Być zadowolonym – Polak potrafi – Portal PR - 24PR
Być zadowolonym – Polak potrafi

23.11.2010 Kategoria: Badania rynkowe. Autor: admin

Zaskakująco optymistyczne wyniki badania „Philips Index 2010. Jakość życia Polaków” pokazują, że procent Polaków zadowolonych ze swojego samopoczucia jest wyższy niż w wielu krajach Unii Europejskiej. 

W badaniu przeprowadzonym przez TNS OBOP poruszono zagadnienia związane ze zdrowiem, samopoczuciem, życiem rodzinnym i zawodowym oraz podejściem do nowych technologii. Ogólny indeks zadowolenia Polaków wynosi 65%, stawiając nas w czołówce 23 krajów świata zbadanych na zlecenie Philips. Wyniki Raportu dowodzą, że cenimy sobie wzrost jakości życia oraz oczekujemy jego dalszego polepszenia.

Celem powstania Raportu było zbadanie czy Polacy są zadowoleni z różnych aspektów życia oraz jakie metody stosują, aby poprawić swoje zdrowie i samopoczucie. “Badanie Philips Index 2010 jest wy–jątkowe, ponieważ po raz pierwszy zostało poddane analizie tak szerokie spektrum zachowań, które mają wpływ na jakość życia. Zagadnienia ujęte w Raporcie poruszają m. in. kwestie społeczne
i środowiskowe, a także omawiają nowoczesne technologie i ich wpływ na nasze życie”
mówi Karol F. Kaliszewicz, Dyrektor Marketingu Philips Polska.

Subiektywna jakość życia
Raport ukazuje deklaracje Polaków dotyczące subiektywnej jakości swojego życia. Uzyskane wyniki nie są obiektywną oceną zdrowia, rzeczywistego wpływu nowych technologii na życie, dostępności do lekarza lub problemów z uzyskaniem pracy, ale interesującym wskaźnikiem w jakich obszarach życia Polacy czują się lepiej bądź gorzej.

Wyniki Raportu pokazują, że powinniśmy zmienić dotychczasowe postrzeganie nas – Polaków, jako społeczeństwa wiecznie niezadowolonego z życia, mającego ciągłe problemy z rodziną, pracą czy zdrowiem. Zebrane odpowiedzi wyraźnie potwierdzają koniec pewnej „kultury narzekania” wywodzącej się z czasów PRL. Eksperci ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej podkreślają, że proces mentalnej transformacji Polaków oraz świadomość bycia pełnoprawnymi Europejczykami
są najbardziej widoczne w grupie młodych Polaków (18-24 lat). „Młodzi są grupą największych optymistów. Przejawia się to w analizie ich wypowiedzi zarówno, gdy mówią o zdrowiu i długości życia, jak i o dobrych relacjach z bliskimi. Niestety – badanie pokazuje równocześnie, że nie wykonują badań profilaktycznych – być może dlatego, że aż 74% z nich pokłada duże nadzieje w postępie technologicznym w medycynie” – mówi Michał Pozdał, politolog i specjalista profilaktyki społecznej. Optymizm młodych dotyczy również ciała. Młodzi ludzie są zadowoleni ze swojej sylwetki i nie chcą chudnąć – co stoi w sprzeczności z opinią, jakoby młodzież miała największą obsesję na punkcie wyglądu.

Nowiki technologiczne a jakość życia
Nasycenie naszego rynku nowinkami technologicznymi i obecność w życiu codziennym technologii teleinformatycznych: e-zakupów, e-urzędów, e-randek, e-społeczności – to pewnego rodzaju bariera dzieląca Polaków, pod względem stopnia optymizmu w spojrzeniu na zdobycze XXI w. Entuzjazm wobec nich jest najlepiej widoczny u osób młodych – wychowanych na telefonach komórkowych, odtwarzaczach mp3 i Facebooku. Młodzi dostrzegają tu jednak pewne zagrożenia – w grupie 18-24 lat najwięcej respondentów uznało, że portale społecznościowe odmieniły ich życie, jednocześnie określając je jako najbardziej naruszające ich prywatność. Nowości technologiczne spełniają również ważną rolę w życiu codziennym starszych Polaków – w szczególności w momencie narodzin pierwszego dziecka (urządzenia domowe takie jak: miksery, mikrofale, automatyczne nianie bardzo ułatwiają codzienne życie z małym dzieckiem). Ogółem 60% badanych uważa, że nowe technologie zmieniły ich życie na lepsze. „Moment wejścia w wiek 25-34 lat jest przełomowy dla młodych. Zaczyna się praca, często pojawia się do spłacenia kredyt, a kończy czas imprez i romantycznych poszukiwań. Dlatego w tym okresie, w porównaniu z młodymi w wieku 18-24 lata, zwiększa się poziom stresu. Nowe technologie pozwalają im codziennie być w kontakcie ze starymi przyjaciółmi, pomimo częstego oddzielenia związanego z przeprowadzką lub podjęciem pracy” mówi dr Jacek Wasilewski, adiunkt kulturoznawstwa na SWPS.

Życie zawodowe
Ciekawe przedstawiają się wyniki dotyczące życia zawodowego. Jedynie co dziesiąty z nas jest z niej niezadowolony, jednak jeśli chodzi o zarobki to grupa ta jest zdecydowanie większa (1/3 niezadowolonych). Po 50 roku życia zwiększa się dysproporcja pomiędzy pracą a dobrym samopoczuciem, coraz bardziej zauważalne jest wypatrywanie upragnionej emerytury. Dla prawie 1/3 kobiet praca i kariera nie są wy–znacznikiem dobrego samopoczucia. Traktując je jako kwestie drugorzędne, grupa ta realizuje się poświęcając czas rodzinie i wychowaniu dzieci.

Stereotypy płciowe determinują również formy spędzania wolnego czasu przez Polaków. Panie spędzają go głównie z rodziną, panowie oddają się swojemu hobby. Okazuje się zatem, że dla kobiet czas wolny oznacza opiekę nad dziećmi i przebywanie w gronie najbliższych. Mężczyźni wolą odpoczywać, odcinając się od wszystkich, aby być w tym czasie rzeczywiście „wolnym”. Najlepszym sposobem na relaks dla nich jest oglądanie telewizji. „To właśnie takie spędzanie wolnego czasu, jako najlepszy sposób na rozładowanie stresu, mężczyźni deklarują częściej, niż podejmowanie aktywności fizycznej. Odmienna edukacja przez media i stereotyp tego, co wypada mężczyźnie, a co kobiecie, wpływa również na postrzeganie kwestii odchudzania. Decydując się jednak na zrzucenie wagi, mężczyźni wolą więcej ćwiczyć, a kobiety ograniczyć jedzenie” mówi Małgorzata Ohme, psycholog SWPS.

Rodzina
To co wydaje się być niezmienne na przestrzeni lat, to nasz stosunek do rodziny. Biorąc pod uwagę różne aspekty swojego życia, Polacy są zadowoleni ze swojej sytuacji rodzinnej i relacji z przyjaciółmi (96% badanych jest z nich zadowolona lub bardzo zadowolona). Zdecydowanie jest to obszar wyróżniający nas pośród innych krajów UE i świata, objętych badaniami Philips. Szczęśliwy Polak to taki, który oprócz dobrych relacji z bliskimi, rodziną i partnerem, ma w swoim najbliższym otoczeniu dostęp do opieki zdrowotnej (92%), pracy (77%) oraz czuje się bezpie–cznie (90%).

Wyniki Raportu potwierdzają, że Polacy uczynili wielki skok poprawiając stan swojego samopoczucia przez ostatnie dwie dekady. „Raport nie pozostawia wątpliwości, że Polacy cenią sobie wzrost jakości życia oraz oczekują jego dalszego polepszenia” podsumowuje Karol F. Kaliszewicz z Philips Polska.

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie www.jakzyjemy2010.pl.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.