Kompetencja medialna – szkolenie e-learning Interklasy – Portal PR - 24PR
Kompetencja medialna – szkolenie e-learning Interklasy

21.10.2010 Kategoria: EVENT, INTERNET, media. Autor: ipis

Portal Interklasa.pl zaprasza na szkolenie z zakresu kompetencji medialnej. Kurs rozpoczyna się 22 października pod adresem: www.interklasa.pl/e-learning.

Szkolenie e-learning „Kompetencja medialna kluczem do sukcesu młodego pokolenia w społeczeństwie wiedzy” jest realizowane przez Fundację – Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa, przy wsparciu finansowym ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt ma na celu udostępnienie nauczycielom wiedzy i narzędzi, dzięki którym będą mogli pomóc młodym ludziom w rozumieniu, obiektywnym wartościowaniu i sprawnym posługiwaniu się mediami. Organizatorzy mają nadzieję, że dzięki temu projekt przyczyni się do rozwoju kompetencji społecznych uczniów, w szczególności kompetencji komunikacyjnych, usprawniając umiejętność korzystania z mediów.

Jednocześnie twórcy szkolenia chcą zwrócić uwagę na możliwości wykorzystania mediów (zwłaszcza tzw. „nowych mediów”) w pracy szkolnej oraz pozaszkolnej (zdobywanie wiedzy, rozwój zainteresowań i talentów młodych ludzi).

Kurs składa się z trzech modułów tematycznych – poświęconych mass mediom i ich funkcjom, kompetencji medialnej, w tym weryfikacji komunikatów, oraz bezpieczniejszemu i twórczemu korzystaniu z nowych mediów.

Pilotażowo, w dniach 22.10-27.11, zostaną przeprowadzone trzy szkolenia w 30-osobowych grupach kursantów. Wezmą w nich udział nauczyciele pracujący w szkołach wyróżnionych Znakiem Jakości Interkl@sa 2010, ale istnieje również możliwość rejestracji dla osób spoza tej grupy. Wszystkie inne osoby zainteresowane szkoleniem, mogą wziąć w nim udział jako „wolni słuchacze”.

Szkolenie e-learning „Kompetencja medialna kluczem do sukcesu młodego pokolenia w społeczeństwie wiedzy” jest realizowane przez Fundację – Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa. Organizację kursu dofinansowało Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego: „Wspieranie realizacji programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki poprzez kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu”. Partnerami szkolenia są Fundacja Kidprotect oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Polski Portal Edukacyjny www.interklasa.pl działa od 2001 roku. Jest wspólnym przedsięwzięciem programu Interkl@sa, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (www.pafw.pl) oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (www.man.poznan.pl). Misją portalu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów pochodzących z terenów wiejskich i małych miejscowości.

Podobne wpisy:

Tagi: , ,Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.