Produkt Sunshine Garden otrzymał nagrodę BRUSSELS INNOVA 2010 – Portal PR - 24PR
Produkt Sunshine Garden otrzymał nagrodę BRUSSELS INNOVA 2010

29.11.2010 Kategoria: Targi. Autor: biuro prasowe

Produkt rozwijany przez SUNSHINE GARDEN S.A. – spółkę zależną od notowanego na rynku głównym GPW wehikułu Venture Capital  LST CAPITAL S.A. – otrzymał srebrny medal na 59 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS  INNOVA 2010 za Agrospieki – Ceramizowane Kompozyty Nawozowe, czyli nawozy o przedłużonym działaniu.

Jest to bardzo innowacyjny produkt, umożliwiający stosowanie nawozów w ogrodach przy domach jednorodzinnych nie częściej niż raz na 2-4 lata. Produkt ten może być również stosowany do uprawy ekologicznej oraz do rekultywacji terenów zdegradowanych ekologicznie. LST CAPITAL S.A. planuje w 2011 roku budowę zakładu produkcyjnego, który produkował będzie  Agrospieki. Również jego uruchomienie planowane jest na rok 2011. LST CAPITAL posiada w SUNSHINE GARDEN S.A. 72% akcji.

-„Tak istotne wyróżnienie najważniejszego produktu SUNSHINE GARDEN S.A. to dla nas bardzo cenna informacja na temat jego atrakcyjności i potencjału sprzedaży. Tym bardziej że targi Brussels Innova cieszą się bardzo wysokim prestiżem w skali światowej. Warto przy tym zwrócić uwagę, że obecnie nie ma na polskim ani europejskim porównywalnego produktu. Oferta zagranicznej i polskiej konkurencji obejmuje nawozy o działaniu do 9 miesięcy a najwyżej 1 roku. My zaoferujemy nawozy o działaniu od 2 do 3, a może nawet 4 lat. Dzięki temu, SUNSHINE GARDEN po kilku latach może zdobyć znaczące udziały na polskim rynku, którego wartość wynosi obecnie ok. 2,7 mld zł. A zważywszy na innowacyjność produktu docelowo na całym europejskim rynku. Otrzymana nagroda stwarza również szansę na jego skuteczne promowanie i sprzedaż poza Polską.” -– mówi Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A. – spółki dominującej wobec SUNSHINE GARDEN S.A.

Produkcja Agrospieków zostanie uruchomiona w 2011 roku. Zakład produkcyjny będzie zlokalizowany w tworzonym przez LST CAPITAL klastrze technologicznym w Powiecie Żarskim.

„Inwestycja zostanie sfinansowana w 20% ze środków własnych SUNSHINE GARDEN pochodzących z podwyższenia kapitału w tej spółce. Oczekujemy, iż niezbędne maszyny i urządzenia oraz technologia zostaną sfinansowane przy pomocy tzw. kredytu technologicznego, w wysokości około 6 mln zł, umarzanego nawet w 70% i refinansowanego ze środków unijnych.” -– mówi Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A. – spółki dominującej wobec SUNSHINE GARDEN.

Inwestycja w technologię agrospieków nawozowych i produkcję nawozów przez SUNSHINE GARDEN to jeden z elementów strategii LST CAPITAL obejmującej budowę klastra firm technologicznych – posiadających unikalne na polską i europejską skalę technologie możliwe do wprowadzenia do produkcji w ciągu kilku-kilkunastu miesięcy. Technologie te zastosowane są do produktów oferowanych na bardzo wzrostowych rynkach europejskich.

Podobne wpisy:

Tagi:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.