ING Bank Śląski zwiększył zysk netto o 18% – Portal PR - 24PR
ING Bank Śląski zwiększył zysk netto o 18%

14.11.2010 Kategoria: bankowość. Autor: ipis

Po trzech kwartałach 2010 roku zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 561,4 mln zł, co oznacza wzrost o 18% w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. Przychody ogółem wzrosły o 5% do poziomu 2 037 mln zł. W trzecim kwartale ING Bank Śląski konsekwentnie zwiększał portfel kredytowy, depozytowy oraz pozyskiwał nowych klientów.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2010 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

• przychody ogółem wzrosły o 5% do 2 037 mln zł,

• koszty ogółem wzrosły o 6% do 1 201,4 mln zł,

• wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 3% do 835,6 mln zł,

• zysk brutto wzrósł o 18% i wyniósł 693,1 mln zł,

• zysk netto wzrósł o 18% i wyniósł 561,4 mln zł,

• wskaźnik koszty/przychody wyniósł 59%,

• udział kredytów zagrożonych na koniec września br. wyniósł 4,8%, w porównaniu ze średnią na rynku dla banków komercyjnych wynoszącą 8,1%,

• wskaźnik wypłacalności wyniósł 13,3%, w porównaniu z 8% wymaganymi przez nadzór bankowy.

Opublikowane wyniki pokazują wzrost we wszystkich strategicznych dla rozwoju banku obszarach działalności. Rośniemy po stronie kredytowej, notujemy przyrost depozytów oraz zdobywamy klientów ceniących sobie nowoczesne usługi bankowe. Osiągamy wzrost przychodów na podstawowej działalności i jednocześnie utrzymujemy koszty pod kontrolą. W efekcie po trzech kwartałach br. zysk netto banku wzrósł o 18% w ujęciu rocznym – powiedziała Małgorzata Kołakowska, prezes ING Banku Śląskiego.

Po stronie detalicznej koniec kwartału upłynął pod znakiem kampanii promocyjnej kredytów hipotecznych „Dojeżdżamy. Załatwiamy. Prowizji nie pobieramy”, co przyczyniło się do zintensyfikowania sprzedaży tego produktu. Cieszy nas dalszy wzrost rozpoznawalności banku w obszarze kredytów. Jednocześnie w segmencie klientów korporacyjnych kontynuowaliśmy wzrost portfela kredytowego. Nasza oferta dla Jednostek Samorządu Terytorialnego jest dobrze oceniana przez samorządy. To sprzyja nie tylko podpisywaniu nowych umów kredytowych, ale również skutkuje obsługą budżetów miast, czyli działalnością rozliczeniową oraz zarządzaniem środkami pieniężnymi. W ramach obszaru dużych firm nasza wiedza i doświadczenie sprawia, że uczestniczymy w największych transakcjach na polskim rynku – dodała Małgorzata Kołakowska.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w okresie trzech kwartałów 2010 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

• wzrost wartości kredytów o 16% do 31 002 mln zł,

– kredyty dla klientów detalicznych – wzrost o 26% do 11 556 mln zł, w tym 36-proc. wzrost kredytów hipotecznych do 7 536 mln zł,

– kredyty dla klientów korporacyjnych – wzrost o 10% do 19 446 mln zł, w tym dla klientów segmentu średnich i dużych firm – wzrost o 24% do 11 120 mln zł

• wzrost liczby klientów detalicznych o 212 tys. (8%) do 2,92 mln,

– wzrost liczby rachunków bieżących o 241 tys. (15%) do 1 855 tys. (w tym 710 tys. kont Direct),

– wzrost liczby kont oszczędnościowych OKO o 9% do 2 080 tys.,

• wzrost wartości depozytów o 3% do 48 404 mln zł

– środki powierzone klientów indywidualnych – wzrost o 5% do 38 208 mln zł,

– depozyty klientów korporacyjnych – wzrost o 11% do 15 816 mln zł.

Źródło: ING Bank Śląski

Podobne wpisy:

Tagi:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.