Plakat i afisz w public relations – Portal PR - 24PR
Plakat i afisz w public relations

06.10.2010 Kategoria: Praktyka PR. Autor: Maciej Misiąg

Wysokie wymagania stawiane przez rynek, wymuszają na przedsiębiorstwach sięganie do coraz bardziej wysublimowanych narzędzi prowadzenia biznesu, a także korzystania z najnowszych osiągnięć nauki. Dział PR to w zasadzie komórka w firmie, która musi zwracać na wszelkie nowinki uwagę szczególną. Wyrównany poziom technologiczny doprowadził do sytuacji, w której na pierwszy plan wysunął się oferowany przez producenta wraz z produktem styl życia czy wizerunek firmy. Dlatego przez chwilową nieuwagę bardzo szybko można się znaleźć za plecami konkurencji. Jednocześnie technologiczne nowości wcale nie gwarantują pokrycia wcześniejszych kosztów. Tym samym zawsze należy pamiętać o innych sposobach kształtowania wizerunku, które swoje początki mają często w czasach aktualnie już odległych. Warta zauważyć, że sięganie po pozornie przestarzałe sposoby, w krajobrazie skomplikowanej technologii, stanowi element wyjątkowy i zapadający na długo w pamięci. Plakat oraz afisz powstały już w XIX w. i były wykorzystywane przez biznes, ale również przez państwową propagandę. Aktualnie swoje miejsce znalazły w reklamie, kampaniach społecznych, kampaniach zewnętrznego oraz wewnętrznego public relations. W akcjach prowadzonych w dziedzinie public relations plakat i afisz mogą być wykorzystywane do podtrzymywania lub nawet wzmacniania więzów międzyludzkich, informowania o świecie, a także podnoszenia prestiżu, osób, instytucji i wydarzeń. Wpływ który wywierany jest na odbiorcę polega na sumie jego naturalnych odruchów spostrzeżonych oraz pewnych treści kulturowych, które przyswoił. Po naocznej obserwacji, dochodzi do zjawiska percepcji, która jest z kolei aktem interpretacji bodźca zarejestrowanego w mózgu przez jeden lub więcej mechanizmów zmysłowych. Natomiast spostrzeganie odbywa się na dwu poziomach: sensomotorycznym – spostrzeganie linii obrazów, figur itp.; oraz semantycznym – spostrzeganie przedmiotów, osób i zdarzeń. Na interpretację dzieła wpływają dwa rodzaje czynników, które można określić jako plastyczne oraz symboliczne. Czynniki plastyczne polegają na odróżnianiu tła od figury, sposobie organizowania obrazu i ciągłości, oraz zamykaniu, czyli tendencji do uzupełniania niedokończonego wzoru.

Oddziaływanie plakatu odbywa się również za pośrednictwem koloru. Biały kolor kojarzy się z czystością, a czarny ze złą tajemniczością oraz żałobą. Natomiast duże znaczenie posiada również zestawienie kolorów. Harmonijna kompozycja kolorów (kolory podobne do siebie, np. żółty i pomarańczowy) wprowadza w radosny, ożywczy nastrój, z kolei połączenie kontrastujące (kolory diametralnie różne) wywołuje większe wrażenie. Monochromatyczne zestawienie kolorów (odcienie jednego koloru) pozwala uzyskać efekt elegancji. Duże znaczenia dla odbioru posiadają także kształt i forma plakatu. Stanowią o treści artystycznej jego wyrazu. Komunikują jego treść, ale w nowoczesnej grafice podlegają największym modyfikacjom. Najprawdopodobniej najważniejszy środek wyrazu artystycznego to język znaków i symboli. Jest on efektem zastosowania  m. in. koloru oraz formy. To on w zasadzie stanowi o wartości artystycznej dzieła. Nawiązanie kontaktu ze sztuką wizualną opiera się na percepcji znaków i znaczeń, które są ujęte w określonej konwencji wskazującej wzór percepcji. Symbol wskazuje konkretny stan rzeczy, oparty na przyjętej w danej zbiorowości dowolnej konwencji. Natomiast znak to wskaźnik pewnego stanu rzeczy, opierający się na prawidłowościach przyrodniczych, w myśl których występuje on razem z tym stanem lub go poprzedza.

Public relations to w uproszczeniu sztuka komunikowania z otoczeniem. W trakcie komunikacji można zamanifestować swoją rzeczywistość, czyli całokształt wiedzy i doświadczeń jednostki. Zostały one zakodowane w trzech strukturach:

1.    Odniesienia: zapis doświadczeń widza na poziomie sensorycznym, emocjonalnym;

2.    Głębokiej: zapisane w niej informacje mają charakter językowy i odzwierciedlają to, co jest zapisane w strukturze odniesienia;

3.    Powierzchniowej: komunikowanie innym danych, czerpanych ze struktury głębokiej;

Struktury nie zawsze w pełni do siebie przystają, a ponadto często też wcale nie prezentują rzeczywistości. Treści w nich zakodowane i determinowane są poprzez subiektywną wizję świata, pewien sposób postrzegania go. Podział ludzi ze względu na sposób postrzegania rzeczywistości można przedstawić następująco:

1.    Typ wizualny – wzrokowy;

2.    Audytywny – słuchowy;

3.    Kinestetyczny – czuciowy oraz węchowy;

Różnice w postrzeganiu rzeczywistości polegają na zapamiętywaniu informacji zgodnych z typem i pomijaniu tych niezgodnych. Osoba o typie wizualnym zwróci uwagę na ubranie i wygląd rozmówcy, natomiast kinetyk – na zapach perfum. Ponadto różnice mogą wystąpić już w ramach jednego typu prezentacji, jeden wizualista zwróci uwagę na kształt a drugi na kolor przedmiotu. Typ prezentacji wpływa również na różnice w przedstawianiu świata, czyli każdy w inny sposób będzie opisywał takie same sytuacje.

Odpowiednio dobrana symbolika, kolory oraz formy umożliwiają oddziaływanie na wszystkie wspomniane typy odbiorców. Aby uzyskać ten efekt należy zastosować się do następujących zasad:

1.    Prostota: eliminowanie skomplikowanych i dekoracyjnych elementów, dotyczy to obrazu oraz komunikatu słownego;

2.    Jeden dominujący obraz: specjalista może zastosować zderzenie lub połączenie dwóch obrazów;

3.    Wyrazistość: ominięcie półtonów i subtelności;

4.    Wyraźna, czytelna czcionka;

5.    Ograniczona liczba słów: sześć lub siedem, zapewniająca natychmiastowy odzew;

6.    Odpowiednio duża czcionka;

7.    Kontrastowe kolory (najlepiej podstawowe);

8.    Promocja marki: widoczne logo oraz cała kompozycja podporządkowana marce;

Plakaty oraz afisze świetnie przydają się w działaniach public relations ze względu na ich:

1.    Niski koszt wytworzenia;

2.    Nieefemeryczność: inaczej niż w reklamie radiowej lub telewizyjnej może pozostawać w polu widzenia przez długi czas;

3.    Plakat jest trwalszy od np. ulotki bądź reklamy gazetowej;

4.    Plakaty, w odróżnieniu od reklam telewizyjnych, oddziałują na odbiorcę w czasie „profanum”, nieoddzielonym od jego czasu pracy czy wypoczynku;

5.    Billboard zwraca uwagę już samym swoim dużym rozmiarem;

Jednocześnie należy zwrócić uwagę także na wady tego sposobu komunikowania. Należą do nich:

1.    Statyczność: mniejsze oddziaływanie od reklam telewizyjnych oraz radiowych;

2.    Trudności w ich projektowaniu, pomimo niskich kosztów;

3.    Szybkie uleganie zniszczeniu, np. poprzez akty wandalizmu lub czynniki pogodowe; rozwiązaniem w tym wypadku mogą być przeźroczyste ekrany które potrafią tym czynnikom zaradzić;

Główną siłą plakatów i afiszy są ich metafory. Przedstawienie fotograficzne nie jest tak skuteczne jak metafora lub paradoks, umiejętne dobrane do konkretnej grupy docelowej. Statyczna forma wymusza ponadto stosowanie przenośni.

Oczywiste jest, że sposobów na wykorzystanie plakatu i afiszu w działaniach public relations jest o wiele więcej. Przywołane przykłady jedynie potrafią zarysować olbrzymie możliwości w nich zawarte. Media się ciągle rozwijają i możliwych opcji będzie systematycznie przybywać. Zawsze warto w kampanii uwzględnić korzyści, które można osiągnąć przy zastosowaniu takiej formy wyrazu.

Autor: Maciej Misiąg

Literatura: Kocoń P. – „Plakat i afisz w działaniach public relations” w „Public relations w zarządzaniu firmą” – (red.) Tworzydło D. i Soliński T.

Foto: http://www.sxc.hu

Podobne wpisy:

Tagi:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.