Społeczny obraz cukrzycy w Polsce – Portal PR - 24PR
Społeczny obraz cukrzycy w Polsce

11.11.2010 Kategoria: zdrowie. Autor: admin

Co piąty Polak nigdy nie wykonał badania sprawdzającego stężenie glukozy we krwi, a co dwudziesta osoba sądzi, że cukrzycą można się zarazić.
To tylko niektóre wyniki opublikowanego raportu pt. „Społeczny obraz cukrzycy”[1] – pierwszych takich badań w Polsce, przeprowadzonych z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą przez TNS OBOP na zlecenie Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą.

Co wiemy o cukrzycy?
Szacowana liczba chorych w Polsce wynosi 2,5 miliona, czyli pond 6 proc. populacji. Prawdopodobnie u ponad 30 proc. z nich choroba wciąż pozostaje nierozpoznana, co oznacza, że ponad 750 tys. osób choruje na cukrzycę, ale nie są leczone.

Pomimo tak niepokojących danych, wiedza społeczeństwa na temat cukrzycy i jej profilaktyki nie jest duża. 35 proc społeczeństwa nie potrafi wymienić ani jednego skutku tej choroby, mimo że jest to schorzenie interdyscyplinarne, charakteryzujące się szeregiem powikłań, m.in. uszkodzeniem wzroku, nerek, nerwów, udarem mózgu i zawałem serca. Tylko 26 proc. badanych zadeklarowało, że wykonuje corocznie badanie stężenia glukozy we krwi. Zdaniem aż jednej trzeciej badanych cukrzycy nie można zapobiec, chociaż możemy to zrobić poprzez m.in. stosowanie zdrowej diety i aktywności fizycznej.

Dane przedstawione w raporcie świadczą o dramatycznym stanie społecznej wiedzy o cukrzycy, jej przyczynach i skutkach. Bardzo niepokojące jest nikłe kojarzenie złego stylu życia z ryzykiem rozwoju choroby i jej powikłań, gdyż ta niska świadomość bardzo utrudnia działania profilaktyczne. Powyższe wyniki pokazują jak wiele jest do zrobienia na poziomie społeczeństwa – ocenia dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii, pracownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek rady naukowej Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą.

Także wiedza samych chorych o cukrzycy nie jest satysfakcjonująca. Skutkiem tego jest brak dogłębnego zrozumienia istoty cukrzycy, co ma istotny wpływ na możliwości kontrolowania choroby, nie zachowanie odpowiedniej dyscypliny i prowadzenie mało higienicznego trybu życia.

W relacjach pacjentów uderza bardzo osobisty stosunek do choroby, co jest pośrednim wskaźnikiem jak dużym obciążeniem psychicznym jest cukrzyca dla pacjentów. – dodaje dr hab. n. med. Leszek Czupryniak.

Wnioski na przyszłość
Uzyskane wyniki badań powinny skłonić do szybkiego podjęcia szerokich działań edukacyjnych i profilaktycznych. Muszą być one skierowane nie tylko do osób zdrowych, ale także do samych chorych. Wcześniejsze rozpoznanie cukrzycy i wcześniejsze zapewnienie chorym odpowiedniej opieki obniża koszty opieki zdrowotnej, ponieważ zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia lub opóźnia rozwój kosztownych powikłań w całym organizmie.

Kim jest polski pacjent z cukrzycą ?
Statystyczny chory na cukrzycę w naszym kraju to osoba między 50. a 70. rokiem życia, posiadająca wykształcenie średnie, będąca rencistą lub emerytem, mieszkająca w małym mieście do 50 tysięcy mieszkańców. Częściej jest to kobieta niż mężczyzna. Połowa pacjentów, która wzięła udział w badaniach to osoby, choruje na cukrzycę dłużej niż 10 lat.

W większości wypadków rozpoznanie cukrzycy u badanych było przypadkowe i następowało podczas rutynowej bądź kontrolnej wizyty u lekarza (36%) oraz pobytu w szpitalu związanego z inną dolegliwością (21%).

Blisko połowa respondentów (48%) używa tabletek przeciwcukrzycowych. Co czwarty (28%) insuliny lub równocześnie insuliny i tabletek (24%). Co piąty badany stawia głównie na dietę i wysiłek fizyczny (18%).

Koalicja na rzecz walki z cukrzycą powstała w kwietniu 2009 roku z inicjatywy Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowia. Reprezentuje ona największe polskie organizacje podejmujące pracę na rzecz osób chorych na cukrzycę: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Polską Federację Edukacji w Diabetologii, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków oraz organizacje działające na rzecz promocji zdrowia jak Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorych na Cukrzycę.

Intencją Koalicjantów jest, aby poprzez szeroko zakrojone działania edukacyjne aktywnie wpływać na zwiększanie świadomości społecznej w zakresie cukrzycy, zmianę upraszczającego podejścia do choroby, a także uświadomienie jej interdyscyplinarnego charakteru i współzależności z prowadzonym stylem życia.


[1] TNS OBOP, wrzesień 2010 roku, badania ilościowe techniką CAPI, w dwóch falach na reprezentatywnej grupie 2010 Polaków w wieku powyżej 15 lat. Badanie realizowane w ramach dwóch kolejnych fal, dla n=1005 w pierwszej fali i dla n=1005 w drugiej fali; badania jakościowe zostały przeprowadzone w październiku br. techniką

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.