Ekologia w praktyce – Portal PR - 24PR
Ekologia w praktyce

30.11.2010 Kategoria: Ekologia. Autor: biuro prasowe

Stosowanie proekologicznych rozwiązań to dziś priorytet w kształtowaniu polityki wielu przedsiębiorstw. Amerykańska firma Armstrong może uważać się za pioniera w tej dziedzinie, ponieważ od 150 lat z powodzeniem wspiera ekorozwój.

Firma Armstrong, światowy lider w projektowaniu i produkcji sufitów podwieszanych, wyrasta na autorytet w kategorii firmy społecznie odpowiedzialnej. Zakrojona na szeroką skalę aktywność proekologiczna stała się już niemal wizytówką firmy. Obszar ekodziałalności obejmuje zarówno świadomie prowadzoną, wewnętrzną politykę środowiskową, jak i wspieranie projektów zewnętrznych, mających na celu ochronę otoczenia.

Wewnętrzne unormowania

Pierwsze działania proekologiczne firma Armstrong podjęła już w 1860 roku. Ich celem było opracowanie procesu, który umożliwiłby odzyskiwanie odpadów korkowych. Powodzenie projektu doprowadziło do powstania nowego produktu, który znany jest do dziś jako linoleum. Obecnie firma Armstrong działa zgodnie
z unormowaną polityką wewnętrzną, opartą na CSR i zrównoważonym rozwoju. Swoje cele skierowała przede wszystkim na badania nowych technologii, wybór jak najmniej szkodliwych źródeł energii i materiałów oraz wytwarzanie produktów zgodnych z oczekiwaniami konsumentów i bezpiecznych dla środowiska.
O rzeczywistych wynikach wdrażanych projektów świadczy fakt uzyskania przez Armstrong wielu certyfikatów, m.in. ISO 14001 oraz ISO 9001 – pierwszy potwierdza zaangażowanie w dbałość o środowisko naturalne, drugi natomiast potwierdza wysoką jakość wyrobów.

Eko-rozwiązania

Produkty firmy Armstrong projektowane są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz materiałów przyjaznych dla otoczenia. Do produkcji sufitów podwieszanych używa się surowców odnawialnych, jak również tych, które
w środowisku naturalnym występują w dużych ilościach (m.in.: biorozpuszczalna wełna mineralna, perlit, skrobia naturalna, papier, glina). Ważnym składnikiem nowych produktów są ponadto zużyte sufity podwieszane oraz odpady powstające podczas montażu. W sufitach mineralnych zawartość odzyskanych surowców wynosi aż do 82%, w sufitach metalowych – 30%, natomiast w systemach zawieszeń 25%.

W wybranych krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, funkcjonuje program odbierania zużytych sufitów oraz odpadów powstałych podczas montażu, które są następnie ponownie przetwarzane. Do dziś procesowi przetworzenia poddane zostało 8 mln m2 zdemontowanych produktów. Dzięki temu, na wysypiska śmieci trafiło o 40 tys. ton mniej odpadów. Program recyklingu sufitów spowodował ponadto oszczędności energii rzędu 45 milionów kWh – to moc, która wystarczyłaby na funkcjonowanie standardowego gospodarstwa domowego przez 3 lata!

Przede wszystkim działać

Armstrong czynnie wspiera projekty chroniące środowisko naturalne. Od 1998 roku uczestniczy w Projekcie Redukcji Emisji Gazów, którego głównym założeniem jest ograniczenie zużycia energii w trakcie wytwarzania produktów. W efekcie,
w ciągu jednego roku udało się zredukować emisję CO2 o ponad 120 mln kg. Ponadto firma angażuje się w projektowanie i realizowanie budynków inteligentnych oraz przyjaznych dla środowiska. Są to obiekty, które m.in. czerpią energię ze źródeł naturalnych, takich jak: studnie głębinowe, wiatraki czy baterie słoneczne. Doskonałym przykładem jest główna siedziba przedsiębiorstwa zlokalizowana w Lancaster, w Pensylwanii, która w 75% napędzana jest energią wiatrową.

Czy wiesz, że…?

W ostatnim czasie firma Armstrong weszła w skład Brytyjskiej Rady na Rzecz Budownictwa Proekologicznego, jest również członkiem-założycielem Rad na Rzecz Budownictwa Proekologicznego w Stanach Zjednoczonych oraz Indiach,
a także członkiem Rad w Kanadzie, Chinach i Austrii. W 2007 roku budynek głównej siedziby Armstrong w Lancaster (Pensylwania, USA) uzyskał certyfikat Platynowego Budynku LEED-EB (dla budynku istniejącego) – najwyższą
i najtrudniejszą do uzyskania ocenę.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) to amerykański, wielokryterialny system oceny budynków, który został wprowadzony przez organizację non-profit USGBC (US Green Building Council), której celem jest promowanie i wyznaczanie standardów budownictwa ekologicznego, stanowiącego obecnie główny kierunek w branży budowlanej. Oceną obejmowane są istniejące
i powstające budynki komercyjne, mieszkalne, otoczenie i wnętrza obiektów. Ocenianemu budynkowi przyznawane są punkty (maksymalnie 100), na podstawie których określa się jeden z czterech poziomów certyfikowanych: LEED Certified, LEED Silver, LEED Gold i LEED Platinium.

Podobne wpisy:

Tagi:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.