EtycznaLinia.pl – narzędzie do wykrywania przestępstw i nadużyć w firmie – Portal PR - 24PR
EtycznaLinia.pl – narzędzie do wykrywania przestępstw i nadużyć w firmie

23.11.2010 Kategoria: FIRMA, INTERNET. Autor: biuro prasowe

Troska o najwyższe standardy pracy, promowanie kultury biznesowej, rzetelności i zgodności z ładem korporacyjnym jest jednym z priorytetów każdej jednostki organizacyjnej.

Dlatego istotnym wymogiem zapewnienia bezpiecznej działalności firmy jest posiadanie przez nią systemu umożliwiającego pozyskiwanie, weryfikację oraz analizę informacji na temat zaistniałych lub mogących mieć miejsce wewnętrznych nieprawidłowości natury etyczno-moralnej i prawnej.

Pozyskanie takich danych w ich wczesnej fazie, może w znacznym stopniu dopomóc w podjęciu szybkich i skutecznych działań na rzecz likwidacji zaistniałych problemów i zażegnaniu niebezpieczeństwa utraty prestiżu przez firmę.
Jak wskazują doświadczenia jednym z głównych źródeł pozyskania wiedzy na ten temat nieprawidłowości zachodzących w obszarze instytucji są pracownicy, dostrzegający zagrożenia dla firmy. Bardzo często nie dzielą się swoją wiedzą z przełożonymi pozostając w dylemacie – jak wykorzystać swoją wiedzę do wyeliminowania nieetycznych, niemoralnych i przestępczych zachowań w firmie.

Pomocą przy rozwiązaniu tego problemu jest EtycznaLinia.pl – stworzona przy współpracy ze specjalistami, EtycznaLinia.pl to usługa dostępna 24 h/ 7 dni w tygodniu. Obejmuje następujące zorganizowane i zarządzane kanały łączności:

– infolinię telefoniczną
– bezpieczną stronę www
– skrytkę pocztową
– spotkania bezpośrednie z pracownikami przekazującymi informacje

EtycznaLinia.pl umożliwia:
PRACOWNIKOWI:
– bezstresowe i bezpieczne zgłaszanie problemów poza strukturą, w której funkcjonuje;
– dostępność do alternatywnych kanałów łączności, w tym po godzinach pracy,
– anonimowość, jeśli sobie pracownik tego życzy;
– swobodne wyrażanie swoich opinii i wątpliwości;

– pewność, że zgłoszona przez niego informacja zostanie przeanalizowana i przekazana do kompetentnych osób w organizacji, w której pracuje.

PRACODAWCY:
– wzmocnienie systemu bezpieczeństwa firmy i ładu korporacyjnego;
– ochronę dobrego imienia firmy;
– poprawę procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym;
– ujawnianie oraz szybkie i skuteczne zapobieganie nadużyciom;
– wzrost poczucia odpowiedzialności za firmę wśród pracowników;
– skuteczniejsze i efektywniejsze zarządzanie firmą.

W ramach programu EtycznaLinia.pl oferujemy ponadto:
– stworzenie i wdrożenie bezpiecznego systemu ujawniania informacji wewnątrz organizacji (bez mediów, policji czy prokuratury);
– opracowanie procedur postępowania w przypadku wykrycia zachowań nieetycznych;
– przeszkolenie pracowników oraz przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących etycznych zachowań.

Podobne wpisy:

Tagi: ,Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.