Ukraiński producent rolny planuje debiut na rynku NewConnect – Portal PR - 24PR
Ukraiński producent rolny planuje debiut na rynku NewConnect

21.10.2010 Kategoria: Rynek kapitałowy. Autor: admin

Agroliga Group PLC zarejestrowana na Cyprze spółka holdingowa działającej na Ukrainie grupy produkującej olej słonecznikowy, prowadzącej uprawę zbóż oraz hodowlę była mlecznego – planuje wejść na rynek NewConnect prowadzony przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Spółka zamierza wcześniej przeprowadzić prywatną emisję akcji, z której chce pozyskać do 1 mln EUR. Pozyskane środki Agroliga zainwestuje w modernizację parku maszynowego oraz nowoczesny kompleks hodowlany. Debiut planowany jest na przełom 2010 i 2011 roku. Autoryzowanym Doradcą Spółki został WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o.

 Agroliga Group PLC z siedzibą na Cyprze posiada spółki zależne działające na rynku ukraińskim od początku lat 90. W jej skład wchodzi pięć spółek ukraińskich oraz jedna holdingowa z siedzibą na Cyprze.

– „Od początku naszego istnienia Agroliga Group PLC intensywnie się rozwija. Zdobyliśmy zaufanie odbiorców oraz rynku w najbliższym otoczeniu. Widzimy potencjał rozwoju w produkcji oleju roślinnego, jednakże potrzebujemy kapitału aby móc w tym kierunku iść. Problemem, z jakim spotykają się ukraińskie przedsiębiorstwa to brak dostępu do źródeł finansowania. Problem ten nasilił się w wyniku kryzysu poprzez zmniejszenie kwoty bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Stąd postanowiliśmy wejść na giełdę w Polsce. Wybór ten nie jest przypadkowy, skłoniło nas do niego kilka czynników, przede wszystkim bliskość terytorialna oraz m.in. dobre warunki do rozwoju spółek giełdowych i ogólnie handlu. Zanim zadebiutujemy na rynku NewConnect, który ma nieco łagodniejsze wymogi dla spółek niż rynek regulowany, zamierzamy przeprowadzić private placement, z której chcemy pozyskać do 1 mln euro. Środki te pomogą nam w zakupie drugiej linii produkcyjnej oleju słonecznikowego – pierwszą uruchomiliśmy dzięki własnym nakładom inwestycyjnym, oraz w zwiększenie pogłowia krów mlecznych.” – mówi Oleksander N. Berdnik, Prezes Rady Dyrektorów i współzałożyciel Agroliga Group PLC.

WYNIKI FINANSOWE
Spółki zależne Agroliga Group PLC od początku działalności generują wysoki poziom przychodów ze sprzedaży oraz stale rosnący zysk netto. Na koniec 2009 r. spółki te wypracowały 2,3 mln EUR przychodów ze sprzedaży oraz blisko 530 tys. EUR zysku netto. Na koniec bieżącego roku Grupa prognozuje osiągnięcie skonsolidowanych przychodów na poziomie 5,6 mln Euro oraz skonsolidowanego zysku netto na poziomie 766 tys. EUR.

– „Przede wszystkim chcemy zwiększyć procentowy udział w przychodach Agroligi produkcji oleju słonecznikowego, stąd potrzeba zwiększenia mocy produkcyjnej i inwestycji w drugą linię produkcyjną. Jednocześnie będziemy zmniejszać udział produkcji zbóż w strukturze przychodów tak, aby do końca 2014 roku wynosił on nie więcej niż 15 procent. Jeśli zaś chodzi o trzeci filar naszej działalności – produkcję mleka i mięsa, to wg danych Ministerstwa Polityki Rolnej Ukrainy, to popyt głównie na mleko będzie się stale zwiększał. W związku z niedoborem przetworów mlecznych na rynku, już teraz obserwujemy wysoki potencjał wzrostu tej branży. Stąd w naszej strategii założenie o skierowaniu sprzedaży mleka bezpośrednio do miejscowych przetwórców.” – mówi Oleksander N. Berdnik, Prezes Rady Dyrektorów Grupy Agroliga.

Grupa Agroliga to ukraińskie przedsiębiorstwo rolno – spożywcze zajmujące się produkcją oleju słonecznikowego, uprawą zbóż oraz hodowlą bydła mlecznego.
W skład Grupy wchodzi pięć spółek:

– Agroliga Group PLC jest spółką holdingową z siedzibą na Cyprze, która będzie Emitentem podczas oferty private placement.
– Agroliga działająca na terenie Ukrainy, zajmująca się produkcją roślinną;
– Mechnikovo spółka działa na terenie Ukrainy i specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego oraz produkcji roślinnej;
– Agrokom Novaj Vodolaga działająca na terenie Ukrainy spółka zajmująca się produkcją oleju słonecznikowego;
– PLC Liga A ukraińska spółka świadcząca sprzedaż i usługi handlowe na rzecz pozostałych spółek z Grupy;

Grupa Agroliga planuje na przełomie 2010 i 2011 roku zadebiutować na rynku NewConnect zarządzanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Debiut poprzedzi oferta private placement, z której Spółka chce pozyskać do 1 mln euro. Środki te zostaną przeznaczone na modernizację parku maszynowego, zwiększenie mocy produkcyjnych oraz na kompleks hodowlany.
Więcej informacji: www.agroliga.com.ua

WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.