Jakość prawa administracyjnego w inwestycjach mieszkaniowych – Portal PR - 24PR
Jakość prawa administracyjnego w inwestycjach mieszkaniowych

17.11.2010 Kategoria: NIERUCHOMOŚCI, PRAWO. Autor: admin

Gdynia miastem przyjaznym inwestycjom mieszkaniowym
W Polsce 95% decyzji o warunkach zabudowy wydawanych jest z przekroczeniem terminu 2 miesięcy, określonego w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Na 52% z nich trzeba czekać dłużej niż rok. Opóźnienia w otrzymaniu decyzji administracyjnej znacząco wpływają na wzrost ceny 1m2 mieszkania. Takie wnioski płyną z ankiety przeprowadzonej przez Polski Związek Firm Deweloperskich wśród swoich członków.

Badanie dotyczyło czasu trwania postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie warunków zabudowy i pozwoleń na budowę obiektów budownictwa wielorodzinnego, procesowanych w latach 2008-2010. Biuro PZFD otrzymało ankiety od deweloperów realizujących inwestycje w 10 miastach wojewódzkich. Poniższa tabela prezentuje wyniki rankingu.

Miejsce w rankingu Miasto Liczba punktów
1. Gdynia 0
2. Gdańsk -2,5
3. Bydgoszcz -80,3
4. Kielce -110
5. Szczecin -115
6. Wrocław -129,5
7. Warszawa -144,5
8. Łódź -172,1
9. Poznań -180,2
10. Kraków -192,5

Analiza wyników pozwala wyciągnąć następujące wnioski:

W odniesieniu do decyzji o warunkach zabudowy:

  • Aż 95% decyzji wydawanych jest z przekroczeniem terminu określonego w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
  • Aż 52% decyzji wydawanych jest w terminie dłuższym niż rok

Dla pozwoleń na budowę czas procedury wygląda następująco:

  • Aż 47% realizowanych jest z przekroczeniem terminu określonego w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
  • Aż 26% realizowanych jest w terminie powyżej pół roku

Powyższe zestawienia obrazują jak wiele czasu potrzebnego do przygotowania inwestycji pochłaniają procedury związane z uzyskaniem warunków zabudowy. Proces inwestycyjny uległby znacznemu skróceniu, gdyby warunki zabudowy zastąpić planowaniem miejscowym” – powiedział Zbigniew Malisz, Dyrektor Generalny PZFD, Członek Zarządu.

Polski Związek Firm Deweloperskich wyliczył również jakie dodatkowe koszty ponoszą inwestorzy z tytułu przewlekłości procedur administracyjnych. Co istotne, są to koszty zwiększające cenę 1m2 mieszkania. Posługując się przykładem największego rynku mieszkaniowego w Polsce – Warszawy, przyjęto do wyliczeń :

  • średnią cenę 1 m 2 mieszkania – 8339 zł brutto (wg raportu REAS za III kw. b.r.)
  • udział wartości gruntu w wartości całego projektu – 17,5%
  • koszt kredytu inwestycyjnego – 8,35% w skali roku.
  • koszt finansowania wydatków związanych z przygotowaniem inwestycji określonych na 3% wartości inwestycji
  • koszty ogólne – 10% wartości inwestycji

W ciągu 12-to miesięcznej zwłoki w oczekiwaniu na decyzję administracyjną koszty budowy w przeliczeniu na 1 m2 mieszkania rosną o aż 420 zł brutto co stanowi 5% ceny. Tych kosztów można by uniknąć, gdyby terminy określone w Kodeksie Postępowania Administracyjnego były zachowywane.

Celem przeprowadzonej ankiety było uzyskanie obrazu rzeczywistego stanu polskiego prawa i sprawności działania organów administracji samorządowej. „Mimo, że w całej Polsce obowiązują te same przepisy, w różnych miastach są bardzo duże różnice w sprawności obsługi inwestorów. Pokazuje to, że z jednej strony można w miarę sprawnie działać
w ramach obowiązujących przepisów, z drugiej zaś – widać niedoskonałość prawa, które nagminnie lekceważone jest przez urzędy.”
– dodał Zbigniew Malisz.

Wyniki ankiety potwierdzają powszechny pogląd o niedoskonałości procedur przygotowania inwestycji budowlanych, zajmujących zbyt wiele czasu i znacząco wpływających na koszty w budownictwie mieszkaniowym. Szczególnie dobitnie uwidocznił się wpływ braku planów na czas przygotowania projektów a w konsekwencji – na koszty ich realizacji.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.