Prezes za długi nie odpowiada – Portal PR - 24PR
Prezes za długi nie odpowiada

29.11.2010 Kategoria: Zarządzanie. Autor: biuro prasowe

Choć brzmi to jak paradoks, czasem brak majątku spółki może uchronić członka zarządu przed zapłatą za długi upadającej firmy.

Jeżeli egzekucja wobec spółki z o.o. okaże się bezskuteczna, za jej zobowiązania odpowiadają solidarnie członkowie zarządu. Członek zarządu może jednak uwolnić się od tej odpowiedzialności, m.in. jeżeli wykaże, że pomimo niezgłoszenia na czas wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody, ponieważ i tak nie uzyskałby spłaty żądanej kwoty nawet w dniu, kiedy należało złożyć wniosek o upadłość.

Zdaniem Sądu Najwyższego członek zarządu uwolni się od odpowiedzialności także wówczas, gdy wykaże, że wierzyciel nie uzyskałby zaspokojenia z powodu braku wystarczającego majątku spółki, nawet gdyby we właściwym czasie wszczęto postępowanie upadłościowe lub układowe.

Szkoda wierzyciela, która jest warunkiem odpowiedzialności, występuje, gdy zgłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego spowodowałoby zaspokojenie wierzyciela w stopniu większym niż w przypadku zaniechania tych czynności. Szkodą jest różnica między tym, co wierzyciel mógł dzięki tym postępowaniom uzyskać, a rzeczywistym stanem zaspokojenia jego roszczeń.

Na podstawie miesięcznika „Spółka z o.o.”, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka.

Podobne wpisy:

Tagi:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.