Zunifikowana komunikacja i praca grupowa stały się częścią życia korporacyjnego – Portal PR - 24PR
Zunifikowana komunikacja i praca grupowa stały się częścią życia korporacyjnego

29.10.2010 Kategoria: Badania rynkowe. Autor: admin

Zalety narzędzi zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej (Unified Communications and Collaboration – UCC) są w polskich i europejskich firmach coraz wyżej cenione: manager wysokiego szczebla (C-level Executive) wykorzystuje ich średnio cztery do pięciu dziennie. Ze względu na poziom zwrotu z inwestycji (ROI) oraz szacowaną oszczędność kosztów, firmy planują w ciągu nadchodzących miesięcy zwiększyć swoje budżety przeznaczone na wykorzystanie narzędzi UCC.

W przeprowadzonym ostatnio przez międzynarodową firmę doradczą, Frost & Sullivan, badaniu pt. Decyzje inwestycyjne dotyczące narzędzi komunikacji zunifikowanej i pracy grupowej podejmowane przez managerów wysokiego szczebla w Europie, analitycy określili nastawienie oraz strategiczne podejście członków kadry zarządzającej, także w Polsce, do tych narzędzi. W ramach badania mierzono poziom świadomości i wykorzystania narzędzi oraz oceniono plany związane z przyszłym wykorzystaniem narzędzi komunikacji zunifikowanej  i pracy grupowej w organizacjach. Badanie wskazuje także na wiodące firmy z branży UCC.

„Członkowie kadry zarządzającej są w pełni świadomi korzyści, jakie mogą im zapewnić narzędzia UCC. W konsekwencji 46% respondentów planuje zwiększenie budżetu na te cele w ciągu najbliższych 12 miesięcy” – stwierdza Dorota Oviedo, analityk Frost & Sullivan z zespołu Unified Communications and Collaboration, współautorka badania. „Respondenci najczęściej wymieniali komunikatory internetowe (73%), monitorowanie dostępności (71%) oraz narzędzia do obsługi portali społecznościowych (63%) jako najpopularniejsze narzędzia, wykorzystywane na co dzień przez top managerów”. W polskich firmach ceni się ponadto konferencje głosowe (67% badanych).

Wyniki raportu pozwalają nakreślić wyraźny obraz szybko rozwijającego się rynku. „Wiele firm planuje rozszerzyć zakres wykorzystywania konkretnych narzędzi UCC, od 36% jeżeli chodzi o telepresence do prawie 60% w przypadku wideokonferencji” – dodaje Anna Kuberacka, analityk zespołu Customer Research Frost & Sullivan i druga z autorek niniejszego badania. „Większość organizacji, które obecnie nie używają tych narzędzi, planuje ich wprowadzenie w ciągu najbliższych 12 miesięcy lub w nieco dłuższej perspektywie 2-3 lat”.

Ponad połowa firm (65%) przeznacza do 30% swoich całkowitych wydatków na IT i telekomunikację, a prawie 60% organizacji wydaje do 20% tego budżetu na nowe technologie i usługi. „Do najważniejszych powodów zwiększania w przyszłości budżetu na narzędzia UCC należy wzrost produktywności (46%)” – wyjaśnia Anna Kuberacka. – „Dyrektorzy jako główne czynniki wskazywali również ograniczenie podróżowania (43%), redukcję kosztów (35%) oraz postęp technologiczny (35%)”.

Rynek narzędzi UCC jest wysoce konkurencyjny. Większość organizacji korzysta z usług więcej niż jednego dostawcy, a duża część firm (ponad 40%) korzysta z usług co najmniej czterech dostawców. „Świadomość dotycząca głównych uczestników rynku jest wysoka, jednak wykorzystanie usług jest mocno podzielone pomiędzy różnych dostawców” – zauważa Dorota Oviedo. – „Nie ma wyraźnego lidera jeśli chodzi o ogólny udział w rynku”. W Polsce największą rozpoznawalnością cieszą się Hewlett-Packard, Microsoft oraz Telekomunikacja Polska i Google Apps.

Badanie Frost & Sullivan wyraźnie potwierdziło, że pozytywne postrzeganie narzędzi UCC przez top managerów wspiera wprowadzanie tego typu rozwiązań przez firmy, które dzięki temu zyskują przewagę konkurencyjną. Gracze na rynku narzędzi UCC, włączając sprzedawców, dostawców usług i partnerów dystrybucyjnych, w ciągu najbliższych lat mogą z pewnością liczyć na zwiększone przychody dzięki rozwojowi rynku i znaczącym możliwościom wzrostu.

Frost & Sullivan,

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.