Relacje między public relations a marketingiem – Portal PR - 24PR
Relacje między public relations a marketingiem

05.11.2010 Kategoria: MARKETING, Praktyka PR. Autor: Maciej Misiąg

Bardzo często public relations są zaliczane do narzędzi marketingu, a nawet sprowadzane zaledwie do roli instrumentów promocji. Jednak ograniczanie roli PR do narzędzi promocji negatywnie wpływa na działania przedsiębiorstwa w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku, którym public relations w gruncie rzeczy mają służyć.
Podporządkowanie PR mechanizmom marketingu należy do powszechnych praktyk, jednak w takiej sytuacji lekceważone jest zmienne i często nieprzychylne otoczenie przedsiębiorstwa, w którym prowadzi działalność. Do problemów leżących w tym obszarze należy podejść w sposób bardziej specjalistyczny niż zarządzanie marketingowe.
Public relations polegają na prowadzeniu komunikacji z odbiorcami, którzy znacząco wpływają na zdolność firmy do sprawnego funkcjonowania. Wymagają przy tym planowania, przeprowadzania i oceny komunikowania z określonymi grupami. Natomiast marketing służy do organizowania wymiany korzystnej dla klientów a także przedsiębiorstwa. Zatem PR zajmuje się szerszymi działaniami od marketingu, które dotyczą relacji z wieloma społecznościami i nie sprowadzają się jedynie do zawierania transakcji.

Public relations polegają na aktywnej analizie rynku i wskazywaniu dróg rozwoju oraz zagrożeń dla prowadzonej działalności. Ponadto poszukują potencjalnych klientów, a także ich kształtują. Starają się zrozumieć potrzeby, a następnie zyskać przychylność odbiorców. Wszystko organizowane jest tak aby kierunki działalności firmy były zgodne z oczekiwaniami potencjalnych konsumentów. Marketing również wpływa na konkretne grupy, stawiające własne wymagania i postrzegające organizację przez pryzmat wizerunku i jej społecznej odpowiedzialności. Public relations chronią i promują wizerunek firmy na rynku, dzięki komunikacji kreują zaufanie oraz zrozumienie dla działań przedsiębiorstwa. Zarówno PR jak i marketing pomagają w osiąganiu założonych celów.

Choć podporządkowanie public relations marketingowi nie należy do dobrych decyzji, to niemożliwe jest również ich całkowite rozdzielenie. Wiele technik PR świetnie sprawdza się w procesie tworzenia oraz kształtowania marki firmy oraz jej produktów. Podczas działań wprowadzających nowy produkt na rynek projekt komunikacyjny stanowi wyjątkową wartość. Informowanie wszystkich konsumentów o nowościach za pośrednictwem prasy, radia, telewizji, konferencji prasowych czy targów bardzo skutecznie pomaga wprowadzić produkt na rynek. Ponadto PR są w stanie przygotować konsumentów na zmiany w firmie, poprzez wyjaśnienie wszystkich okoliczności, które temu towarzyszą.

Marketing dąży do zaspokajania ciekawości konsumentów, przy jednoczesnym zapewnianiu wpływów dla firmy. Droga do tego prowadzi poprzez wchodzenie w relacje z różnymi grupami, które subiektywnie oceniają producenta, ale również skłonne są do częstych zmian w swoich poglądach. Ten fakt jasno wskazuje, że public relations wraz z marketingiem mają ogromny wpływ na szanse firmy na osiągnięcie założonych celów.

Choć marketing i public relations są względnie niezależne, to jednak występują pomiędzy nimi ścisłe powiązania. Działania PR wspierające marketing przyjęły określenie public relations marketingu (marketing public relations – MPR). MPR można określić jako wykorzystywanie strategii i technik PR do osiągania celów marketingowych przedsiębiorstwa. Public relations marketingu dążą do rozwijania świadomości, stymulowania sprzedaży, ułatwiania komunikowania oraz budowania związków między konsumentami a przedsiębiorstwem i jego markami. Podstawową funkcją public relations marketingu jest przekazywanie wiarygodnych informacji, sponsorowanie odpowiednich wydarzeń i wspieranie akcji, które przynoszą korzyści społeczeństwu. Definicja jasno określa różnice pomiędzy PR i MPR. W pierwszym przypadku działania skierowane są do wielu, zróżnicowanych grup odbiorców, natomiast w drugim adresatami są przede wszystkim potencjalni konsumenci. MPR mogą oddziaływać bezpośrednio na klientów lub przez wpływanie na inne grupy, np. media lub liderów opinii. Ich zadaniem nie jest wyłącznie szybkie zwiększenie sprzedaży, ale również oddziaływanie na postawy i opinie, które mogą dotyczyć satysfakcji konsumentów i ograniczania negatywnych skutków sytuacji kryzysowych, w jakich przedsiębiorstwo może się znaleźć.

Do najpopularniejszych narzędzi public relations marketingu należy zaliczyć:

– współpracę z mediami

– sponsoring

– udział w targach i wystawach

– wydarzenia specjalne

Działania te mają za zadanie przede wszystkim zwiększyć sprzedaż. Natomiast lobbing, nawiązywanie relacji ze społecznością lokalną, komunikowanie wewnątrz organizacji, zdobywanie zaufania inwestorów mają na celu kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, który w niedalekiej przyszłości może przyczynić się do wzrostów w sprzedaży. Jednak z uwagi na fakt, że nie są bezpośrednio skierowane do konsumentów, należy je potraktować jako odrębną grupę narzędzi.

Bardzo ważnym elementem public relations marketingu jest zyskiwanie wiarygodności w otoczeniu, a także duża skuteczność działań w porównaniu z poniesionymi kosztami. Wiarygodność przedsiębiorstwa oraz produktów pomaga m. in. zwiększyć poparcie ze strony osób trzecich. Natomiast publicity daje możliwość oszczędności w zakresie wydatków na reklamę i jednocześnie utrzymania efektywności procesu komunikowania z konsumentami.

Autor: Maciej Misiąg

Literatura:

Żbikowska A. – „Public relations: strategie firm międzynarodowych w Polsce”.

Foto: http://www.sxc.hu

Podobne wpisy:

Tagi: ,Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.