Działania public relations w firmach międzynarodowych – Portal PR - 24PR
Działania public relations w firmach międzynarodowych

15.11.2010 Kategoria: Praktyka PR. Autor: Maciej Misiąg

Pozycja public relations w strukturze przedsiębiorstwa międzynarodowego wskazuje o znaczeniu, jakie firma przywiązuje do tego typu działań oraz rolę jaką pełnią one w procesie podejmowania decyzji strategicznych. Podporządkowanie działań PR określonemu stanowisku wynika z  rozwiązań organizacyjnych zastosowanych w organizacji. Struktura firmy bardzo czytelnie wskazuje o jej podejściu do zagadnień komunikacji z otoczeniem oraz roli public relations w wypełnianiu misji oraz osiąganiu ogólnych celów firmy.

Pierwszym krokiem w planowaniu działań public relations jest rozpoznanie stopnia wiedzy, opinii, postaw i zachowań tych grup otoczenia, które posiadają realny wpływ na funkcjonowanie organizacji. Zakres badań powinien być ściśle dostosowany m. in. do rodzaju działalności, wielkości, liczby oddziałów lub jednostek, zasobów finansowych i organizacyjnych. W kolejnym etapie należy ustalić cele, które firma będzie usiłowała osiągnąć. Cele działań public relations muszą rzecz jasna pokrywać się z misją firmy oraz jej celami strategicznymi. Przede wszystkim dotyczą one organizowania komunikacji i tym samym porozumienia między przedsiębiorstwem i jego otoczeniem.

Działania public relations przedsiębiorstw międzynarodowych dotyczą bardzo wielu elementów. Bardzo ważne jest określenie celów oraz grupy docelowej kampanii, wybór odpowiednich narzędzi PR, harmonogramu wykonania kolejnych zadań, a także wybór osób odpowiedzialnych za całość prac. Ważne dla firmy jest także skonstruowanie odpowiednich procedur na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych. Ponadto plan wymaga także opracowania budżetu potrzebnego do realizacji zaplanowanych działań. Sposoby gromadzenia funduszy bardzo wyraźnie wskazują na silny związek PR z działaniami marketingowymi i promocyjnymi w wielu przedsiębiorstwach. Taka sytuacja występuje najczęściej, gdy dział public relations znajduje się w strukturze np. działów marketingu lub promocji oraz gdy plan PR stanowi część planu marketingowego. Jest to zatem wynikiem rozwiązań organizacyjnych zastosowanych w danym przedsiębiorstwie. Warto zauważyć, że wysokość budżetów najczęściej nie powstaje na podstawie wydatków ponoszonych przez konkurencję. Duży wpływ mają na to trudności z określeniem budżetów u konkurencyjnych firm oraz brak związku kampanii z możliwościami finansowymi firmy, jej wizerunkiem i zaplanowanymi celami PR.

Bardzo dobrym posunięciem przedsiębiorstw międzynarodowych w sprawie poprawy komunikacji z konsumentami jest nawiązanie współpracy z agencją public relations. Wynajęcie firmy specjalizującej się w tych działaniach należy do decyzji strategicznych. Tym samym bardzo dużą część zabiegów wizerunkowych przejmuje na swoją odpowiedzialność firma zewnętrzna. Do bardzo częstych powodów angażowania agencji przez największe firmy międzynarodowe należą:

–     przedsiębiorstwa mające własny dział PR mogą potrzebować wysoce specjalistycznych działań z zakresu public relations, które są podejmowane sporadycznie lub których samodzielne prowadzenie wiązałoby się ze zbyt dużymi nakładami (np. przygotowanie kampanii lobbingowej);

–     kwestie związane z polityką public relations wymagają oceny osób postronnych, niezwiązanych z przedsiębiorstwem, i nowego spojrzenia na problemy firmy;

–     agencje, w efekcie wykonywania różnych zadań dla wielu klientów, dysponują dużą wiedzą i doświadczeniem;

–     w przypadku niezadowalających efektów współpracy można zmienić lub wypowiedzieć umowę z agencją PR;

Współpraca z renomowaną agencją public relations potrafi również przysporzyć firmie prestiżu oraz wiarygodności wśród odbiorców informacji, np. dziennikarzy, w kręgach finansowych lub rządowych. Agencje zatrudniają wykwalifikowanych specjalistów, dzięki czemu mają możliwość zagwarantowania pełnego wachlarza usług PR, a także wykonania prac niestandardowych. Przed podjęciem współpracy z agencją zarząd musi przeanalizować czynniki, które mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Firma zewnętrzna nie posiada wystarczającej wiedzy na temat obszarów działania firmy, codziennych operacji, produktów oraz pracowników. To może doprowadzić do braku zrozumienia potrzeb ze strony agencji. W dodatku dążenie do pełnej autonomii działań z obu stron może być źródłem powstawania licznych konfliktów. Warto ponadto zauważyć, że korzystanie przez firmę z własnego personelu pozwala na duże oszczędności, w stosunku do zobowiązań wobec zewnętrznej firmy. Fakt ten sprawia, że sytuacja finansowa organizacji często ma decydujący wpływ na podjęcie współpracy z agencją lub też odstąpienie od niej.

Ciągły rozwój marketingu oraz public relations sprawił, że na rynku pojawiła się bardzo duża liczba agencji PR. Większość z nich oferuje pełną obsługę, lecz niektóre rozwinęły się nawet w kierunku ścisłej specjalizacji. Część firm zajmuje się wykorzystaniem poszczególnych narzędzi public relations, inne natomiast oferują ułatwienie komunikacji z wybranymi grupami otoczenia. W takiej sytuacji każda firma ma ogromne pole manewru w wyborze odpowiedniej agencji, która zapewni najlepszą efektywność w osiąganiu zamierzonych celów. Do najbardziej popularnych zadań powierzanych przez przedsiębiorstwa międzynarodowe należą: organizowanie imprez firmowych, obsługa wydarzeń specjalnych, pośrednictwo między firmą a mediami, prowadzenie kampanii public relations, doradztwo w obliczu sytuacji kryzysowej, wykonanie projektu graficznego czy też różnego rodzaju materiałów, takich jak plakaty, ulotki, nagrania radiowe czy telewizyjne.

Autor: Maciej Misiąg

Literatura:

Żbikowska A. – „Public relations: strategie firm międzynarodowych w Polsce”.

Foto: http://www.sxc.hu

Podobne wpisy:

Tagi:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.