Rozstrzygnięcie konkursu „Gminą przyszłości” – Portal PR - 24PR
Rozstrzygnięcie konkursu „Gminą przyszłości”

20.10.2010 Kategoria: Ekologia, Konkursy. Autor: admin

Szczawnica, Reszel i Bieliny zwyciężyły w konkursie na najbardziej ekologiczną i prospołeczną gminę w Polsce i tym samym otrzymują tytuł „Gminy przyszłości 2010” oraz nagrody. Konkurs został zorganizowany w ramach Ogólnopolskiego Programu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych „Gaspol kibicuje klimatowi” pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.

W konkursie zgłoszone zostały 73 projekty z 34 gmin z całej Polski. Jury oceniało projekty w dwóch kategoriach: Ekologia i Społeczeństwo. W kategorii Ekologia zwyciężyła Szczawnica (woj. małopolskie), a w kategorii Społeczeństwo, ex aequo zwyciężyły projekty zgłoszone przez gminę Bieliny (woj. świętokrzyskie) i Reszel (woj. warmińsko-mazurskie). Jury konkursu wyróżniło ponadto projekty zgłoszone przez gminy: Wisznice, Wierzchosławice, Jaworzno, Dzierzgoń, Słupsk, Sanok, Racibórz, Łapy, Rzeszów, Mściwojów, Grodzisk Mazowiecki i Przywidz. 10 najlepszych projektów zostanie opisanych i wydanych w formie raportu „Ranking dobrych praktyk”.

„Konkurs unaocznił, że w Polsce już dziś jest wiele gmin, które aktywnie poszukują nowych możliwości inwestycji w przyjazne środowisku źródła energii, w zrównoważony rozwój. To ważne, aby pokazywać te dobre praktyki, jako bodziec do działań dla innych” – powiedział Sylwester Śmigiel, Prezes Zarządu Gaspol S.A., inicjatora konkursu. „Duże zainteresowanie konkursem sprawiło, że będzie jego druga edycja w kontynuacji naszego projektu, który nosi nazwę Forum Efektywnej Energii – FREE” – dodaje Prezes Śmigiel. 

Ekologiczna Szczawnica
Szczawnica zwyciężyła w kategorii Ekologia zgłaszając projekt, w ramach którego gmina powołała niezależne Stowarzyszenie „EKO Szczawnica”, którego celem było zamontowanie około 2000 kolektorów słonecznych u mieszkańców indywidualnych. Inicjatywa objęła dostawę i montaż kompletnych instalacji solarnych dla gospodarstw domowych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania. Stowarzyszenie to skupia dziś przeszło 380 członków, którzy są aktywnie zaangażowani w realizację programu.

„Projekt zgłoszony przez Szczawnicę wyróżnia imponująca skala realizacji, silne zaangażowanie samorządu i lokalnej społeczności w jego realizacji. Gmina w sposób efektywny wykorzystała dostępne środki na sfinansowanie kolektorów słonecznych” – uzasadnia decyzję jury Andrzej Chodacz, kierownik programu „Gaspol kibicuje klimatowi. „Szczawnica jest pozytywnym przykładem Gminy Przyszłości, którą wyróżnia silna motywacja do podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju” – dodaje Chodacz.

Prospołeczne Bieliny i Reszel
Bieliny nagrodzono za projekt „Centrum Tradycji i Tradycji Gór świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego krzyża”, w ramach którego rewitalizacji poddanych zostało 6 zabytkowych obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Bieliny i Nowa Słupia. Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu oraz poprawa warunków życia lokalnej społeczności m.in. poprzez zwiększenie liczby miejsc pracy w gminie. „Projekt Bielin wyróżnia kompleksowe, długofalowe i przemyślane podejście. To doskonały przykład na to, w jaki sposób gmina może wykorzystać dostępne w danym regionie możliwości, by aktywizować lokalną społeczność i tym samym przyczynić się do poprawy jakości życia jej mieszkańców” – komentuje dr Andrzej Hałasiewicz, juror konkursu. 

Reszel został wyróżniony za udział w „Międzynarodowym Stowarzyszeniu Miast Cittaslow”, którego celem jest promowanie i rozpowszechnianie kultury dobrego życia poprzez badania, eksperymentowanie i stosowanie rozwiązań dotyczących organizacji miasta. W ramach projektu gmina podejmuje liczne działania m.in. na rzecz ochrony środowiska, rozwoju infrastruktury miejskiej, promowania lokalnych produktów i turystyki. „Reszel udowadnia, że każda gmina, bez względu na swoją wielkość i budżet, może realizować ważne, także międzynarodowe projekty. Przede wszystkim liczy się motywacja do działania i zaangażowanie” – dodaje dr Hałasiewicz.

Jury konkursu oceniało wnioski w oparciu o takie kryteria, jak nowoczesność zastosowanych rozwiązań, oryginalność, znaczenie inwestycji dla rozwoju lokalnej społeczności, spectrum korzyści wynikających z projektu, efektywność oraz kompleksowość podejmowanych działań. W skład jury weszli eksperci w dziedzinie energetyki, socjologii, pozyskiwania środków unijnych oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii:

  • dr inż. Arkadiusz Węglarz, członek Krajowej Agencji Poszanowania Energii
  • dr  Andrzej Hałasiewicz, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zastępca dyrektora Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • mgr inż. Artur Michalski, Group Grupa Doradztwa Europejskiego, były Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
  • mgr Kamil Dolata, Gaspol
  • mgr Bożena Wróblewska, Gaspol
  • mgr Andrzej Chodacz, kierownik programu „Gaspol kibicuje klimatowi”.

Skrócony opis wszystkich wyróżnionych w konkursie projektów znajduje się na stronie www.kibicujklimatowi.pl.

Ogólnopolski Program na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych „Gaspol kibicuje klimatowi” – celem programu jest edukacja polskiego społeczeństwa na temat wykorzystania nowoczesnych rozwiązań energetycznych i ich roli w redukcji emisji szkodliwych gazów CO2 do atmosfery. Zadaniem programu jest również aktywizowanie gmin, powiatów i społeczności lokalnych do podejmowania inicjatyw proekologicznych jako istotnych dla zrównoważonego rozwoju poszczególnych regionów. Program jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.

Cele i założenia programu „Gaspol kibicuje klimatowi” będą kontynuowane w ramach Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE), będącego częścią europejskiej inicjatywy. Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na ograniczony dostęp do nowoczesnych, efektywnych oraz bezpiecznych rozwiązań energetycznych na terenach pozamiejskich. Inicjatywa FREE została zapoczątkowana przez firmę SHV Gas – globalnego lidera rynku LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas).  

<Patroni instytucjonalni programu „Gaspol kibicuje klimatowi”:

– Ministerstwo Gospodarki (MG)
– Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE)
– Związek Powiatów Polskich (ZPP)
– Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW)
– Polska Organizacja Gazu Płynnego (POGP)

Inicjatorem programu jest firma Gaspol S.A.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.