i Light Users internetu, które były główną zmienną uwzględniono 3 rodzaje etapów rodzinnych.

WYBRANE WNIOSKI:

DOTYCZĄCE WIEKU:

Z najnowszej wiedzy dotyczącej Internetu wynika, że:

– Okazuje się, że nie zawsze młodsze osoby lepiej korzystają z Internetu. Im młodsze tym pewniej się czują, ale często mają mniejsze chęci i umiejętności poznawcze  do uczenia się nowych rzeczy (wynika to z tego, że przyzwyczaili się już do gotowych rozwiązań). Bardzo młode osoby bardzo szybko się uczą ale w pewnym wieku (ok. 25-30 lat) zaczynają wykazywać się pewną niechęcią do uczenia się rzeczy zupełnie nowych.

– W obecnych czasach młodzi od początku funkcjonowali w filozofii „copy – paste” gdzie wszystko było uproszczone i tak przyjazne użytkownikom, że nie musieli rozumieć jak dokładnie coś funkcjonuje dla uczenia i przyswajania nowych informacji. Dlatego młodzi mają opór przeciwko wszystkiemu co jest zbyt nowe i nie bazujące na tym co jest znane.

– Młodzi mają kłopot z określeniem własnych potrzeb informacyjnych i wyborem właściwej strategii poszukiwania informacji (np. często nie potrafią sformułować słów kluczowych i określić, które z nich będą najbardziej efektywne). Bardzo szybkie poszukiwanie informacji przez młodych użytkowników odbywa się kosztem czasu poświęcanego na ocenę ich wartości i wiarygodności wyników. Również brak jest dowodów na to, że młodsi potrafią lepiej radzić sobie z wieloma źródłami informacji równocześnie. Pokolenie urodzone po 1985 roku ma problemy z głębokim przyswajaniem treści, problemy z koncentracją oraz ogarnięciem dużej ilości szczegółów.

– Osoby szczęśliwe, zakochane rzadziej korzystają z portali społecznościowych jak i ogólnie internetu.

Wiek ma znaczenie dla szybkości uczenia się nowych rzeczy w internecie, ale nie jest główną zmienną wpływającą na częstotliwość korzystania z Internetu i portali społecznościowych. Bardziej niż wiek precyzyjnymi zmiennymi determinującymi częstotliwość używania społecznościowych portali są:

– zaangażowanie społeczne – czyli wyczulenia na problemy społeczne, otwartość na innych, ale także zaangażowanie w nieodpłatne inicjatywy na rzecz polepszenia warunków życia jakiejś grupy.

– potrzeby poznawcze – czyli otwartość na nowe informacje, chęć uczenia się, potrzeba samorozwoju.

– potrzeba niestatecznego życia – czyli nie spędzania czasu w domu, chęć podróżowania, przeżywania wciąż nowych doświadczeń, otaczania się różnymi ludźmi, realizowania wielu pasji itd.

Trudno jest starszym osobom wyodrębnić treści reklamowe, jeśli nie są one w formie tradycyjnej reklamy internetowej – banneru, pop-upu itd. Dotyczy to zwłaszcza najstarszych LU. Młodsi a także HU naturalnie selekcjonują informacje i nawet nie próbują zgłębiać ich wszystkich.

WNIOSKI DOTYCZĄCE NOWYCH MEDIÓW:

– obecnie informacja jest połączona z kolejnym łańcuchem informacji. A więc tworzy ciąg informacyjny, który należy samemu przerwać, żeby odejść od komputera. Pociąga to za sobą również psychologiczne konsekwencje: ciągłe poczucie, że można jeszcze coś więcej się dowiedzieć, a więc, że nigdy nie jesteś w pełni poinformowany o wszystkim. Skutkiem tego jest ciągłą frustracja i poczucie niedokończenia.

– Dla HU internet jest czymś znacznie więcej niż tylko wygodnym narzędziem ułatwiającym osiąganie różnych celów – to integralna część ich świata. Nie uważają sieci z alternatywną wersję rzeczywistego świata ale za komplementarną formę funkcjonowania w świecie. Dla nich świat internetowy staje się wirtualnym równoległym światem kiedy używa się go patologicznie jak np. nastolatki, które serfują po 5-10 godzin dziennie dla przyjemności. Kiedy jest używany zgodnie z przeznaczeniem i bez obsesyjnego nadmiaru – jest częścią jednego świata.

– HU coraz częściej potrzebują poczucia wymiany i współtworzenia treści, programów – zaczynają wymagać także od innych mediów interaktywności. Wynika to z poczucia, że wszystko mogą kontrolować. Chcą mieć poczucie wpływu na rzeczywistość, poczucie dialogu oraz zaspokajanie potrzeby dostania dokładnie tego czego się chce dokładnie w czasie, w którym się chce.

– Internet jest pierwszym źródłem większości informacji po jakie sięgają zarówno LU jak i HU. TV częściej jest postrzegane jako trigger informacji, które potem trzeba sprawdzić w sieci, jako medium dostarczające rozrywki albo budujące wizerunek.

– Warto pamiętać, że codzienność, powszechność i taniość elektronicznej formy komunikacji powoduje też wzrost „elitarności” komunikacji tradycyjnej. Czyli ręcznie podpisana kartka jest znakiem bardzo szczególnej sympatii, bo wysłanie jej wymaga o wiele większego wysiłku.

Podsumowanie.  Głównymi cechami nowoczesnych mediów są:

– mieszanie form i treści jakie zawierają. Na jednej stronie informacje prywatne mieszają się z rozrywkowymi, na innej poważne newsy z plotkami, zdjęcia posiadają treść pisaną obok muzyczny podkład itd.

– interaktywność

– natychmiastowość – to co możesz i chcesz mieć, masz od razu i nie musisz na nic czekać.

Oznacza to, że aby uatrakcyjnić tradycyjne media należałoby zwiększyć ich interaktywność. Umieszczanie profili programów radiowych czy telewizyjnych na FB mogłoby dodać tradycyjnym mediom wymiar interaktywny (np. Radio Euro komunikuje się ze słuchaczami głównie za pośrednictwem FB)

WNIOSKI DOTYCZĄCE PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH I SPOŁECZNEJ ROLI NOWYCH MEDIÓW:

Lokalność staje się niezwykle istotną funkcją sieci. W powszechnym przekonaniu Internet powoduje globalizację znajomości, zdobywania informacji oraz działania. Okazuje się jednak, że bardzo intensywnie korzysta się z sieci w celu zacieśniania kontaktów w najbliższej okolicy, zbierania informacji oraz opinii nawet na poziomie osiedla.

– Dzięki możliwości wysyłania wiadomości i komentarzy na stronach społecznościowych można ograniczyć czas na spotkania z wieloma osobami. Wystarczy raz na jakiś czas wpisać komentarz lub zamieścić na tablicy zdjęcie a kontakty zostają podtrzymane. Zmniejsza to dyskomfort związany z ograniczeniem czasowym – bo nie dla każdego znajduje się czas na spotkanie w realu. Jednak trzeba zaznaczyć, że nie odbywa się to kosztem głębszych relacji. Raczej są to dodatkowe relacje, które nie miałyby miejsca gdyby nie możliwość szybkiego i płytkiego kontaktu.

– Różne  portale pozwalają na rożne typy relacji (NK – kontakty ze znajomymi sprzed lat i z rodziną, FB – kontakty prywatne z aktualnie poznawanymi lub lubianymi osobami, Goldenline – kontakty zawodowe, na forach związanych z hobby – grupy opierające się na pasjach i podobnych gustach) . Każdy z tych obszarów jest dla ludzi bardzo ważny, jednak jest ich na tyle dużo , że ludzie przestają ogarniać swoje relacje. Znajomi zaczynają się „rozwarstwiać” – coraz trudniej jest utrzymać spójne środowisko i coraz trudniej jest ich połączyć – co dla ludzi aktywnych społecznie zaczyna być problematyczne i stresujące. Tym bardziej, ze wciąż wymieniane są informacje poprzez komunikaty czy zdjęcia do innych osób – co oznacza, że niczego nie można ukryć. Więc nie zapraszając kogoś na urodziny można bardzo łatwo narazić się na pretensje tej osoby, bo dowie się ona o imprezie poprzez materiały zamieszczane w sieci przez innych.

– Dzięki Internetowi widać, że granice pomiędzy rolami społecznymi człowieka nie są płynne – innym jest się  w pracy, innym na spotkaniu ze współpracownikami, innym na imprezie, innym u rodziców itd. Mnogość portali społecznościowych oraz ich typów (pozwalające na różne relacje społeczne z różnymi ludźmi) pokazuje, że ludzie chcą dzielić swoje role. Wydaje się, że najatrakcyjniejszym portalem społecznościowym zostanie ten, który umożliwi zintegrowanie jak największej ilości ról dzięki blokadom na informacje jakie przedostawały by się do poszczególnych grup znajomych.

– Prosty dostęp do informacji  powoduje, że ludzie mają coraz więcej zainteresowań. Dlatego bardziej atrakcyjnymi portalami społecznościowymi są takie, które pozwalają na zintegrowanie różnych zainteresowań. Dlatego FB jest popularniejszym portalem niż monotematyczne muzyczne portale, które pozwalają kreować się tylko w jednej roli.

– Ludzie nie oceniają informacji ze społecznościówek w kategoriach wiarygodności. Są one raczej ciekawe, zabawne lub nudne.

– Zainteresowanie na społecznościówkach wzbudza czasem zupełna nowość, nowy koncept produktu – zwłaszcza jeśli związany jest z gadżeciarstwem jak np. wprowadzenie iPadów.

– Portale społecznościowe, a w szczególności FB – są dobrym pomysłem na komunikację dla trendsetterów. Jednak w przypadku produktów drogich i gadżeciarskich należałoby szczególnie wyczulić się na formę przekazywania informacji – raczej wpisać produkt w naturalny kontekst życia danej osoby – w przeciwnym razie niektórzy mogą potraktować te informacje jako przechwałki i lans. Produkt pokazywany jako reklama, bez kontekstu, bez podkreślania korzyści dla użytkownika – może być odrzucany jako zwykła reklama.

– zwłaszcza NK uchodzi za portal, na którym wszystkie zdjęcia przedstawiają uśmiechnięte osoby, szczęśliwe rodziny i piękne domy. To portal do pochwalenia się co osiągnęło się przez te kilka – kilkadziesiąt lat od zakończenia szkoły i jak bardzo wzrósł w tym czasie poziom odczuwanego szczęścia.

– FB w odróżnieniu od np. NK pozwala na autokreację w bardziej subtelny sposób niż tylko posługiwanie się zdjęciami (choć fotografie pozostają b. ważne dla tej działalności ). Kreować można się także poprzez zbiór fan pages, do których użytkownicy się zapisują czy też używają przycisków „attending” – w ten sposób wysyłają do ludzi informacje, że będą uczestniczyć w wydarzeniu, na które w rzeczywistości nie koniecznie się wybierają ale które będzie świadczyć o tym czym się interesują i jacy są.

– w porównaniu do NK bardziej popularne jest też na FB uzupełnianie pól dotyczących zainteresowań – służą (oprócz wyrażania siebie) do kreowania siebie przede wszystkim jako osób pięknych i ciekawych, podczas gdy NK służy do kreowania siebie jako osób pięknych i szczęśliwych. FB jest afirmacją życia podczas gdy NK jest raczej zbiorem dokonań związanych z domem, rodziną, karierą, dobrami materialnymi.

– obecność na portalach społecznościowych w wielu ludziach rodzi nadzieję, że ktoś odnajdzie ich w tłumie lub poleci znajomym i ktoś zaproponuje im lepszą pracę. Jako portal do zdobywani pracy traktują przede wszystkim Goldenline ale również FB służy wielu jako takie miejsce.

– Nigdy nie wiadomo kto może przydać się w przyszłości, jaki kontakt okaże się pomocny w załatwieniu jakiejś sprawy. Dlatego wiele osób wychodzi z założenia, że warto pielęgnować różnorodne kontakty i mieć na liście znajomych ludzi z różnego otoczenia, o różnych umiejętnościach i zawodach.

Portale społecznościowe cieszą się największą popularnością wśród ludzi, którzy lubią towarzystwo i otaczają się różnymi ludźmi z różnych grup społecznych o różnych zainteresowaniach; mają dużą potrzebę współuczestnictwa w życiu znajomych; są społecznie zaangażowani; są ciekawi wielu rzeczy; są aktywni i niestateczni; chcą uczestniczyć w szeroko pojętym życiu kulturalnym; są otwarci poznawczo – chętnie uczą się nowych rzeczy; mają ograniczoną mobilność lub czas i tylko za pośrednictwem sieci mogą regularnie podtrzymywać więzi z tak wieloma grupami różnych ludzi

– Właściwie kontakty na wszystkich portalach społecznościowych (także na zawodowym Goldenline) podszyte są chęcią flirtu.

Z najnowszej wiedzy dotyczącej Internetu wynika, że:

– wyłania się nowa forma prywatno – publicznego życia, gdzie prywatność można na różne sposoby upubliczniać. Mobilizując zasoby i funkcjonalności publicznej sieci można zamieniać Internet w intymną , własną przestrzeń

– w relacjach przez Internet intymność staje się sposobem kreowania nowego ja. Intymność on – line to ćwiczenie – stajesz się tym kim chcesz być , kim boisz się być i sprawdzać jakie są granice innych w akceptacji ciebie

– narcyzm w Internecie i portalach społecznościowych jest zgodny z rzeczywistą postawą w off- line reality

– ponad 80% internautów uważa, że portale społecznościowe ułatwiają pokazywanie siebie w lepszym świetle

– z negatywnymi aspektami funkcjonowania społeczności wirtualnych (np. tworzenie fałszywego obrazu rzeczywistości, ograniczenie prywatności, utrudnianie budowania trwałych więzi) zgadza się istotnie mniej osób

WNIOSKI DOTYCZĄCE STYLU ŚLEDZENIA NOWYCH MEDIÓW:

– LU są zdecydowanie mniej biegli w posługiwaniu się zakładkami czy historią odwiedzanych adresów, częściej korzystają na co dzień z wyszukiwania Google. Wielu z LU nawet przy stronach o bardzo prostych adresach wpisują hasło w wyszukiwarce i wchodzą na stronę poprzez link wyszukany przez Google. Nawet jeśli szukają czegoś i poświęcają na to wiele czasu to nie zapamiętują ulubionych stron, które znaleźli.

– Proceduralne poruszanie się po sieci występuje nawet u młodych osób będących LU – to ważne bo oznacza, że nie wszyscy młodzi użytkownicy sieci poruszają się po niej sprawnie.

– Warto zdać sobie sprawę, że wbrew powszechnemu przekonaniu choć HU spędzają przed komputerem więcej czasu niż LU to ich kontakt z treściami zamieszczanymi w Internecie jest często bardziej ograniczony bo zawęża się do wybranych stron (choć wybranych stron mają więcej niż LU). LU mają większą szansę na trafienie w Internecie na coś zupełnie nowego, ponieważ nie strukturyzują i nie zapamiętują na komputerze wyszukiwanych informacji i za każdym podejściem wyszukują je od nowa.

– Zbiorowe korzystanie z Internetu występuje rzadko. Internet jest medium prywatnym, osobistym, związanym z komputerem, który często także traktowany jest bardzo osobiście (zwłaszcza laptopy) – w odróżnieniu od radia lub TV, z których najczęściej korzysta się zbiorowo.  Z tego wynika wiele konsekwencji – m. in. potrzeba ochrony prywatności, agresja w stosunku do treści niechcianych, które pojawiają się w sieci (np. wyskakujące reklamy). Zbiorowe korzystanie z Internetu stanowi wyjątkową sytuację, w której dopuszcza się kogoś do sfery prywatnej.  Zazwyczaj wspólne korzystanie z sieci dotyczy treści rozrywkowych (kawały, filmiki, demotywatory, śmieszne reklamy). Zdarza się, że zabawne treści użytkownicy pokazują podczas imprez i spotkań towarzyskich. Bywa również, że społecznościowe portale ogląda się wspólnie z małżonkami lub znajomymi. Wówczas patrzy się na czyjeś nowe zdjęcia, komentarze lub linki. Wynika to z posiadania wspólnych znajomych i chęci podzielenia się tym co akurat o danej osobie przeczytaliśmy. Do wspólnego oglądania portali społecznościowych (które zdarza się wyjątkowo rzadko) dopuszcza się tylko szczególnie bliskie osoby.

WNIOSKI DOTYCZĄCE PŁATNOŚĆ ZA TREŚCI W SIECI:

– immanentną cechą Internetu pozostaje nieodpłatność – nawet jeśli na jednej stronie coś jest płatne, to zawsze można znaleźć to gdzie indziej za darmo. Z tego powodu gotowość płacenia badanych osób za cokolwiek jest bardzo ograniczona. HU wykazują mniejszą skłonność do płacenia za dane z sieci – zdecydowanie lepiej orientują się bowiem w tym jak dotrzeć do danych bez konieczności opłat. Poza tym uważają, że większość treści w sieci powstaje dzięki wymianie społecznej i dwukierunkowemu przepływowi informacji – sami użytkownicy tworzą lub współtworzą treść a więc mają znaczny wpływ na to jak wygląda i co zawiera dziś Internet – dlatego uważają, że nie powinni ponosić żadnych opłat za korzystanie z sieci, a zwłaszcza ze stron i portali, na których sami bezinteresownie dzielą się informacjami (fora, portale społecznościowe, mini fora na portalach informacyjnych itd. ). Oznacza to, że jakiekolwiek opłaty muszą dawać korzyść niedostępną za darmo (np. możliwość eksportowania plików czy synchronizacji z telefonem itd.). Im mniejsze opłaty, tym większa szansa , że z tego skorzystają zamiast szukać darmowego – choć nielegalnego – pliku do ściągnięcia.

– Wiele osób podejrzewa, że darmowe treści na stronach gazet póki co występują „na wabia” – wydawcy udostępniają część artykułów za darmo, żeby przyzwyczaić ludzi do czytania. Część badanych nie wyklucza, że w niedalekiej przyszłości nastąpi zmowa wydawców i wszyscy wprowadzą odpłatność za korzystanie ze swych portali. Część osób – LU czytających prasę w Internecie lub /i wydania papierowe – akceptuje taki rozwój wydarzeń, bo zakładają, że każdy musi na czymś zarabiać.

Badani użytkownicy gotowi są płacić za :

– to co niedostępne jest za darmo (np. gry na komórkę)

– to co jest odpłatne od dawna i nie ma możliwości ominięcia opłaty (np. wystawienie aukcji na Allegro)

– za tania kategorię produktów nieposiadających wartości użytecznej ale pozwalającej na zaistnienie w sieci  (gadżety i aplikacje na portalach społecznościowych)

– za to czego sami nie potrafią znaleźć za darmo (np. muzykę)

Badani nie zapłacą za:

– informacje niebranżowe, niespecjalistyczne, takie które nie są im niezbędne na co dzień czy w pracy

– za dostęp do stron i portali, które funkcjonują w oparciu o budowanie relacji społecznych i wymianę informacji między ludźmi

– za aplikacja, które do tej pory były za darmo (e-mail, komunikatory)

– za pliki, które można mieć za darmo z różnych źródeł w sieci (muzyka, filmy)

Nielegalne ściąganie muzyki i filmów z Internetu w dalszym ciągu nie uchodzi za przestępstwo w społeczeństwie, wciąż nie ma społecznej kontroli w postaci potępienia takiego działania – jest to norma wśród internautów a o zachowaniu takim można mówić wprost, bez konsekwencji ostracyzmu, choć z niepokojem o konsekwencje prawne (czy nie będzie grzywny).

– Choć generalnie badani nie chcą płacić za pojedyncze filmy czy muzyczne ściąganie z Internetu, część z nich (HU) płaci za dostęp do torrentów czy Rapidshare, z których nielegalnie można ściągnąć pliki. Oznacza to, że skłonni są płacić za dostęp do bazy danych zawierających muzykę i filmy – ale jeśli w ramach jednorazowej opłaty przez określony czas (najczęściej miesiąc) mogą łatwo ściągać na twardy dysk dowolną ilość plików. Mogą także płacić pod warunkiem, że opłaty są na tyle symboliczne, że taniej jest zapłacić niż tracić czas na poszukiwanie sposobu ściągnięcia czegoś zupełnie za darmo.

WNIOSKI DOTYCZĄCE RELACJI POMIĘDZY ODBIOREM INTERNETU A MEDIÓW TRADYCYJNYCH:

– telewizja traci rolę informacyjną na rzecz innych mediów. TV wywołuje  w ludziach uczucie lęku i niepewności przekazując ciągle negatywne informacje. Stąd częstsza niechęć do takiego medium.

– Jeśli szuka się informacji wyważonych to sięga się po prasę – bo tam można dobrać wydźwięk treści w zależności od profilu gazety.

– TV będzie stawać się rozrywką coraz bardziej ocenianą jako bierna, dla ludzi leniwych, nieaktywnych, nastawionych na sensacyjne programy i informacje. Istnieje dość duże zagrożenie dla wizerunku osoby oglądającej TV – czasem deklaracja, że ogląda się TV może stać się wstydliwa.

– TV wciąż pełni funkcję socjalizacyjną, zwłaszcza dla rodzin- stanowi centralny punkt wyposażenia mieszkań i wokół niego zbierają się domownicy. Nawet jeżeli każdy zajmuje się inną czynnością wszyscy znajdują się zazwyczaj w obrębie działania TV – słyszą odbiornik, zerkają na niego.

– Rola i prestiż czasopism kolorowych zaczynają się obniżać. Prasa kolorowa spełnia głównie funkcje rozrywkowe – poza rytualnym czytaniem, czytana jest głównie dla zabicia nudy niż po to żeby się z niej czegoś dowiedzieć. Bywa zastępowana gazetkami sklepowymi. Ludzie oczekują od niej raczej kolorowych zdjęć i krótkich treści niż rozbudowanych artykułów.

– Jeśli ktoś nie czytał książek wcześniej nie czyta i teraz przy łatwym dostępie do Internetu. Możliwość zakupu i darmowego ściągnięcia książek poprzez sieć nie wpłynęła na częstotliwość czytania książek. Ale też osoby, które czytały wcześniej książki w dobie Internetu nie ograniczyły tej czynności. W dalszym ciągu czytają tradycyjne wersje papierowe, elektroniczne uznając za niewygodne. W niektórych przypadkach Internet wręcz zintensyfikował kupowanie książek. Stały się one łatwiej dostępne, tańsze oraz częściej do ludzi docierają informacje o nowościach wydawniczych. Łatwiej jest też o dostęp do recenzji książek.

– Internet nie jest w stanie zastąpić głównie tych mediów do których formy ludzie mają emocjonalny stosunek, z którymi wiążą szczególne sentymenty czy doznania.

WNIOSKI DOTYCZĄCE REKLAMY I ZAKUPÓW W SIECI:

– wzrasta rola komentarzy na forach internetowych, testów produktu wykonanych przez innych. Ludzie przed zakupem chętnie posiłkują się komentarzami prywatnych osób na forach i portalach – liczy się opinia o produkcie ale także o miejscu, w którym został kupiony.

Źródło: Sugar & Spice Public Relations

Podobne wpisy:

Tagi: ,Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.