Raport dzienny NewConnect 25.11.2010 r. – Portal PR - 24PR
Raport dzienny NewConnect 25.11.2010 r.

26.11.2010 Kategoria: Rynek kapitałowy. Autor: admin

NCIndex pokonał poziom 64 pkt.
Dzisiejsze notowania rynku NewConnect miały trzy fazy. Na początku dominowała podaż, wywołując spadki. W kolejnych godzinach nastała stagnacja. Dopiero na koniec dnia byki wyciągnęły kurs do góry. Indeks przekroczył barierę 64 pkt., znajdując się bardzo blisko szczytu z zeszłego piątku.

Kurs otwarcia NCIndex wyniósł 63,82 pkt., wzrastając o 0,14% w porównaniu do wczorajszego zamknięcia. Przez pierwsze 2 godziny niedźwiedzie zdominowały rynek, sprowadzając notowania prawie do poziomu 63 pkt. Przez kolejne godziny NCIndex poruszał się w przedziale 63,30 – 63,50 pkt. Do godziny 15 nie miały miejsca żadne próby podwyższenia lub obniżenia notowań. Tak długi zastój w ASO należy do rzadkości. Ożywienie miało miejsce po godzinie 15. Rynek zdominowały byki, ostro ruszając na północ. Nie skończyło się na odrobieniu strat, lecz na wybiciu powyżej 64 pkt. Ostatecznie NCIndex zakończył notowania na poziomie 64,13 pkt., wzrastając o 0,63%.

Statystyki dnia

Na zamknięciu dzisiejszej sesji zaobserwowano 72 spółki zwyżkujące, 57 spółek zniżkujących oraz 45 spółek, których wartość akcji nie uległa zmianie (w tym na walorach 15 spółek nie było obrotu). Łączny obrót wyniósł 22 456 tys. zł*.

*Jeżeli w obrocie notowane są równocześnie akcje i prawa do akcji jednej spółki, to pod uwagę brany jest tylko kurs akcji.

Największy wzrost zanotowała spółka East Pictures (24,78%). Na dalszych miejscach znalazły się 3 spółki, które wczoraj traciły najwięcej: Blue Tax Group (20%), Intercapital Property Development (17,80%) oraz Premium Food Restaurants (16,84%). Łącznie 16 spółek osiągnęło dziś dwucyfrową stopę zwrotu.

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł)
East Pictures 24,78 1,43
Blue Tax Group 20,00 0,01
Intercapital Property Development 17,80 0,68
Premium Food Restaurants 16,84 0,32
Invista 15,38 0,16

 Na czele spadkowiczów uplasowała się spółka Milkpol, notując stratę o 17,87%. Zbliżoną zniżkę, bo o 17,48%, przyniósł wczorajszy debiutant – spółka Inwestycje.pl. Powyżej 10% straciły również:
E-Energo i ProxyAd.  

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł)
Milkpol 17,87 0,67
Inwestycje.pl-PDA 17,48 0,36
E-Energo 14,67 0,11
ProxyAd 13,67 0,19
Assetus 10,89 4,89

 Największe obroty podczas czwartkowej sesji uzyskały spółki: Euroimplant (1 447 tys. zł), Oponix.pl (1 310 tys. zł) oraz Site (1 232 tys. zł).

Informacje ze spółek

WSPÓŁPRACA I NOWE ZLECENIA

Liberty Group SA

(www.libertygroup.pl)

Spółka podpisała z firmą ABS Investment SA umowę partnerską, której przedmiotem jest uregulowanie ogólnych zasad współpracy, wzajemnego wspierania się i promocji usług. Celem działań jest umocnienie wizerunku oraz budowa wartości obydwu podmiotów. (Raport EBI)

Auxilium SA

(www.auxilium.com.pl)

Zarząd podpisał list Intencyjny z jedną z większych polskich firm audytorsko-księgowo-doradczo-szkoleniowych, spółką ECA Group. Głównym celem połączenia ma być zwiększenie kapitalizacji oraz zmiana platformy obrotu i przejście na rynek regulowany GPW, jak również powstanie znaczącego podmiotu w branży audytorsko-księgowo-doradczo-szkoleniowej. (Raport EBI)

Z ŻYCIA SPÓŁEK

SMT Software SA

(www.smtsoftware.com)

Spółka otrzymał zawiadomienie z kancelarii Kubas Kos Gaertner – Adwokaci Sp. p., działającej jako pełnomocnik, że w dniu 23.11.2010 przed sądem Nanterre we Francji odbyła się rozprawa w sprawie powództwa SMT Software SA przeciwko CDS Worldmeetings. Sąd wydał wyrok na korzyść SMT Software SA, uwzględniając powództwo w całości. Wyrok jest równoznaczny z nakazem egzekucyjnym. (Raport EBI)

Poltronic SA

(www.poltronic.eu)

Zarząd przekazał opinii publicznej raport miesięczny za październik 2010 r. W ubiegłym miesiącu spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1 197 tys. zł, a zysk netto wyniósł 26,2 tys. zł. (Raport EBI)

Auxilium SA

(www.auxilium.com.pl)

Zarząd przekazał opinii publicznej raport miesięczny za październik 2010 r. Przychody ze sprzedaży ogółem w październiku 2010 roku osiągnęły poziom 281.789,20 zł i są niższe o 0,81 % od przychodów ogółem zrealizowanych w analogicznym miesiącu roku 2009. Zysk bilansowy zrealizowany w październiku 2010 roku wyniósł 26.742,13 zł i jest niższy o 88% od zysku bilansowego zrealizowanego w październiku 2009 roku. Zarząd Auxilium informuje, że znacząca różnica w realizacji zysku bilansowego spowodowana jest faktem, iż w październiku 2009 roku zysk bilansowy uwzględniał realizację inwestycji w udziały BBC. W październiku 2010 roku jest to zysk zrealizowany w oparciu o bieżącą działalność spółki. (Raport EBI)

Bio-Med Investors SA

(www.biomedinvestors.pl)

Zarząd przedstawił podwyższone prognozy za 2010 r. W Dokumencie Informacyjnym, sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect, założono osiągnięcie w 2010 r. 2,2 mln zł zysku netto. Po podsumowaniu wyników działalności spółki po trzech kwartałach 2010 roku oraz miesiącu październiku 2010 r., w związku z dobrymi perspektywami rozwoju spółki, zarząd podjął decyzję o aktualizacji prognoz finansowych w górę. Zaktualizowana prognoza wyników finansowych spółki zakłada osiągnięcie w 2010 r. 3 mln zł zysku netto (+36,4% w stosunku do pierwotnej prognozy zawartej w Dokumencie Informacyjnym). (Raport EBI)

Site SA

(www.site.pl)

Zgodnie z zapowiedziami zarząd przekazał nową strategię rozwoju spółki. (Raport EBI)

INFORMACJE O NOWYCH EMISJACH I UCHWAŁACH WZA

Nicolas Games SA

(www.nicolasgames.pl)

Zarząd GPW w Warszawie postanowił o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu rynku NewConnect akcje zwykłe na okaziciela serii G i H. (Raport EBI)

Trinity Capital Investments SA

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.