Przedsiębiorczość akademicka – zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej – Portal PR - 24PR
Przedsiębiorczość akademicka – zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

17.10.2010 Kategoria: Przedsiębiorczość. Autor: admin

Przyczyn zainteresowania przedsiębiorczością akademicką można upatrywać w potrzebie poprawy statusu życiowego studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników naukowych. Zwiększają oni swoją aktywność poza uczelnią, gdzie poszukują dodatkowego źródła dochodów albo możliwości realizacji zainteresowań. Wciąż bardzo niskie nakłady finansowe ośrodków akademickich na badania, zmuszają naukowców do poszukiwania źródeł finansowania właśnie w gospodarce. Rosnąca na rynku konkurencja wymusza usprawnienie procesów produkcji, szybkich zmian w technologii, co sprawia, że przedsiębiorcy zwracają się do jednostek naukowych o pomoc w wypracowaniu coraz to nowszych rozwiązań technologicznych.

Spin off i spin out to nowe przedsiębiorstwa, które powstały w drodze usamodzielnienia się pracowników instytucji naukowej lub badawczej, studentów lub absolwentów w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów lub technologii, zależnych (SPIN OFF) lub niezależnych (SPIN OUT) od instytucji macierzystej.

Podstawowe bariery utrudniające transfer wiedzy i innowacji z jednostek naukowych do gospodarki to przede wszystkim brak znajomości funkcjonowania przedsiębiorstw
i prawnych uregulowań dotyczących komercjalizacji wyników badań.

By przełamać stereotypy i wyjść naprzeciw potrzebom rynku Fundacja „Fundusz Inicjatyw” realizuje w Łodzi projekt „Spin – Centrum II”, w ramach którego zorganizowane będą szkolenia: „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out”. Tematyka szkoleń będzie obejmowała, nie tylko ścieżki wchodzenia w działalność spin off i spin out, ale również elementy prawa pracy, podatków, tworzenia biznes planów i planów marketingowych, źródła finansowania działalności gospodarczej, zarządzanie małą firmą.

Projekt „Spin – Centrum II” skierowany jest do pracowników naukowych, studentów, doktorantów i absolwentów (w okresie 12 m-cy od daty ukończenia studiów), zamieszkałych lub pracujących na terenie woj. łódzkiego, deklarujących chęć rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Zapraszamy osoby zamieszkałe na terenach wiejskich. Zgłoszenia są przyjmowane do lutego 2011 r.

Szkolenia są bezpłatne, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl, pod numerem telefonu 42 633 23 20, 519 144 716 oraz w biurze projektu przy ul. Zachodniej 70 (IV piętro, p. 415D) w Łodzi od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 oraz podczas dyżurów sobotnich.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.